กรมวิทย์ฯ เพิ่ม รพ.ตรวจเชื้อไวรัสอู่ฮั่น อาจขยายใน ‘รพศ./รพท.’ ระยะต่อไป ถ้าสถานการณ์จำเป็น

Thu, 2020-01-30 20:07 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เพิ่มโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ เป็นเครือข่ายร่วมตรวจเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ส่วนโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปอาจขยายในระยะต่อไปถ้าสถานการณ์จำเป็น

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวถึงความพร้อมในการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ว่า หน่วยงานของกรมมีความพร้อมในการตรวจทุกแห่งทั้งในส่วนกลางและศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ในส่วนภูมิภาคทั้ง 14 แห่ง นอกจากนี้ยังได้เพิ่มเครือข่ายโดยหารือกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ โรงพยาบาลรามาธิบดี โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลราชวิถี และโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ ในการเป็นหน่วยงานร่วมตรวจ อีกทั้งจัดทำคู่มือมาตรฐานการตรวจการส่งสิ่งส่งตรวจแล้ว

"การขยายเครือข่ายก็เพื่อรองรับในอนาคต และเราก็ให้ตรวจที่ภูมิภาคได้ เพราะสมมติอยู่เชียงใหม่ ถ้าส่งมาตรวจที่ กทม.ก็จะใช้เวลานาน การตรวจที่ภูมิภาคจะช่วยให้กระบวนการการตรวจรักษาวินิจฉัยโรครวดเร็วขึ้น" นพ.โอภาส กล่าว

นพ.โอภาส กล่าวอีกว่า ในส่วนของโรงพยาบาลจังหวัดอาจอยู่ในระยะต่อไป ถ้าประเมินว่าสถานการณ์จำเป็นเหมาะสมก็จะให้โรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปตรวจได้ด้วย

"การตรวจเชื้อต้องใช้เครื่อง PCR ซึ่งโรงพยาบาลศูนย์หลายแห่งมีเครื่องตรวจแล้ว แต่ต้องเช็คดูเพราะโรงพยาบาลแต่ละแห่งศักยภาพไม่เท่ากัน ถ้าโรงพยาบาลไหนที่มีเครื่องอยู่แล้วและมีบุคลากรที่มีศักยภาพ เช่น นักเทคนิคการแพทย์ที่ผ่านการอบรม มีเครื่องมือ มีห้องปฏิบัติการที่มีความปลอดภัยก็ตรวจได้ แต่ต้องรอระยะต่อไปก่อนเพราะที่มีในตอนนี้เพียงพอที่จะรับมือสถานการณ์ปัจจุบันแล้ว" นพ.โอภาส กล่าว

Add new comment