‘อสม.’ 1.04 ล้านคนเฮ สธ.เพิ่มสวัสดิการห้องพิเศษฟรี พร้อมฌาปนกิจสังเคราะห์

Thu, 2020-01-23 13:25 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุข เพิ่มระบบสวัสดิการให้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ได้รับค่ายกเว้นค่าห้องพิเศษ ค่าอาหารพิเศษในโรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุข และฌาปนกิจสังเคราะห์ อสม. เพื่อสร้างหลักประกัน เป็นขวัญและกำลังใจให้แก่ อสม. 1.04 ล้านคนทั่วประเทศ

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.สาธารณสุข กล่าวว่า จากการที่รัฐบาลมีนโยบายในการพัฒนาระบบสวัสดิการให้แก่ อสม.ทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ควบคู่ไปกับการสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับ อสม.และครอบครัว กระทรวงสาธารณสุขได้แก้ไขระเบียบและปรับปรุงระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรักษาพยาบาล เพื่อลดความเหลื่อมล้ำ และสร้างมาตรฐานระบบสวัสดิการให้เท่าเทียมกันอย่างทั่วถึง จากเดิม อสม.ที่ปฏิบัติหน้าที่เกิน 10 ปีขึ้นไปและ อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัดขึ้นไป ซึ่งมีประมาณ 6 แสนคน ได้รับสิทธิค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษฟรี ส่วน อสม.ที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ถึง 10 ปี (ซึ่งมีประมาณ 4 แสนคน) รวมถึงบุคคลในครอบครัว จะได้สิทธิค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษ 50 % จึงได้ปรับปรุงระเบียบดังกล่าวโดยให้ อสม.ทุกคน ได้รับสิทธิค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษฟรี ส่วนบุคคลในครอบครัว อสม. ยังคงให้เรียกเก็บ 50% ของอัตราที่กำหนด โดยผู้ที่มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลจากส่วนราชการ ให้เรียกเก็บตามสิทธิก่อน ส่วนที่เกินให้ เรียกเก็บ 50 % เมื่อเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา

ด้าน นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า นอกจากสวัสดิการในเรื่องของการรักษาพยาบาลแล้ว กระทรวงสาธารณสุขยังได้มีการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสังเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย (ฌกส.อสม.) ดำเนินการค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว อสม. ซึ่งในขณะนี้มี อสม.ให้ความสนใจร่วมเป็นสมาชิก ฌกส.อสม. แล้วกว่า 315,000 ราย โดย อสม.ที่สมัครสมาชิกฯ ภายในวันที่ 23 พฤษภาคม 2563 จะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียม 100 บาท และไม่ต้องตรวจสุขภาพ จึงขอเชิญชวนพี่น้อง อสม.ที่ยังไม่ได้สมัครสมาชิกมาร่วมเป็นสมาชิก ฌกส.อสม.ซึ่งเป็นสวัสดิการดี ๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือพี่น้อง อสม.ในการสร้างหลักประกันและเป็นการวางอนาคตให้กับคนข้างหลัง ทั้งนี้ อสม.สามารถสมัครสมาชิกได้ที่สถานบริการสาธารณสุขที่ส่งผลการปฏิบัติงาน (อสม. 1) หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สมาคม ฌกส. อสม. ทางหมายเลขโทรศัพท์ 02 193 7000 ต่อ 18625 หรือที่เว็บไซต์ www.ฌกส-อสม.com

นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า อสม.ถือเป็นทรัพยากรกำลังคนที่สำคัญในการดูแลด้านสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชนอย่างใกล้ชิด และมีความเสียสละอย่างมาก การเพิ่มระบบสวัสดิการดังกล่าว เพื่อสร้างหลักประกันที่มั่นคงให้พี่น้อง อสม. และให้เกิดความเหมาะสมกับบทบาทของ อสม. ที่เพิ่มขึ้นในการพัฒนาและยกระดับ อสม. ให้เป็นหมอประจำบ้าน

Comments

Submitted by นักการเมือง?รัฐบุรุษ on
"นักการเมืองคิดถึงการเลือกตั้งคราวหน้า แต่รัฐบุรุษคิดถึงชนรุ่นหลัง - วินสตัน เชอร์ชิลล์ https://th.wikiquote.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9A%E0%B8%B8%E0%B8%A3%E0%B8%B8%E0%B8%A9

Submitted by ห้องพิเศษไม่ว่า... on
ท่านช่วยของบฯหางบฯมาสร้างห้องพิศษเพิ่มให้เพียงพอกับความต้องการของ อสม.หน่อยครับท่าน ...... หากเป็นไปได้ท่านจะบริจาคเงินก่อสร้างตึกพิเศษห้องพิเศษสำหรับ อสม.ด้วยก็ได้จักเป็นพระคุณอย่างยิ่ง

Submitted by Anonymous on
- ขออนุญาตสอบถาม ผู้เป็น อสม. ที่เป็น อสม. เกินกว่า 10 ปีขึ้นไป ได้รับค่าอาหารและค่าห้องพิเศษฟรี กี่วัน และถ้านอนโรงพยาบาลเป็นเดือนหรือหลายเดือนยังได้รับสิทธิค่าห้องค่าอาหารฟรีหรือไม่ ขอบคุณค่ะ

Add new comment