ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

บ่ายวันนี้ (24 ก.พ.) สธ.ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ดัน “ไวรัสโคโรนา 2019” เป็น “โรคติดต่ออันตราย” ย้ำสถานการณ์โรคโควิด-19 ในไทยอยู่ในระยะที่ 2 ยังไม่มีการแพร่เชื้อระหว่างคนไทยด้วยกัน และการประชุมบ่ายนี้ยังไม่เห็นวาระพิจารณาสถานการณ์เข้าระยะ 3 แต่อย่างใด

เมื่อวันที่ 24 ก.พ.2563 นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประชาชนที่มีประวัติเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีการรายงานพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 หรือไวรัสโคโรนา 2019 นั้น หลังเดินทางกลับประเทศไทยภายใน 14 วัน ถ้ามีอาการไข้ เจ็บคอ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น น้ำมูก ไอ เสมหะ หายใจเร็ว หอบ ให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทาง เนื่องจากมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนปอดบวม และมีอาการรุนแรง ถึงขั้นเสียชีวิตได้ ส่วนผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศที่มีการระบาด และหากจำเป็นต้องเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาด ขอให้หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วย หลีกเลี่ยงไปท่องเที่ยวตลาดค้าสัตว์มีชีวิต การสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่ป่วย หรือตาย

เมื่อถามว่า ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ระยะที่ 2 ของการระบาด ในแต่ละระยะเป็นอย่างไร นพ.โสภณ อธิบายว่า ระยะ 1 มีแต่ผู้ป่วยนำเข้าจากต่างประเทศ การเกิดโรคเกิดในต่างประเทศ อย่างช่วงแรกมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาแล้วเราตรวจเจอ ระยะที่ 2 เริ่มมีคนไทยติดจากนักท่องเที่ยว แต่ไม่มีการติดต่อเนื่อง และระยะที่ 3 ซึ่งเกิดในต่างประเทศ จะคล้าย ๆ ของไทย ตรงที่ผ่านระยะที่ 1 และระยะที่ 2 มาแล้ว และมาเข้าสู่ระยะที่ 3 เนื่องจากมีการแพร่เชื้อให้คนในประเทศตัวเอง ยกตัวอย่างคุณป้าอายุ 61 ปี ในเกาหลีใต้ ติดเชื้อจากคนต่างประเทศ ซึ่งไม่รู้ติดตอนไหน และไปแพร่เชื้อให้กับคนที่ไปร่วมในกิจกรรมทางศาสนา อย่างไรก็ตาม แม้เกาหลีใต้จะไม่ประกาศว่า เป็นระดับที่ 3 แต่หลายประเทศก็พอมองออกได้จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

“ขณะนี้ไทยยังอยู่ระยะที่ 2 เราต้องลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อระหว่างคนไทยด้วยกัน แต่เราก็ยังมีภัยใหม่ ๆ เข้ามา จากการที่ประเทศระบาดในช่วงนี้ ทั้งญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิ่งนี้จึงต้องดูแลเพิ่มเติม ยิ่งคนไทยที่กลับมาจากประเทศเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการเติมผู้ป่วยจากต่างประเทศเข้ามาใหม่ ดังนั้น ทั้งการจัดการป้องกันต่างประเทศ และในประเทศ ล้วนสำคัญพอ ๆ กัน” นพ.โสภณ กล่าว

นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทยอยู่ระยะที่ 2 ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติในช่วงบ่ายของวันนี้ (24 ก.พ.) ยังไม่มีวาระพิจารณาให้ไทยเข้าระยะที่ 3 แต่อย่างใด มีเพียงการพิจารณาให้โรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย

อนึ่ง สำหรับพื้นที่ที่มีการระบาดและแนะนำให้เลี่ยงการเดินทาง ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.พ.2563 ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน, ฮ่องกง, มาเก๊า, สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน), สิงคโปร์, ญี่ปุ่น (เมือง Tokyo, Kanagawa, Wakayama, Aichi, Hokkaido, Kyoto, Okinawa, Chiba, Osaka), เกาหลีใต้ (เมือง Daegu, North Gyeongsang, Gyeonggi, South Gyeongsang, Busan, Seoul)