กทม.ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19 บ้านผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย

Thu, 2020-02-27 17:34 -- hfocus
Print this pagePrint this page

กทม.ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ COVID-19 บ้านผู้ป่วยรายใหม่ 3 ราย ปู่-ย่า-หลาน พร้อมสั่งปิดการเรียนการสอนทุกชั้นเรียน 5 วัน ยกเว้นห้องผู้ป่วยให้ ปิด 14 วัน

ร.ต.อ.พงศกร ขวัญเมือง โฆษกของกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากที่พบผู้ป่วยโควิด19 รายใหม่ 3 ราย ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เป็นบุคคลในครอบครัวเดียวกัน โดยผู้ป่วย 1 ราย เป็นเด็กนักเรียนโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง เขตดอนเมือง ในวันนี้ (27 ก.พ. 63) เวลา 10.00 น. สำนักงานเขตดอนเมือง พร้อมด้วยสำนักอนามัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่พร้อมอุปกรณ์ ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไวรัส COVID-19 ภายในและภายนอกของบ้านพักอาศัยผู้ป่วย พร้อมทั้งฉีดบริเวณบ้านพักอาศัยใกล้เคียง และทางสาธารณะ ในระยะ 50 เมตร เพื่อควบคุมป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 อีกทั้งได้จัดเจ้าหน้าที่จากฝ่ายพัฒนาชุมชนฯ สำนักงานเขตดอนเมือง และศูนย์สาธารณสุข 60 เข้าประเมินคัดกรองทางจิตวิทยาให้กับประชาชนในชุมชน พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับเชื้อ COVID-19 และคำแนะนำวิธีปฏิบัติตน เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจและสามารถดูแลตนเองและคนใกล้ชิดได้อย่างถูกวิธี

ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครในฐานะเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ ประกอบด้วย ค้นหาผู้ป่วยและผู้สัมผัสโดยดำเนินการเก็บสิ่งส่งตรวจ ให้ความรู้ และทำการฆ่าเชื้อเพื่อการป้องกัน และควบคุมโรคCOVID-19 เรียบร้อยแล้ว อย่างไรก็ดี สำนักอนามัย กทม. ได้รายงานข้อมูลผู้ป่วยโรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง ว่า คุณปู่ของผู้ป่วยอายุ 65 ปีเดินทางกลับจากประเทศญี่ปุ่นเมื่อวันที่ 20ก.พ. 63 เริ่มมีอาการป่วย วันที่ 23 ก.พ.63 ไปรักษาที่โรงพยาบาลเอกชน วันที่ 24 ก.พ. 63 ได้รับการวินิจฉัย COVID-19 เมื่อวันที่ 25 ก.พ. 63 หลังจากนั้นทางกรมควบคุมโรคได้ตรวจผู้สัมผัสใกล้ชิดในครอบครัว ประกอบด้วย คุณย่า พ่อ แม่ และหลาน 2 คน (ผู้ป่วยเป็นหลานคนโต) ผลการตรวจพบย่ากับหลานคนโตติดเชื้อ COVID-19 (ปู่ ย่า หลานคนโต) ได้รับไว้ในโรงพยาบาล ส่วนพ่อ แม่ และหลานคนเล็กผลตรวจครั้งแรกไม่พบเชื้อ COVID-19

ในวันที่ 26 ก.พ. 63 ศูนย์บริการสาธารณสุข 60 และกองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรคลงสอบสวน ณ โรงเรียนพระหฤทัยดอนเมือง พบผู้สัมผัส 59 ราย เสี่ยงสูง 55 ราย เสี่ยงต่ำ 4 ราย ครู 16 ราย นักเรียน 36 ราย เจ้าหน้าที่ 3 ราย ดำเนินการเก็บสิ่งส่งตรวจ 55 ราย หลังจากนั้นกองควบคุมโรคติดต่อ สำนักอนามัยร่วมกับสำนักงานเขตดอนเมืองดำเนินการ ทำความสะอาดฆ่าเชื้อในโรงเรียน ทางโรงเรียนสั่งปิดการเรียนการสอนทุกชั้นเรียน 5 วัน ยกเว้นห้องผู้ป่วยให้ ปิด 14 วัน

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม