‘อนุทิน’ โชว์ความเป็นเลิศ 6 ด้านการแพทย์ นวดไทย ท่องเที่ยวสุขภาพ สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจไทย

Mon, 2020-01-06 11:40 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ส่งเสริมความเป็นเลิศบริการทางการแพทย์ 6 ด้าน “ความงาม การแปลงเพศ ข้อเข่า หัวใจ ผู้มีบุตรยาก และทันตกรรม” นวดไทย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ และท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สร้างรายได้เข้าประเทศ กระตุ้นเศรษฐกิจ

เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2562 ที่กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข พร้อมด้วยนายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการเพื่อพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ (นโยบาย Medical Hub) ครั้งที่ 3/2562 โดยมีคณะกรรมการทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ร่วมประชุม

นายอนุทิน กล่าวว่า ที่ประชุมได้พิจารณามาตรการสร้างรายได้กระตุ้นเศรษฐกิจให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ และเห็นชอบในหลักการส่งเสริมบริการรักษาพยาบาลบริการเพื่อส่งเสริมสุขภาพ การศึกษา และผลิตภัณฑ์สุขภาพที่มีศักยภาพสูงและดึงดูดชาวต่างชาติ (Magnet) ได้แก่ การพัฒนาความเป็นเลิศบริการรักษาพยาบาล 6 ด้าน ได้แก่ ด้านความงาม การแปลงเพศ ข้อเข่า หัวใจ ผู้มีบุตรยาก และทันตกรรม เพื่อดึงดูดชาวต่างชาติให้มาใช้บริการรักษาพยาบาล รวมทั้งการยกระดับมาตรฐานนวดไทยจนเป็นที่ยอมรับในระดับสากล ให้เป็นมรดกโลก ในการประชุมคณะกรรมการร่วมระหว่างรัฐบาลตามภาคีอนุสัญญาว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโก ครั้งที่ 14 วันที่ 12 ธ.ค.2562 ณ กรุงโบโกตา สาธารณรัฐโคลอมเบีย

นายอนุทิน กล่าวต่อว่า การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการบริการทางการแพทย์ ได้ดำเนินการสอดรับกับนโยบายรัฐบาลที่จะพัฒนาประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในอนาคต และผลักดันการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยต่อยอดอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพ อาทิ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมแห่งอนาคต อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร ซึ่งมีความสอดคล้องตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ด้านการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา องค์กรระหว่างประเทศ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชน จะจัดงานมหกรรมสินค้าและบริการสุขภาพ (Thailand Health Expo) ประจำปี 2563 ขึ้นระหว่างวันที่ 4 – 8 มีนาคม 2563 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เพื่อแสดงศักยภาพในการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพของโลก รวมทั้งสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการด้านบริการสุขภาพของประเทศไทยได้ดำเนินกิจกรรมการตลาดต่างประเทศและการเจรจาธุรกิจ (Business Matching) เพื่อเพิ่มส่งเสริมศักยภาพธุรกิจด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพไทย

Add new comment