ทันตแพทยสภาร้อง สธ.-กรมการค้าภายใน จัดระบบจัดสรรหน้ากากอนามัยแก่หมอฟัน

Sun, 2020-03-08 12:19 -- hfocus
Print this pagePrint this page

นายกทันตแพทยสภาห่วงปัญหาขาดแคลนหน้ากากอนามัยกระทบระบบบริการทันตกรรม ร้อง สธ.-กรมการค้าภายใน จัดระบบควบคุมการจำหน่ายและจัดสรรแก่ทันตแพทย์ในราคามาตรฐาน โดยลงทะเบียนและใช้ใบประกอบโรคศิลปะประกอบการซื้อ พร้อมออกแถลงการณ์แนะนำหมอฟันวัดอุณหภูมิ-สอบประวัติคนไข้ หากเข้าข่ายเสี่ยงให้งดการทำฟัน

พ.ต.ท.ทพ.พจนารถ พุ่มประกอบศรี นายกทันตแพทยสภา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การขาดแคลนหน้ากากอนามัยในขณะนี้ ทางทันตแพทยสภาได้มีความห่วงกังวลเป็นอย่างมากเนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ของทันตแพทย์ทั่วประเทศ เนื่องจากงานทันตกรรมต้องปฏิบัติงานอยู่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยมาก และต้องทำงานในช่องปากซึ่งเป็นแหล่งมีแพร่เชื้อได้ง่าย

พ.ต.ท.ทพ.พจนารถ พุ่มประกอบศรี กล่าวอีกว่า ปัจจุบันสัดส่วนทันตแพทย์ในเมืองไทย 50% อยู่ในภาครัฐ และอีก 50% อยู่ในภาคเอกชน โดยในส่วนของบุคลากรในภาครัฐมีหน่วยงานรัฐเป็นผู้จัดหาหน้ากากให้ แต่ในภาคเอกชนต้องดำเนินการจัดหาเอง ซึ่งในภาวะที่จัดซื้อจัดหาหน้ากากอนามัยได้ยากขึ้น ทำให้มีการขายเกินราคาจนกระทบกับผู้ประกอบวิชาชีพอย่างมาก หากสถานการณ์ยังเป็นเช่นนี้ต่อไปอาจส่งผลจนทำให้ทันตแพทย์ต้องงดบริการบางประเภทที่ก่อให้เกิดการฟุ้งของละอองในช่องปากเพื่อความปลอดภัยของตัวผู้ปฏิบัติเองและกระทบกับระบบบริการในภาพรวม

อย่างไรก็ดี ทันตแพทยสภาไม่มีอำนาจหน้าที่ในการเข้าไปควบคุมกำกับราคาและการกระจายสินค้า จึงได้ทำหนังสือไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและอธิบดีกรมการค้าภายใน เพื่อเสนอให้มีการจัดระบบการจัดสรรหน้ากากอนามัยแก่ทันตแพทย์ โดยอาจกำหนดแหล่งขายที่มีการควบคุมมาตรฐานราคา มีการลงทะเบียนในระบบ และผู้ซื้อต้องแสดงใบประกอบโรคศิลปะประกอบด้วย ไม่ใช่เปิดให้ใครซื้อก็ได้ ถ้ามีการดำเนินการในลักษณะนี้เชื่อว่าจะทำให้ระบบบริการด้านทันตกรรมสามารถทำงานภายใต้ภาวะที่มีทรัพยากรจำกัดจนกว่าจะพ้นจากวิกฤตการระบาดของโรคโควิด-19 ไปได้

ขณะเดียวกัน ทันตแพทยสภายังwfhออกแถลงการณ์ เพื่อให้คำแนะนำแก่ทันตแพทย์ในการดูแลผู้ป่วย โดยมีเนื้อหาคือการคัดกรองด้วยการวัดอุณหภูมิก่อนและสอบประวัติผู้รับบริการว่าในระยะเวลา 14 วันที่ผ่านมา ได้เดินทางประเทศเสี่ยงหรือไม่ ถ้าเข้าข่าย 2 ข้อนี้ไม่ควรทำฟัน ขณะเดียวกันยังเน้นเรื่องการเพิ่มความระมัดระวังและควบคุมพื้นที่ในคลินิกให้มีเชื้อน้อยที่สุด จุดที่มีการสัมผัสและบริเวณเคานเตอร์ควรเช็ดทำความสะอาดบ่อย ๆ รวมทั้งการเรียกร้องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการควบคุมสินค้าทันตกรรมด้วย

Add new comment