ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เพียง 1 วันผ่านไป มีงานวิจัยตีพิมพ์เพิ่มขึ้นราว 40 เรื่อง

มาดูกันว่ามีอะไรบ้างที่น่าสนใจ?

1. เมืองจีนมีรายงานตรวจพบทารกแรกเกิดติดเชื้อ โดยตรวจพบเชื้อในสิ่งคัดหลั่งที่ป้ายจากช่องปาก 36 ชั่วโมงหลังคลอด

ถามว่าเกิดจากการแพร่จากแม่สู่ลูกไหม? ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้

2. การคาดประมาณความสามารถของไวรัสโรค COVID-19 ในการติดจากคนนึงไปคนอื่น ๆ (R0) โดยประเมินจาก serial interval ของผู้ป่วย ได้ราว 2-3.3

แปลว่า คนติดเชื้อหนึ่งคนจะสามารถแพร่ไปให้คนอื่นได้ 2-4 คน

3. รายงานจากประเทศจีน พบว่า แม้ผู้ป่วยติดเชื้อโรค COVID-19 จะได้รับการรักษาจนกระทั่งตรวจไม่พบเชื้อในช่องคอ 2 ครั้ง และจำหน่ายออกจากโรงพยาบาลไปแล้ว การนัดตรวจซ้ำกลับพบว่า เสมหะที่ได้จากทางเดินหายใจส่วนล่างหรือหลอดลมนั้นยังตรวจเจอเชื้ออยู่ ทั้ง ๆ ที่ตรวจจากช่องคอแล้วไม่พบเชื้อก็ตาม

นี่เป็นรายงานวิจัยที่กระตุกขาให้ระมัดระวังว่า การตรวจสิ่งคัดหลั่งจากช่องคอเพียงอย่างเดียวอาจไม่เพียงพอที่จะบอกว่าผู้ป่วยหายจากการติดเชื้อจริง

โดย รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

อ้างอิง

1. Wang S et al. A case report of neonatal COVID-19 infection in China. Clin Infect Dis. 2020 Mar 12. pii: ciaa225. doi: 10.1093/cid/ciaa225.

2. Zhao S et al. Serial interval in determining the estimation of reproduction number of the novel coronavirus disease (COVID-19) during the early outbreak. Journal of Travel Medicine, taaa033, https://doi.org/10.1093/jtm/taaa033

3. Que YM et al. Positive result of Sars-Cov-2 in sputum from a cured patient with COVID-19. Travel Medicine and Infectious Disease. 8 March 2020.

ภาพจาก https://gisanddata.maps.arcgis.com/