สธ.เผยการเยียวยาฟื้นฟูทางจิตใจผู้ประสบเหตุที่โคราช ช่วง 72 ชั่วโมงแรก

Tue, 2020-02-11 12:27 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุข เผยผลการเยียวยาฟื้นฟูทางจิตใจ ผู้ประสบเหตุที่จังหวัดนครราชสีมา ช่วง 72 ชั่วโมงแรก พบผู้มีความเครียดในระยะฉับพลันอยู่หลายราย ได้ให้การปรึกษา ผ่อนคลายความเครียด มี 2 รายต้องพบจิตแพทย์เพื่อรับยา

นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการเขตสุขภาพที่ 9 ให้สัมภาษณ์ว่า กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข จัดทีม MCATT 15 ทีม บริการดูแลผู้ประสบเหตุที่จังหวัดนครราชสีมา โดยแบ่งการดูแลเป็น 3 กลุ่มดังนี้ กลุ่มเสี่ยงสูงประกอบด้วย ญาติผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บ และญาติผู้บาดเจ็บ, กลุ่มเสี่ยงกลางประกอบด้วย ผู้อยู่ในเหตุการณ์ ผู้ใกล้ชิด ผู้ช่วยเหลือ และกลุ่มเสี่ยงต่ำประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป ผู้อพยพออกจากห้าง ประชาชนใกล้เคียงที่เกิดเหตุ

ผลการเยียวยาฟื้นฟูทางจิตใจช่วง 72 ชั่วโมงแรก ระหว่างที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2563 ได้คัดกรองกลุ่มเสี่ยง ที่บริเวณหน้าห้องฉุกเฉินและห้องนิติเวชโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมา และคัดกรองพนักงานห้าง Terminal 21 นครราชสีมา แม่บ้านทำความสะอาด รวมทั้งสิ้น 220 คน พบมีอาการเครียดน้อย 54 คน เครียดปานกลาง 37 คน เครียดรุนแรง 16 คน ได้ให้คำปรึกษา ผ่อนคลายความเครียด โดยในจำนวนนี้มี 2 คนที่ต้องส่งพบจิตแพทย์เพื่อให้ยารักษา ทั้งนี้ กรมสุขภาพจิต ได้เปิดบริการสายด่วนสุขภาพจิต 1323 ให้คำปรึกษาตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับข้อมูล ผู้เสียชีวิตและผู้บาดเจ็บ จำนวนทั้งสิ้น 88 คน โดยเป็นผู้เสียชีวิต 30 ราย บาดเจ็บ 58 คน กลับบ้านแล้ว 33 คน ยังนอนรักษาตัวในโรงพยาบาล 25 คน อาการหนัก 7 คน

Add new comment