สธ.แนะทุก รพ.จัดตั้งคลินิกไข้หวัด รับการระบาดไวรัสโคโรนา 2019

Wed, 2020-02-12 13:34 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กระทรวงสาธารณสุขแนะนำให้ทุก รพ.จัดตั้งคลินิกไข้หวัด เตรียมรับการระบาดจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (2019-nCoV)

จากสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ในช่วงนี้มีแนวโน้มระบาดมากขึ้นในหลายประเทศ นายสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า ตามนโยบายนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะประธานคณะกรรมการโรคอุบัติใหม่จึงดำริให้ รมช.สธ. ซึ่งกำกับดูแลกรมการแพทย์เตรียมความพร้อมในการรับมือกับการระบาดในวงกว้าง ควรดำเนินการทั้งในส่วนของสถานพยาบาลทั้งภาครัฐ และเอกชน ทั้งนี้ได้มอบให้ กรมการแพทย์ รับผิดชอบในสการพัฒนารูปแบบการวินิจฉัย การดูแลรักษาพยาบาล, และการป้องกันการติดเชื้อในสถานพยาบาล โดยเริ่มจากการจัดตั้งคลินิกไข้หวัด เป็นแบบ One stop service คล้ายกับช่วงที่มีการระบาดของไข้หวัดใหญ่ 2009 เพื่อให้ผู้ป่วยที่สงสัยว่าอาจติดเชื้อไวรัส 2019-nCoV ได้รับการวินิจฉัยเร็ว ให้การดูแลรักษาอย่างรวดเร็ว และลดการแพร่กระจายเชื้อได้

นายสาธิต กล่าวต่อว่า ได้มอบให้กรมการแพทย์ประสานการดำเนินงานกับโรงพยาบาลในสังกัดต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาลเครือข่ายกลุ่มสถาบันแพทยศาสตร์แห่งประเทศไทย (UHosNet) โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงกลาโหม โรงพยาบาลสังกัดกรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลเอกชน และ โรงพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขในส่วนภูมิภาค เพื่อให้มีแนวทางการดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวเพิ่มเติมว่า โรงพยาบาลในสังกัดกรมการแพทย์ ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ได้รับมอบนโยบายและนำสู่การปฏิบัติ โดยจัดตั้ง คลินิกไข้หวัด (Fever and Acute Respiratory Infection Clinic) โดยยึดแนวทางการคัดกรอง ตามแนวทางเวชปฏิบัติการวินิจฉัย การดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล ของกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับคณาจารย์คณะแพทยศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ทั้งนี้การจัดตั้งคลินิกไข้หวัด เพื่อให้เป็น One Stop Service ตั้งแต่ การคัดกรอง การวินิจฉัยตรวจรักษา จนทราบผลวินิจฉัยว่าเข้าข่ายผู้ติดเชื้อไวรัส 2019-nCoV หรือไม่ รวมถึงการจัดเตรียมห้องน้ำ ห้องจ่ายยา ห้องพักคอย เป็นต้น เพื่อไม่ปะปนกับผู้ป่วยอื่น ๆ ที่มารับบริการ เป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคได้ิระดับหนึ่ง และหากจำเป็นต้องรับการรักษาในโรงพยาบาลดำเนินการตามแนวทางเวชปฏิบัติฯ ข้างต้น หลังจากนี้ กรมการแพทย์จะเผยแพร่ต้นแบบของคลินิกไข้หวัด ให้กับสถานพยาบาลให้กับโรงพยาบาลในสังกัดต่าง ๆ ทุกแห่ง ต่อไป

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม