ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ยืนยันห้องปฏิบัติการตรวจหาเชื้อ “โควิด-19” เพียงพอ กระจาย 110 แห่งทั่วประเทศ ยืนยันวิธีตรวจ RT PCR ได้รับการยอมรับ

หลังจากเกิดประเด็นประเทศไทยไม่พร้อมในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งๆ ที่มีประชาชนรอตรวจจำนวนมาก แต่ข้อมูลที่เผยแพร่กลับพบจำนวนน้อยนั้น ล่าสุดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ออกมายืนยันว่า มีความพร้อม เพราะที่ผ่านมามีการตรวจไปแล้ว 71,860 ตัวอย่าง และขณะนี้มีศักยภาพการตรวจเชื้อถึงวันละ 10,000 ตัวอย่าง

นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ให้ข้อมูลว่า ที่ผ่านมาเราสามารถตรวจหาเชื้อกว่า 2 พันรายตามที่กระทรวงสาธารณสุขเผยสถานการณ์พบเชื้อ จากทั้งหมดที่เข้ามากว่า 71,860 ตัวอย่าง ส่วนที่สงสัยว่าผู้ป่วยรายใหม่น้อยละ เพราะเราตรวจน้อยลงหรือไม่นั้น อยากจะชี้แจงว่า

“หากพิจารณาเฉพาะวันที่ 6 เมษายน ก็มีการตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนาประมาณ 3,000 -4,000 ตัวอย่าง และตัวเลขผู้ป่วยรายใหม่ลดเพราะมาตรการต่างๆ ร่วมกัน ที่สำคัญ หากมีคนป่วยมากกว่าที่รายงานไม่สามารถปิดบังได้แน่นอน เพราะคนป่วยจะไปออกันยู่ที่โรงพยาบาล และมีคนจำนวนหนึ่งต้องเสียชีวิตไปเพราะระบบสาธารณสุขดูแลไม่ทันเหมือนที่เกิดขึ้นในต่างประเทศ และด้วยวิถีโซเชียลมีเดียในปัจจุบัน หากมีคนป่วย คนเจ็บมากจริงคงปิดบังไม่ได้ เพราะคนคงโพสต์ลงโซเชียลฯแล้ว” นพ.โอภาสกล่าว

ล่าสุดเรายังขยายห้องปฏิบัติการเพิ่มเติม สำหรับการตรวจยืนยันเชื้อไวรัสโคโรนาวิธี RT PCR ที่ได้รับรองแล้ว 80 แห่ง มีทั้งในภาครัฐและเอกชน และ ในสิ้นเดือนเมษายนนี้ จะมีโครงการ 1 ห้องแล็บ 1 จังหวัด จะมีห้องแล็บที่ผ่านการรับรองเป็นอย่างน้อย 110 แห่ง และจะรายงานผลผ่านระบบออนไลน์ให้ได้ภายใน 24 ชั่วโมง หรือ 1 วัน โดยห้องแล็บที่จะผ่านประเมินนั้น จะต้องมีนักเทคนิคการแพทย์ที่มีความรู้ในการตรวจหาสารพันธุกรรม มีเครื่องมือ มีสถานที่ปลอดภัย มีบุคลากรที่ผ่านการทดสอบ มีระบบควบคุมมาตรฐานห้องแล็บ และมีระบบข้อมูลที่เชื่อมโยงกัน

ส่วนที่มีคำถามว่า การตรวจแบบ Rapid Test หรือการตรวจหาภูมิคุ้มกันในเลือดนั้น สามารถตรวจได้หรือไม่นั้น นพ.โอภาส กล่าวว่า การตรวจด้วยวิธี RT PCR เป็นวิธีมาตรฐาน และการตรวจแบบ Rapid Test ไม่ใช่การตรวจเพื่อวินิจฉัยการติดเชื้อ แต่เป็นการตรวจหาภูมิคุ้มกันที่เกิดขึ้นหลังการติดเชื้อไปแล้ว ซึ่งภูมิคุ้มกันจะขึ้นอย่างน้อยต้อง 7-10 วันหลังการรับเชื้อ ขณะที่ RT PCR ที่เป็นการตรวจมาตรฐานนั้น จะตรวจหาการติดเชื้อได้หลังรับเชื้อ 3 วัน ดังนั้น การตรวจเชื้อที่ยอมรับกันยังคงเป็นการตรวจแบบ RT PCR หรือการตรวจหาสารพันธุกรรมด้วยการเก็บสารคัดหลั่งในระบบทางเดินหายใจของผู้ป่วย

ทั้งนี้ ห้องปฏิบัติการในการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT PCR ปัจจุบันมีทั้งภาครัฐและเอกชน กระจายทั่วประเทศ ดังนี้