‘อนุทิน-สาธิต’ มอบของขวัญ ฌาปนกิจสงเคราะห์ให้ อสม. สร้างหลักประกันให้คนข้างหลัง

Tue, 2020-01-14 20:11 -- hfocus
Print this pagePrint this page

รองนายกฯและ รมว.อนุทิน พร้อมด้วย รมช.สาธิต มอบของขวัญ ฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อเป็นสวัสดิการแก่ อสม.ทั่วประเทศ และเป็นหลักประกันให้ทายาทเมื่อเสียชีวิต หักเงินสงเคราะห์จากสมาชิกรายละ 50 สตางค์

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2563 ที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข พร้อมด้วย นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการดำเนินงานระบบงานของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย ระหว่างกระทรวงสาธารณสุข และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ พร้อมเปิดสำนักงาน ฌกส. อสม. แห่งประเทศไทย โดยมีสมาชิกสมาคม ฌกส. อสม. ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่กระทรวงสาธารณสุขและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ร่วมงานกว่า 200 คน

นายอนุทิน กล่าวว่า รัฐบาลมีนโยบายพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม. ให้เป็นหมอประจำบ้าน และพัฒนาสวัสดิการเพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจให้กับ อสม. ควบคู่กันไป กระทรวงสาธารณสุข จึงร่วมกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ จัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย (ฌกส. อสม.) เพื่อเป็นสวัสดิการและตอบแทนคุณงามความดี ความตั้งใจในการทำงานเป็นจิตอาสาแก่ อสม. ทั้ง 1,040,000 คนทั่วประเทศ และยังเป็นหลักประกันความมั่นคง สำหรับช่วยเหลือครอบครัวของ อสม. เมื่อเสียชีวิตหรือสาบสูญตามคำสั่งศาล ให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยจะหักเงินสงเคราะห์ศพผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ของสมาชิกรายละ 50 สตางค์ ซึ่ง อสม.ที่เป็นสมาชิกเมื่อเสียชีวิตครอบครัวได้รับเงินสงเคราะห์ ขึ้นอยู่กับจำนวนสมาชิกในขณะนั้น

ด้าน นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข กล่าวว่า ตนและนายอนุทินให้ความสำคัญกับ อสม. ที่เสียสละทำงานเป็นจิตอาสา พัฒนาศักยภาพของตนเอง และร่วมกันขับเคลื่อนระบบสุขภาพ เพื่อลดโรค ส่งเสริมสุขภาพ ให้ประชาชนพึ่งพาตนเองได้ เป็นพลังสำคัญของกระทรวงสาธารณสุข จึงได้ทำ ฌกส.อสม. ให้เป็นสวัสดิการสำหรับพี่น้อง อสม. เพื่อเป็นหลักประกันและเป็นการวางอนาคตให้กับคนข้างหลัง ขณะนี้มี อสม.ที่สมัคร แล้วกว่า 290,000 คน ขอเชิญชวนให้ อสม.ทั่วประเทศสมัครเป็นสมาชิก โดยจะคุ้มครอง อสม.ที่เสียชีวิตตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 เป็นต้นไป

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า อสม.ที่ขึ้นทะเบียนกับกระทรวงสาธารณสุขหรือสังกัดกรุงเทพมหานคร สามารถยื่นความประสงค์สมัครเป็นสมาชิก ฌกส. อสม. ได้โดยสมัครใจ ที่สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย (ฌกส. อสม.) ชั้น 2 อาคารกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข หรือสถานบริการที่ อสม. รายงานผลการปฏิบัติงาน หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์ ฌกส.-อสม. (www.ฌกส.-อสม.com) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฌกส. อสม. หมายเลขโทรศัพท์ 02 193 7000 ต่อ 18625 ในวันและเวลาราชการ

Add new comment