ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข รณรงค์มาตรการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM.2.5) พร้อมแจกหน้ากากอนามัยแก่เจ้าหน้าที่ที่ต้องทำงานกลางแจ้ง เป็นตัวอย่างแก่ประชาชน ลดผลกระทบต่อสุขภาพ ส่งทีมหมอครอบครัว อสม. ลงพื้นที่เคาะประตูบ้านกลุ่มเสี่ยง แนะนำการป้องกันตัว พร้อมเปิดคลินิกมลพิษออนไลน์ www.pollutionclinic.com เพื่อให้ประชาชนประเมินความเสี่ยงตนเอง

เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ที่อนุสาวรีย์ ร.6 สวนลุมพินี กทม. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข พร้อมด้วย นพ.ศุภกิจ ศิริลักษณ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และคณะ ลงพื้นที่รณรงค์มาตรการลดฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM.2.5) พร้อมแจกหน้ากากอนามัยแก่เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร เจ้าหน้าที่เทศกิจ พนักงานกทม.

นายอนุทิน ให้สัมภาษณ์ว่า รัฐบาลมีความห่วงใยต่อสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กที่เกิดขึ้น ทุกฝ่ายต้องให้ความร่วมมือหามาตรการเพื่อป้องกันการเกิดฝุ่น เช่น ไม่เผาป่า การไม่ให้มีการปล่อยควันพิษของโรงงานอุตสาหกรรมและออกมาตรการการใช้ยานพาหนะที่ไม่ปล่อยมลภาวะออกมา และให้หันมาใช้พลังงานต่างๆ ที่เป็นพลังงานสีเขียว ในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขพร้อมให้การสนับสนุนด้านการรักษาพยาบาล

“วันนี้กระทรวงสาธารณสุขได้มาแจกหน้ากากอนามัยป้องกันฝุ่นให้เจ้าหน้าที่ที่ต้องทำงานพบเจอกับมลภาวะฝุ่นควันในเมืองใหญ่ ไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร เจ้าหน้าที่เทศกิจ ได้ใส่เป็นตัวอย่างประชาชน และให้เกิดความเคยชิน อีกทั้งแนะนำให้ประชาชนหลีกเลี่ยงจากสถานที่อันตรายที่จะรับมลภาวะฝุ่นควันในช่วงนี้ ซึ่งนายกรัฐมนตรีอยากจะให้ทำงานที่บ้าน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน เช่น ผู้ทำงานอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ สามารถทำงานที่บ้านได้ เพราะใช้เทคโนโลยีในปัจจุบันในการทำงานได้โดยไม่ต้องเดินทางมาออฟฟิศ แต่ต้องดูข้อกฎหมายด้วย” นายอนุทิน กล่าว

ด้าน นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุข ได้สั่งการให้สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด เร่งรัดการดูแลประชาชนในพื้นที่เสี่ยง ส่งทีมปฏิบัติการเคลื่อนที่เร็ว ทีมหมอครอบครัว และ อสม. ลงพื้นที่ตรวจสุขภาพ ให้คำแนะนำป้องกันผลกระทบ แจกหน้ากากอนามัยกลุ่มเสี่ยง อาทิ ผู้ที่มีโรคประจำตัว ผู้สูงอายุ เด็ก และหญิงตั้งครรภ์ไปแล้วกว่า 400,000 ชิ้น รวมทั้งเฝ้าระวังผลกระทบสุขภาพ 4 กลุ่มโรค ได้แก่ โรคระบบทางเดินหายใจ โรคหัวใจหลอดเลือดและสมองอุดตันขาดเลือด โรคตาอักเสบ โรคผิวหนัง และให้ทุกแผนกในโรงพยาบาลเพิ่มการเผยแพร่ความรู้เรื่องฝุ่น และให้คำแนะนำการป้องกันตนเอง รวมทั้งเปิดคลินิกมลพิษออนไลน์ www.pollutionclinic.com เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลความรู้ได้ง่าย สามารถประเมินความเสี่ยงด้วยตนเอง นอกจากนี้ ให้หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข เป็นองค์กรต้นแบบร่วมลดฝุ่น เช่น การตรวจควันดำของรถยนต์ราชการและรถเจ้าหน้าที่พร้อมสติ๊กเกอร์ ลดการใช้รถยนต์มาทำงาน ทำงานที่บ้านสัปดาห์ละ 1 วัน

สำหรับมาตรการที่ได้ดำเนินการแล้ว อาทิ ได้เปิดศูนย์อำนวยการระดับกระทรวง และใน 4 จังหวัด ได้แก่ สมุทรสาคร ลำปาง แพร่ นครราชสีมา เปิดคลินิกมลพิษและห้องปลอดฝุ่นในสถานพยาบาล ประกาศกำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข พ.ศ. 2535 เช่น กทม. เชียงราย กำแพงเพชร และประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีค่าฝุ่นสูง ออกเทศบัญญัติ เช่น ห้ามการเผา เป็นต้น จัดห้องปลอดฝุ่นในศูนย์เด็กเล็ก หน่วยงานต่าง ๆ เฝ้าระวังและสื่อสารแจ้งเตือน ผ่านไลน์ เฟซบุ๊ค และสื่อต่างๆ เช่น เสียงตามสาย วิทยุชุมชน