สธ.หนุนสวัสดิการ อสม. ชวนสมัครสมาชิกกองทุนฌาปนกิจ มีผลคุ้มครอง 15 ม.ค.63 เป็นต้นไป

Thu, 2019-12-19 20:46 -- hfocus
Print this pagePrint this page

สธ.หนุนสวัสดิการ อสม. ลงพื้นที่รับสมัครสมาชิก ฌกส. อสม. จะใกล้หรือไกลก็ทำได้ สมัครสมาชิก ฌกส. อสม. ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 จะมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนหม่อมราชวงศ์เฉลิมลักษณ์ จันทรเสน อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก นายธนิตพล ไชยอนันทน์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และนายแพทย์ภานุวัฒน์ ปานเกตุ รองอธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) และคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจผู้ปฏิบัติงานและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในพื้นที่ห่างไกลตามโครงการ “สุขศาลาพระราชทาน” พร้อมดำเนินการรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย (ฌกส. อสม.) เพื่อส่งเสริมสวัสดิการให้ อสม. ซึ่งเป็นผู้เสียสละและทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจในการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข ได้รับสวัสดิการอย่างทั่วถึง และเท่าเทียมกัน สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่สนับสนุนการพัฒนาสวัสดิการให้กับ อสม.ทุกคน

ทั้งนี้ อสม.ทุกคน สามารถขอรับเอกสาร และยื่นความประสงค์สมัครสมาชิก ฌกส. อสม. ภายในวันที่ 25 ธันวาคม 2562 ณ สถานบริการสาธารณสุขที่ส่งผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะมีผลคุ้มครองตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม 2563 เป็นต้นไป และหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่สมาคม ฌกส. อสม. ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 193 7000 ต่อ 18625 หรือทางเว็บไซต์ www.ฌกส-อสม.com

Add new comment