ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

วารสารการแพทย์ Journal of Medical Virology เพิ่งตีพิมพ์ออกมาวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2020 นี้

โดยทางทีมวิจัยของ Xia J ตรวจพบไวรัสด้วยวิธี RT-PCR จากน้ำตาและสิ่งคัดหลั่งจากเยื่อบุลูกตาที่มีอาการอักเสบของผู้ป่วย 1 คนจาก จำนวนคนไข้ทั้งหมด 30 คนที่ติดเชื้อ COVID-19 ในโรงพยาบาล First Affiliated Hospital of Zhejiang University ประเทศจีน

นี่เป็นการรายงานที่ตอกย้ำให้ตระหนักถึงโอกาสแพร่เชื้อจากคนที่ติดเชื้อไปยังผู้อื่นในสังคม มิใช่แค่เรื่องไอ จาม เท่านั้น

ดังนั้น "การลดละเลิกไปตะลอนตามที่ที่พลุกพล่าน" และ "การล้างมือบ่อย ๆ หรือพกเจลแอลกอฮอล์ติดตัว" ถือเป็นสิ่งสำคัญมากครับ

อย่าลืม...กินของร้อน ใช้ช้อนกลาง ล้างมือบ่อย ๆ และมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม...

ด้วยรักต่อทุกคน

รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ้างอิง

Xia J et al. Evaluation of coronavirus in tears and conjunctival secretions of patients with SARS-CoV-2 infection. J Med Virol. 2020 Feb 26. doi: 10.1002/jmv.25725. [Epub ahead of print]

ภาพจาก https://gisanddata.maps.arcgis.com/