มอบรางวัลถ้วยพระราชทานฯ ผู้ผลิตสารคดียอดเยี่ยม ตามติดชีวิตบุคคลต้นแบบ วิ่งสู่ชีวิตใหม่

Fri, 2019-12-13 22:05 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สสส.มอบรางวัลผู้ผลิตสารคดีกึ่งเรียลลิตี้ยอดเยี่ยม ถ้วยพระราชทานฯ ตามติดชีวิตบุคคลต้นแบบ วิ่งสู่ชีวิตใหม่ สตอรี่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนมีปัญหาด้านสุขภาพออกมาวิ่งเปลี่ยนตัวเอง เอาชนะขีดจำกัดของร่างกายและจิตใจ ก้าวสู่คนที่มีสุขภาพที่ดีขึ้น

เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2562 สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล, มูลนิธิสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย, แผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ โครงการปิ๊งส์, นิตยสารไทยจ็อคกิ้ง, และแฟนเพจ ThaiRun ฮับความสุขนักวิ่ง จับมือร่วมกันเพื่อผลักดันให้เกิดกระแสการวิ่งขึ้นในกลุ่มคนที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพ ทั้งน้ำหนักเกิน มีปัญหาทางด้านสุขภาพ ผู้พิการ ผู้มีอาการออฟฟิศซินโดรม เพื่อให้เกิดแรงบันดาลใจมาเปลี่ยนตัวเอง และส่งต่อเรื่องราวดี ๆ สู่สังคมในรูปแบบสารคดีกึ่งเรียลลิตี้ที่ผลิตโดยเยาวชน ซึ่งผลงานที่นำเสนอได้ยอดเยี่ยมที่สุดจะได้รับถ้วยพระราชทานไปครอง ก่อนประกาศกิจกรรมเวอร์ชวลรัน ชวนคนเข้ามาร่วมใช้การวิ่งไปปรับเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองให้มีสุขภาพดีอย่างต่อเนื่อง ก่อนประกาศรับสมัครบุคคลต้นแบบในระยะที่ 2 ต่อไป

ดร.นพ.ไพโรจน์ เสาน่วม รักษาการผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมระบบสื่อและสุขภาวะทางปัญญา สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวว่า จากสถิติการเก็บข้อมูลของสสส. ร่วมกับสถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในปี 2561 ที่ผ่านมา พบว่า ประเทศไทยมีการจัดกิจกรรมการวิ่ง และจำนวนนักวิ่งเพิ่มมากขึ้นอย่างก้าวกระโดดเป็น 16 ล้านคน ทั้งยังมีกิจกรรมงานวิ่งกว่า 1,000 งานต่อปี หรือสัปดาห์ละ 20 – 30 งาน แต่จากจำนวนตัวเลขดังกล่าวจะเห็นได้ว่าจำนวนตัวเลขของผู้ที่มีการออกกำลังกายสม่ำเสมอ ยังคงเป็นตัวเลขที่น้อยเมื่อเทียบกับอัตราประชากรในประเทศไทย และด้วยอัตราการเสียชีวิตของคนไทยจากปัญหาทางด้านสุขภาพที่เพิ่มสูงขึ้น ทั้งจากโรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดสมองและหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง และโรคอ้วนลงพุง ที่ยังคงมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จึงเป็นสิ่งสำคัญและริเริ่มให้เกิดโครงการวิ่งสู่ชีวิตใหม่ Run for New Life Story ขึ้น โดยมีการเปิดรับและการคัดเลือกบุคคล ที่มีปัญหาทางด้านสุขภาพ น้ำหนักเกิน เป็นผู้พิการ ออฟฟิศซินโดรม และมีความฝันที่อยากจะเปลี่ยนตัวเองให้มีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น มาเป็นแบบอย่างของการเสริมสร้างสมรรถภาพทางกายให้สมบูรณ์แข็งแรง สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการวิ่ง และเป็นแบบอย่างของการก้าวไปสู่สิ่งใหม่ๆ ของชีวิต เกิดการตื่นตัวเรื่องสุขภาพและกิจกรรมทางกายขึ้น

นายดนัย หวังบุญชัย ผู้จัดการแผนงานสื่อศิลปวัฒนธรรมสร้างเสริมสุขภาพ สสส. กล่าวว่า โครงการได้คัดเลือก 8 บุคคลต้นแบบ จากผู้สมัครจากทั่วประเทศจำนวนทั้งสิ้น 80 คน และนำเสนอผ่านการสื่อสารในรูปแบบ กึ่งคดีเรียลลิตี้ เพื่อให้เกิดการสร้างแรงบันดาล กระตุ้นให้เกิดการตื่นตัวเรื่องสุขภาพและกิจกรรมทางกาย ซึ่งจากการดำเนินงานตลอดระยะเวลา 85 วัน ทั้ง 8 คนนี้ได้รับการตรวจสุขภาพทั้งก่อน และหลังการดำเนินโครงการจากทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล นำโดย ศ.นพ.กีรติ เจริญชลวานิช รองคณบดีฝ่ายสร้างเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมกับมีทีมโค้ชที่มีความชำนาญ คอยให้คำแนะนำ สร้างความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้อง เหมาะสมประกบติดทุกขั้นตอนในการฝึกฝนและพัฒนาด้านการวิ่งเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเอง ควบคู่ไปกับการดูแลเรื่องโภชนาการจากนักโภชนาการ นำโดย ดร.สง่า ดามาพงษ์ ที่แนะนำและดูเรื่องโภชนาการ อาหาร พฤติกรรมการกิน เพื่อให้บุคคลต้นแบบจนสามารถควบคุมการกินได้อย่างเหมาะสม จนมีร่างกายที่ฟิตและพร้อมพิชิตระยะทาง 10 กิโลเมตรแรกในชีวิตได้สำเร็จ ในระยะเวลาเพียงแค่ 85 วันเท่านั้น

นายทนงศักดิ์ ศุภทรัพย์ รองประธานสมาพันธ์ชมรมเดินวิ่งเพื่อสุขภาพไทย กล่าวว่า การนำบุคคลเหล่านี้มาเปลี่ยนชีวิตเรามีทีมโค้ชผู้เชี่ยวชาญนำโดย ครูดิน สถาวร จันทร์ผ่องศรี มาเป็น Head Coach และมีโค้ชเดี่ยว ปฏิการ เพชรศรีชา, โค้ชเป้า คุณอุ้มยศ กิจอุดม ซึ่งเป็นนักกีฬาทีมชาติ, โค้ชน้อย คุณสมศักดิ์ วโรภาษ จากจีพีเอสโซนสอง และโค้ชเป้ง คุณสาธิก ธนะทักษ์ ทั้งหมดนี้ล้วนเป็นผู้ที่มีประสบการณ์การวิ่งมานาน มาเป็นโค้ชผู้ฝึกสอนที่คอยดูแลและกำหนดการออกกำลังกายให้กับทั้ง 8 บุคคลต้นแบบ แล้วส่งต่อไปยังคนที่ติดตามดูเรียลลิตี้เพื่อสร้างความรู้และเข้าใจเรื่องการวิ่งมากขึ้นจนนำไปสู่เส้นชัยของการมีสุขภาพที่ดีไปพร้อมๆ กันผ่านแฟนเพจ RunfornewlifeStory เพียงแค่ 85 วันมีผู้ติดตามจำนวนทั้งสิ้นกว่า 8,079 คน ทั้งยังเกิดการกระจายข้อมูลข่าวสารและมีส่วนร่วมในเรียลลิตี้จำนวนกว่า 451,200 ครั้งอีกด้วย

และจากการผลิตสารคดีกึ่งเรียลลิตี้ให้กับทั้ง 8 บุคคลต้นแบบของเด็กและเยาวชนที่สมัครเข้ามานั้นนอกจากจะมีการสื่อสารลงแฟนเพจ RunfornewlifeStory ไปแล้วนั้น ทางโครงการได้มีรางวัลพิเศษให้กับผลงานสื่อสร้างสรรค์ในครั้งนี้ด้วยคือถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี มอบให้กับทีมที่สามารถผลิตผลงานออกมาได้ยอดเยี่ยมด้วย ซึ่งจากการตัดสินจากคณะกรรมการของโครงการซึ่งถือเป็นที่สิ้นสุดผลปรากฏว่า ทีมที่สามารถคว้ารางวัลยอดเยี่ยมจากการผลิตสื่อสร้างสรรค์สารคดีกึ่งเรียลลิตี้ไปครอง พร้อมทุนสนับสนุนต่อยอดการทำงาน 30,000 บาท ได้แก่ ทีมMDIC ทีมที่ตามติดชีวิต THR7 นายเพาซี ยะซิง ส่วนรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 รับประกาศนียบัตรพร้อมทุนสนับสนุนต่อยอดการทำงาน 20,000 บาท คือ ทีมหรรษา ทีมที่ตามติดชีวิต THR3 นางสาวยุวดี พันธ์นิคม และสุดท้ายรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 รับประกาศนียบัตรพร้อมทุนสนับสนุนต่อยอดการทำงาน 10,000 บาท คือ ทีมวันนี้แม่ทำอะไรให้กิน ทีมที่ตามติดชีวิต THR5 นางสาวจรุงศรี ยินไธสง

ทั้งนี้เพื่อเป็นการทำงานอย่างต่อเนื่องโครงการจะมีการรับสมัครแฟนคลับหรือบุคคลทั่วไปที่ได้ติดตามโครงการเข้ามีส่วนร่วมกับบุคคลต้นแบบทั้ง 8 คนด้วยกิจกรรม Virtual Run (เวอร์ชวลรัน) ตามคนต้นแบบ โดย 1 THR จะสามารถมีแฟนคลับได้ 25 คน รวมทั้งสิ้น 200 คน ซึ่งใครสมัครเข้ามาก่อนจะมีสิทธิ์ได้รับเสื้อที่เป็นรูปบุคคลต้นแบบที่เลือก (มีทั้งหมด 8 แบบ) โดยลายของเสื้อมาจากการร่วมออกแบบโดย THR นั้นๆ แต่มีข้อแม้ว่า “1.บุคคลนั้นต้องวิ่งจริง 2.วิ่งแล้วถ่ายรูปถ่ายที่วิ่งส่งเข้ามาที่แฟนเพจ RunfornewlifeStory ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 3 วันของการไปวิ่ง ไม่ว่าจะไปวิ่งที่ไหนก็ตาม อย่างน้อย 6-8 สัปดาห์ (ภายใน 2 เดือน) และ3.ระยะเวลาเริ่มตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 – วันที่ 15 มีนาคม 2563” หากใครทำได้ตามนี้จะได้รับ 1.เสื้อ Limited Edition (ลิมิเต็ด อิดิชั่น) รูป THR นั้น ๆ และ 2.จะมีสิทธิ์เข้าร่วมกิจกรรมทางกาย Exclusive ที่คุณและเพื่อนสมาชิกในกลุ่มเท่านั้นที่จะสามารถเข้าร่วมทำกิจกรรมทางการแบบสนุกๆ โดยบุคคลต้นแบบ, โค้ช และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) ด้วย โดยสามารถติดตามและเริ่มสมัครได้ที่แฟนเพจ RunfornewlifeStory ในต้นเดือนมกราคม 2563 นี้ ซึ่งใครที่พลาดครั้งที่ผ่านๆ มา สามารถสมัครเข้าร่วมเป็นหนึ่งในบุคคลต้นแบบ “จะปล่อยหรือจะเปลี่ยน” กับโครงการ วิ่งสู่ชีวิตใหม่ Run for New Life Story ระยะที่ 2 ได้ในช่วงเดือนเมษายน 2563 นี้แน่นอน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ @RunfornewlifeStories มาเริ่มต้นและเปลี่ยนตัวเองไปสู่การเป็นนักวิ่งหน้าใหม่ที่ใช้การวิ่งพาตัวเองไปสู่ชีวิตใหม่ไปด้วยกัน เราพร้อมจะเป็นแรงผลักดันนั้นให้คุณ.. บุคคลต้นแบบทั้ง 8 คนทำได้ คุณก็ทำได้...สสส. มอบรางวัลผู้ผลิตสารคดีกึ่งเรียลลิตี้ยอดเยี่ยม ถ้วยพระราชทานฯ ตามติดชีวิตบุคคลต้นแบบ วิ่งสู่ชีวิตใหม่ สตอรี่ เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้คนมีปัญหาด้านสุขภาพออกมาวิ่งเปลี่ยนตัวเองเอาชนะขีดจำกัดของร่างกายและจิตใจ ก้าวสู่คนที่มีสุขภาพที่ดีขึ้น

Add new comment