สธ.ย้ำสถานการณ์ระบาด 'โควิด-19' ของไทยอยู่ในระยะ 2 ยังไม่มีการแพร่เชื้อระหว่างคนไทยด้วยกัน

Mon, 2020-02-24 13:17 -- hfocus
Print this pagePrint this page

บ่ายวันนี้ (24 ก.พ.) สธ.ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ ดัน “ไวรัสโคโรนา 2019” เป็น “โรคติดต่ออันตราย” ย้ำสถานการณ์โรคโควิด-19 ในไทยอยู่ในระยะที่ 2 ยังไม่มีการแพร่เชื้อระหว่างคนไทยด้วยกัน และการประชุมบ่ายนี้ยังไม่เห็นวาระพิจารณาสถานการณ์เข้าระยะ 3 แต่อย่างใด

เมื่อวันที่ 24 ก.พ.2563 นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค กล่าวว่า ประชาชนที่มีประวัติเดินทางไปในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ที่มีการรายงานพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 หรือไวรัสโคโรนา 2019 นั้น หลังเดินทางกลับประเทศไทยภายใน 14 วัน ถ้ามีอาการไข้ เจ็บคอ มีอาการระบบทางเดินหายใจ เช่น น้ำมูก ไอ เสมหะ หายใจเร็ว หอบ ให้สวมหน้ากากอนามัย ล้างมือ และรีบไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหรือเจ้าหน้าที่สาธารณสุขทันที พร้อมทั้งแจ้งประวัติการเดินทาง เนื่องจากมีโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อนปอดบวม และมีอาการรุนแรง ถึงขั้นเสียชีวิตได้ ส่วนผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปต่างประเทศที่มีการระบาด และหากจำเป็นต้องเดินทางไปยังประเทศที่มีการระบาด ขอให้หลีกเลี่ยงการคลุกคลีกับผู้ป่วย หลีกเลี่ยงไปท่องเที่ยวตลาดค้าสัตว์มีชีวิต การสัมผัสหรืออยู่ใกล้ชิดกับสัตว์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ที่ป่วย หรือตาย

เมื่อถามว่า ปัจจุบันประเทศไทยอยู่ระยะที่ 2 ของการระบาด ในแต่ละระยะเป็นอย่างไร นพ.โสภณ อธิบายว่า ระยะ 1 มีแต่ผู้ป่วยนำเข้าจากต่างประเทศ การเกิดโรคเกิดในต่างประเทศ อย่างช่วงแรกมีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาแล้วเราตรวจเจอ ระยะที่ 2 เริ่มมีคนไทยติดจากนักท่องเที่ยว แต่ไม่มีการติดต่อเนื่อง และระยะที่ 3 ซึ่งเกิดในต่างประเทศ จะคล้าย ๆ ของไทย ตรงที่ผ่านระยะที่ 1 และระยะที่ 2 มาแล้ว และมาเข้าสู่ระยะที่ 3 เนื่องจากมีการแพร่เชื้อให้คนในประเทศตัวเอง ยกตัวอย่างคุณป้าอายุ 61 ปี ในเกาหลีใต้ ติดเชื้อจากคนต่างประเทศ ซึ่งไม่รู้ติดตอนไหน และไปแพร่เชื้อให้กับคนที่ไปร่วมในกิจกรรมทางศาสนา อย่างไรก็ตาม แม้เกาหลีใต้จะไม่ประกาศว่า เป็นระดับที่ 3 แต่หลายประเทศก็พอมองออกได้จากสถานการณ์ที่เกิดขึ้น

“ขณะนี้ไทยยังอยู่ระยะที่ 2 เราต้องลดความเสี่ยงไม่ให้เกิดการแพร่เชื้อระหว่างคนไทยด้วยกัน แต่เราก็ยังมีภัยใหม่ ๆ เข้ามา จากการที่ประเทศระบาดในช่วงนี้ ทั้งญี่ปุ่น เกาหลีใต้ สิ่งนี้จึงต้องดูแลเพิ่มเติม ยิ่งคนไทยที่กลับมาจากประเทศเสี่ยง เพื่อให้มั่นใจว่าจะไม่มีการเติมผู้ป่วยจากต่างประเทศเข้ามาใหม่ ดังนั้น ทั้งการจัดการป้องกันต่างประเทศ และในประเทศ ล้วนสำคัญพอ ๆ กัน” นพ.โสภณ กล่าว

นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์โรคโควิด-19 ในประเทศไทยอยู่ระยะที่ 2 ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติในช่วงบ่ายของวันนี้ (24 ก.พ.) ยังไม่มีวาระพิจารณาให้ไทยเข้าระยะที่ 3 แต่อย่างใด มีเพียงการพิจารณาให้โรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 หรือโควิด-19 เป็นโรคติดต่ออันตราย

อนึ่ง สำหรับพื้นที่ที่มีการระบาดและแนะนำให้เลี่ยงการเดินทาง ข้อมูล ณ วันที่ 23 ก.พ.2563 ได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน, ฮ่องกง, มาเก๊า, สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน), สิงคโปร์, ญี่ปุ่น (เมือง Tokyo, Kanagawa, Wakayama, Aichi, Hokkaido, Kyoto, Okinawa, Chiba, Osaka), เกาหลีใต้ (เมือง Daegu, North Gyeongsang, Gyeonggi, South Gyeongsang, Busan, Seoul)

Add new comment