ไทยวางมาตรการสูงสุดเฝ้าระวัง ‘ไวรัสอู่ฮั่น’ ตั้งแต่ต้น หาก WHO ประกาศฉุกเฉินถือเป็นผลดี

Fri, 2020-01-24 16:05 -- hfocus
Print this pagePrint this page

“หมอสุขุม” เผยไทยวางมาตรการสูงสุดเฝ้าระวังคุมไวรัสอู่ฮั่น โดยคิดถึงโรคติดต่ออุบัติใหม่ที่มีความสามารถติดต่อจากคนสู่คนได้ตั้งแต่ต้น หากองค์การอนามัยโลกประกาศเป็นปัญหาสาธารณสุขระหว่างประเทศถือเป็นผลดีกับไทย

เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2563 ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 มีการประชุมร่วมกับองค์การอนามัยโลก ร่วมกับ 4 ประเทศคือไทย จีน ญี่ปุ่น เกาหลีใต้ เพื่อหารือและดูสถานการณ์ทั่วไปของโรคปอดอักเสบจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ซึ่งจริง ๆ แล้วประเทศไทยยกระดับการดูแล โดยคิดถึงโรคอุบัติใหม่ที่มีความสามารถในการติดต่อจากคนสู่คนเอาไว้แต่แรก จึงวางมาตรการสูงสุดตั้งแต่ต้น และตั้งแต่สัปดาห์แรกของปีก็ได้สั่งให้ตรวจสอบคุณภาพของห้องแยกโรคความดันเป็นลบ ที่มีใน รพ.ศูนย์ / รพ.ทั่วไป และ รพ.ชุมชนขนาดใหญ่ทั่วประเทศตอนนี้พร้อมใช้งาน 100 เปอร์เซ็นต์ และล่าสุดตอนนี้ยกระดับบัญชาการระดับกรมเป็นระดับกระทรวงแล้ว ดังนั้นทุกแห่งต้องตื่นตัวเปิดศูนย์ปฏิบัติการระดับจังหวัด

เมื่อถามว่ามีแนวโน้มที่องค์การอนามัยโลกจะประกาศให้โรคนี้เป็นปัญหาสาธารณสุขระหว่างประเทศหรือไม่ นพ.สุขุม กล่าวว่า ขณะนี้กำลังติดตามอยู่ ข้อมูลยังไม่มากพอ แต่หากมีการประกาศก็เป็นผลดีกับประเทศไทย ซึ่งเราเองก็ไม่ได้มีมาตรการอะไรมากกว่าเดิม เพราะไม่ได้เป็นแหล่งต้นตอ แต่จีนอาจจะต้องมีการพิจารณามาตรการควบคุมมากขึ้น

เมื่อถามว่าขณะนี้ทางการจีนประกาศห้ามคนจีนในเมืองอู่ฮั่นเดินทางออกนอกพื้นที่ รวมไม่ให้คนจากพื้นที่อื่น ๆ เข้าไปยังเมืองอู่ฮั่น นพ.สุขุม กล่าวว่า การที่กระทรวงการต่างประเทศไทยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขไทย ร่วมกับองค์การอนามัยโลกตื่นตัวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ดี ซึ่งคิดว่าผลกระทบกับไทยไม่มีอะไร เพราะโรคนี้ไม่ได้เกิดที่ประเทศไทย แต่กระทบกับประเทศจีน การที่เขาจำกัดการเคลื่อนไหว ก็น่าจะเป็นผลดีกับเรา อย่างไรก็ตาม แม้จะมีการจำกัดการเดินทางจากเมืองอู่ฮั่นแล้ว เรายังต้องจับตาทั้งหมด ว่ามีใครที่มีประวัติว่าเคยไปเมืองอู่ฮั่นหรือไม่ แต่ไม่ได้จำกัดการเดินทาง ถ้าเมื่อไหร่ที่มีการระบาดจากคนในเมืองอื่น ๆ โดยที่ไม่มีประวัติเดินทางไปที่เมืองอู่ฮั่นมาก่อนอาจจะต้องมาพิจารณาติดตามด้วย ส่วนที่มีข้อกังวลว่าจะกระทบกับรายได้การท่องเที่ยวช่วงตรุษจีนของไทยนั้น ตนมองว่าเรื่องรายได้ไม่สำคัญเท่าสุขภาพของประชาชน ถ้ามีคนไทยเจ็บป่วย หรือเสียชีวิตจากโรคนี้ก็ยิ่งลำบาก วันนี้เราพยายามกักกันเต็มที่

ทั้งนี้ ที่เราเจอคนไข้ 4 ราย ในประเทศไทยก็เป็นคนไข้ที่มาจากเมืองอู่ฮั่นทั้งสิ้น และการตรวจคนใกล้ชิดผู้ป่วยไม่พบว่ามีการติดเชื้อแต่อย่างใด กลุ่มที่เราแนะนำให้ระมัดระวังคือคนที่มีโรคประจำตัว เช่น 1.หัวใจ ความดัน เบาหวาน 2. เป็นผู้สูงอายุ หรือเด็กอายุน้อยกว่า 15 ปีต้องระวัง 3. มีประวัติการเดินทางไปยังเมืองอู่ฮั่น ประเทศจีน 4.มีไข้ อาการของไข้หวัดใหญ่ คือมีไข้สูง ปวดเมื่อย ไอ หายใจหอบเหนื่อย ควรรีบมาโรงพยาบาลเพื่อรับการตรวจ นอกจากนี้เวลาไปที่ชุมชนขอให้สวมหน้ากากอนามัย หมั่นล้างมือบ่อย ๆ ยึดหลักกินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ

Add new comment