ครม.วาระพิเศษ 3 เม.ย.นี้ ‘อนุทิน’ เสนอขอบรรจุ ขรก.เพิ่ม 45,242 ตำแหน่งสู้ ‘โควิด-19’

Thu, 2020-04-02 16:46 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรีวาระพิเศษในวันที่ 3 เมษายน 2563 นี้ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขได้เสนอวาระขอบรรจุข้าราชการเพิ่มเติมที่ดูแลผู้ป่วย COVID-19 จำนวน 45,242 ตำแหน่ง (ทั้งนี้ ปัจจุบันมีการจ้างงานอื่นที่ไม่ใช่ข้าราชการปฏิบัติงานดูแลผู้ป่วย COVID-19 จำนวน 120,000 คน) เช่น พยาบาลที่ยังไม่ได้บรรจุเป็นข้าราชราช และนักวิชาการสาธารณสุข หรือหมออนามัย ที่ทำงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ซึ่งเป็นกำลังสำคัญของระบบสาธารณสุขไทยในการควบคุมโรคต่างจังหวัดและพื้นที่ชนบท และเป็นกำลังสำคัญในการทำระบบกักตัวโดยรัฐ หรือ State Quarantine ด้วย 

นอกจากนี้ จะมีการเสนอให้มีการปรับปรุงสวัสดิการให้กับบุคลากรทางการแพทย์​เพิ่มขึ้นด้วย เนื่องจากสถานการณ์ในขณะนี้ บุคลากรทางการแพทย์​ทำงานหนักมาก เปรียบเหมือนทหารในสงคราม แต่ไม่มีสวัสดิการคุ้มครองตัวเองที่ดีพอ

Comments

Submitted by montri on
ช่วยพิจารณาลูกจ้าง พกส.ในตำแหน่งพนักงานบริการด้วยครับที่ปฏิบัตงานตาม รพ.สต.ทีไม่ใช้สายวิชาชีพด้วยครับด้วยภาระหน้าที่มาก สวัสดิการมีเพียงแค่ประกันสังคม คอยเป็นด่านหน้าที่ต้องเจอคนไข้ตลอดเวลา ต้องคอยออกพื้นที่ติดตามตลอด เงินตอบแทนก็ไม่มี มีแค่เงินเดือนหลักพันบาท ขอให้ช่วยมองฟันเฟืองชื้นเล็กๆนี้ด้วยครับ ความเหลื้อมลำมันมากเหลือเกิน ฝากกระทรวงช่วยมองดูลูกน้องรากหญ้าด้วยครับ ขอให้ช่วยบรรจุพนักงานที่ไม่ใช่สายวิชาชีพก่อนเถอะครับ สายวิชาชีพอยางน้อยเขายังมีหลักประกันที่มากกว่า ขอเสียงนี้เป็นกระบอกเสียงให้สะท้อนถึงเบื้องบนด้วยครับ

Submitted by สมพงษ์ on
วิชาชีพ นักโภชนาการ นักกำหนดอาหาร เป็นส่วนหนึ่งในการดูแลผู้ป่วยระหว่างรักษาตัวอยู่โรงพยาบาล ในด้านโภชนบำบัด ด้านโภชบริการ ด้านโภชศึกษา ด้านสุขาภิบาลอาหาร อยากให้ ครม.เห็นความสำคัญของวิชาชีพนักโภชนาการ ช่วยบรรจุ ใน รพช. 1-2 ตำแหน่งก็ยังดี โดยไม่ต้องนำหลักเกณฑ์การสอบภาค ก. มาก่อน เพราะ คนที่ทำงานแล้วก็มุ่งพัฒนาในหลักวิชาชีพ ขอนำเรียนคะ

Submitted by อนัญญา บุญอยู่ on
นักโภชนาการ ทำงานสารพัด ทั้งดูแลอาหารผู้ป่วย ให้คำปรึกษา ดูแลโภชนาการตั้งแต่ท้องจนเสียชีวิต ดูแลประชาชนทุกกลุ่มทุกช่วงวัย แต่เรากลับถูกมองว่าเป็นแค่แม่ครัว

Submitted by อุ on
อยากทราบว่าตำแหน่งอื่นนอกเหนือจากที่คุณอนุทินพูดเขาไม่ได้ทำงานหรือในช่วงโควิด นักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการเงินและบัญชี จพ.บัญชี ก็ต้องไปออกเวรโควิด เหมือนกัน ไปคัดกรองผู้ป่วยเหมือนกัน ตำแหน่งเหล่านี้ไม่ใช่คนหรือ ถึงทำแบบนี้ งั้นก็ให้ตำแหน่งที่บรรจุมาทำงานกันเอง ทุกวันนี้ข้อมูลก็ต้องทำ คัดกรองโควิดก็ไป คุณจะมาเรื่องปฏิบัติแบบนี้ไม่ได้ สายสนับสนุนก็คน

Submitted by นางสาวเจริญ. สีเขียว on
ขอฝากวิชาชีพการแพทย์แผนไทยให้บรรจุเป็นข้าราชการสำหรับคนที่ยังไม่ได้บรรจุและข้าราชการให้เลื่อนขั้นทุกลำดับตามอายุงานราชการโดยไม่ต้องทำผลงานส่งในสาขาวิชาชีพการแพทย์แผนไทยขอขอบคุณล่วงหน้าขอให้สู้สู้กันต่อไปด้วยความเข้าใจซึ่งกันและกัน. ขอบคุณกำลังใจที่งดงาม

Submitted by ละออง สาลีพวง on
อยากให้ ครม. ช่วยพิจารณา ข้าราชการตำแหน่งโภชนากร ที่มีวุฒิปริญญาตรี ให้สามารถปรับเป็นนักโภชนาการ หรือนักกำหนดอาหารได้โดยไม่ต้องผ่านการสอบ และลดเงินเดือน และมีความก้าวหน้าถึงชำนาญการพิเศษ เชี่ยวชาญ ให้สามารถปรับเข้าสู่ตำแหน่งได้เลย เพื่อเป็นขวัญกำหลังให้กับผู้ปฏิบัติงาน ในตำแหน่งโภชนากรที่ทำงานเคียงคู่ แพทย์ พยายาล ทีมสหสาขาวิชาชีพ โภชนากรที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาล ต้องปฏิบัติงานที่หลากหลาย ทั้งเป็นผู้จัดเตรียมอาหาร บริการอาหารในหอผู้ป่วย ในคลินิกโรคเรื้อรัง / โรคไม่ติดต่อ ซึ่งการดำเนินการคลินิกโรคไม่ติดต่อ (NCD) เป็นหนึ่งในนโยบายที่สำคัญของกระทรวงสาธารณสุขที่โรงพยาบาลทุกระดับ (โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน ต้องดำเนินการอย่างเร่งด่วน นอกจากปฏิบัติงานในโรงพยาบาลแล้ว โภชนากรยังต้องร่วมปฏิบัติหน้าที่ในชุมชนร่วมกับสหสาขาวิชาชีพในการติดตามเยี่ยมบ้าน ให้ความรู้แก่ผู้ป่วย ญาติ ผู้รับบริการ ในชุมชน เพื่อให้สามารถจัดหาวัตถุดิบ เตรียม ผลิตอาหารอย่างถูกต้องตามหลักโภชนาการ /โภชนบำบัดอีกด้วย ในภาวะวิกฤตของโรงในปัจจุบัน โภชนากรต้องทำงานเพื่อจัดเตรียมอาหารให้ผู้ป่วย ทีมแพทย์ พยาบาล และเสี่ยงต้องภาวะคุมคามของโรค อยากขอความกรุณาเพื่อเป็นขวัญกำลังใจสำหรับผู้ปฏิบัตงานด้วยค่ะ

Submitted by ชญา on
การบรรจุงานในครั้งนี้ถือว่าดีค่ะแต่ถ้าจะให้ดีน่าจะให้การบรรจุทุกตำแหน่งนะคะเพราะทุกคนทุกหน้าที่ต่างก็ทำงานเช่นเช่นตำแหน่งพนักงานเปล ยาม พนักงานบริการ ผู้ช่วยเหลือคนไข้ และพนักงานห้องบัตร นวก.สถิติ นักโภชนาการ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นต้นค่ะ ต่างก็ทำงานเพื่ออาชีพที่รักและเพื่อองค์กรทั้งนั้น ทำงานโรงพยาบาลไม่ใช่จะมีแต่วิชาชีพพยาบาลและแพทย์เท่านั้นนะคะ ตำแหน่งอื่นๆก็มีเขาก็ต่างทำงานเสี่ยงเหมือนกัน หน่วยงานราชการหยุดกันหมดแต่หน่วยงานในเครื่อของกระทรวงสาธารณสุขไม่ได้หยุด เขาก็เต็มใจที่จะมาทำงานปกติกันทุกคน ขอให้พิจารณาการบรรจุตำแหน่งเหล่านี้ไปพร้อมกันด้วยค่ะ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ ถ้าจะให้ก็ต้องให้บรรจุทุกตำแหน่งไปเลยค่ะ กำหนดเลยว่าอายุงานกี่ปีขึ้นได้รับการบรรจุ ขอพิจารณาด้วยค่ะ

Submitted by วิ on
ถ้าจะบรรจุขอให้บรรจุนักวิชาการสถิติด้วยนะคะ ทำงานเป็นด่านแรกเลยค่ะ ตั้งแต่ทำบัตร ตรวจสิทธิ ให้รหัสโรค เก็บข้อมูลสถิติ เรียกเก็บ แม้กระทั้งคัดกรองผู้ป่วยด้วยซ้ำ เรียนจบทุ่นค่ะแต่ไม่มีตำแหน่งบรรจุ บอกแต่ว่าไม่มีตำแหน่งในกพ. ทำงานมา10ปีแล้วค่ะได้เป็นตำแหน่งพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เงินเดือนขึ้นตามการประเมินปีละครั้ง ขอให้พิจารณาในการบรรจุด้วยค่ะ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ

Submitted by Anonymous on
การแพทย์แผนไทยก็เป็นหนึ่งในสหวิชาชีพที่ลงพื้นที่ร่วมกับวิชาชีพอื่นๆและต้องหัตการผู้รับบริการนานกว่าหนึ่งชมโอกาสติดเชื้อหรือความเสี่ยงก็มีไม่น้อยกว่าวิชาชีพอื่นๆโปรดพิจารนาให้กำลังใจวิชาชีพแพทย์แผนไทยภูมิปัญญาไทยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ

Submitted by Anonymous on
ทุกคนที่ต้องทำงานที่โรงพยาบาล หรือรพ.สต. ทุกๆ คน ก็เสี่ยง เหมื่อนกัน ต้องทำงานร่วมกัน ไม่ว่าจะสายอาชีพ สายบริการที่ต้องคอยอำนวยความสะดวกให้งานทุกงานสำเร็จไปได้ด้วยดี ผู้ใหญ่กรุณามองเผื่อมาถึงมดงานบ้าง

Submitted by L on
ควรมีParamedic หรือนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ด้วยไหมคะ เพราะวิชาชีพนี้ออกไปกับรถพยาบาลไปรับผู้ป่วยฉุกเฉินถึงที่เลย ถ้าERคือด้านหน้า EMSนี่เป็นหน่วยทะลวงก่อนใครเลย ทั้งยังscreenผู้ป่วยก่อนมาถึงมือหมอ ให้หมอเตรียมตั้งรับไว้ก่อนด้วย

Submitted by Anonymous on
ขอให้ความเห็นใจบรรจุตำแหน่งผู้ช่วยพยาบาลด้วยค่ะ.ทุกวันนี้ทำงานไม่มีสวัสดิการอะไรเลย.ใช้บัตรทอง30บาทเหมือนคนทั่วไปค่ะ.ทั้งๆทีทำงานในหน่วยสาธารณสุขค่ะ

Submitted by Anonymous on
ขอให้ปรับตำแหน่งเข้าราชการประเภททั่วไป ทีมีคุณวุฒิปริญญาตรี เป็นประเภทวิชาการ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้ข้าราชการ กระทรวงสาธารณสุข

Submitted by สุนิษา สมแก้ว on
นักวิชาการเงินและบัญชี ก็ควรจะ บรรจุด้วยไหมค่ะเป็นผู้จัดสรร เงินเดือน ค่าจ้างทุกคนในรพ. และจัดซื้อ และจ่ายเงินให้กับเจ้าหน้าที่ทุกคน เบิกค่ารักษา ค่าเล่าเรียน ทำบัญชีให้แก่โรงพยาบาล จัดสรรงบประมาณรัฐบาลให้มีความถูกต้องและครบถ้วน

Submitted by เกษร แสนจันทร์ on
การปฏิบัติงานด้านการบริการอาหาร โภชนาบำบัด โภชนศึกษาล้วนแล้วแต่ต้องสัมผัสผู้ป่วยทั้งสิ้น ไม่ว่าจะนักโภชนาการ โภชนากร และนักกำหนดอาหาร ใน รพช.ก็ทำงานลักษณเดียวกันกับ รพศ.รพท.และอัตรากำลังน้อยมาก แต่ไม่มีตำแหน่งบรรจุข้าราชการให้ ทำงานมาแล้ว13ปี สอบผ่านรอเรียกแต่ก็เงียบเฉย ขอความกรุณาให้ความสำคัญกับวิชาชีพนักโภชนาการ โภชนากรและนักกำหนดอาหารด้วยค่ะ ช่วยขยายกรอบข้าราชการตำแหน่งนี้สู่ รพช.ด้วยค่ะ และควรบรรจุตามความอาวุโสของการทำงานด้วย ขอบคุณค่ะ

Submitted by สายฝน สายทอง on
นวก.การเงินและบัญชีและเจ้าหน้าฝ่ายอำนวยการและสนับสนุน ก็ทำงานไม่ได้น้อยกว่าเลย ข้อมูลกับตัวเลขที่ใช้ในการวิเคราะห์ล้วนเกิดขึ้นจากเราทั้งนั้น ซึ่งตอนนี้เราก็ช่วยกันทั้งด่านหน้า เก็บเงินผู้ป่วย และต้องมาจัดทำข้อมูลทางบัญชี เพื่อใช้ในการวิเคราะห์อีกมากมาย ไหนๆๆจะบรรจุเพื่อนเป็นขวัญและกำลังใจให้แร้วควรที่จะบรรจุทั้งหมด เพราะเหนื่อยและสุู้เหมือนกันค่ะ

Submitted by เสรี on
อยากให้มีการบรรจุนักจิตวิทยาที่อยู่ตามรพ.อำเภอ ที่เป็นลูกจ้างชั่วคราวของรพ.รัฐด้วย เพราะเขาก็ต้องลงไปช่วยงานคัดกรองต่างๆและเจอคนไข้ทุกวันเหมือนกันครับ

Submitted by Anonymous on
เห็นด้วย เพราะลูกจ้างชั่วคราวมักต้องช่วยเหลือทุกทางเนื่องจากคนในรพ.น้อยต้องวนช่วยกัน

Submitted by สุกัญญา เย็นยิ่ง on
เราทำงานเป็นพนักงานบริการ(ประชาสัมพันธ์) ร.พ.แห่งหนึ่ง นอกเหนือคำว่าประชาสัมพันธ์ยังมีอีกหลายหน้าที่เราทำต้องคัดแยกคนไข้ให้ถูกจุดบริการคือต้องไปห้องตรวจปกติหรือห้องฉุกเฉินในเกณที่กำหนดไว้ ต้องแยกคนไข้ระบบทางเดินหายใจ และคนไข้สงสัยวัณโรค ในสถานการแบบนี้ต้องแยกคนไข้สงสัยโควิต19 ต้องซักประวัติคนไข้เพื่อให้อยู่ในโซนแยก และงานอีกมากมายอธิบายไม่หมด เราเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขอยากบรรจุเป็นข้าราชการเพื่อความมั่นคง

Submitted by พยาบาลผู้ถูกกระทำ on
1.ขออายุราชการคืน 4ปี ที่ต้องทำงานเยี่ยงข้าราชการ แต่ไม่ได้รับการนับอายุราชการ 2. การเยียวยาที่รัฐบาลให้รุ่นน้องที่ได้รับการบรรจุทีหลังและน้องได้รับการเยียวยาจนเงินเดือนก้าวกระโดดแซงหน้ารุ่นพี่ที่ทำงานมาก่อนกว่า 10 ปี (แบบนี้เรียกขวัญกำลังใจที่ให้กับพวกเราที่จบปี2543หรือป่าวคะ) ทำไมถึงทำกับพวกเราแบบนี้ งานหนักพวกเราไม่เคยบ่น แต่ผลที่ตอบกลับมามันสมควรแล้วหรือคะ

Submitted by napat on
อยากให้บรรจุฝ่ายสนับสนุนบ้าง เช่นนักทรัพยากรบุคคล นักวิชาการเงินและบัญชี เป็นฝ่ายสนับสนุนคอยดูสิทธิประโยชน์ต่างๆให้กับบุคลากร โดยตลอดเป็นสายงานที่ไม่มีคนมองเห็นว่า มีส่วนช่วยเหลืออย่างไร

Submitted by นักวิชาการสาธาร... on
ฝากพิจารณานักวิชาการสาธารณสุข ลูกจ้างรายวัน ด้วย ทุกวันนี้ภาระงานที่่ทำก็เสี่ยงเช่นกัน พวกเราก็ทำงานด่านหน้าเหมือนกัน ทั้งคัดกรอง ออกเยี่ยมติดตามกลุ่มเสี่ยงที่ต้องกักตัวเช่นกัน แต่ทำไมไม่มีมติพิจารณาลูกจ้าวรายวัน ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ซึ่งก็อยู่ใน 24 สายงานที่ได้รับการบบรจุ ทั้งนี้จากการเลือกพิจารณาไม่ทั่วถึงทุกประเภทการจ้าง ทำให้รู้สึกเสียขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานมากๆ

Submitted by นวก.สาธารณสุข ล... on
อยากให้พิจารณานักวิชาการสาธารณสุข ลูกจ้างรายวัน ที่สอบขึ้นบัญชีไว้ของกรมต่างๆ ที่บัญชียังไม่หมดอายุมาพิจารณาด้วยจะเป็นไปได้มั้ย เพราะกลุ่มนี้ก็รอคอยโอกาสการได้รับบรรจุเป็นข้าราชการเหมือนกัน และอีกอย่างกลุ่มนี้ก็เป็นผู้ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19 เช่นกัน อยากให้มองลูกจ้าวรายวันที่อยู่ใน 24 สายงานที่จะได้บรรจุกรณีพิเศษครั้งนี้ด้วยค่ะ

Pages

Add new comment