ศบค.แถลงพบบุคลากรทางการแพทย์ติดเชื้อ โควิด-19 แล้ว 80 ราย

Thu, 2020-04-09 19:26 -- hfocus
Print this pagePrint this page

ศบค.เผยสถานการณ์ล่าสุด 9 เม.ย. พบบุคลากรทางการแพทย์ ทั้งหมอ พยาบาล เภสัชฯ ทันตฯ เจ้าหน้าที่ ฯลฯ รวม 80 รายติดเชื้อกระจายทั้งใน รพ. และในชุมชน

เวลา 12.30 น. วันที่ 9 เม.ย.2563 ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา (ศบค.) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงข่าวสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 กรณีติดเชื้อในบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ว่า สำหรับผู้ป่วยรายใหม่วันนี้ (9 เม.ย.) เพิ่มขึ้น 54 ราย โดยในจำนวนนี้มีบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข 4 ราย อย่างไรก็ตาม จากการรวบรวมข้อมูลตั้งแต่เดือนมกราคมถึง 8 เมษายน 2563 พบบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขติดเชื้อ 80 ราย หรือคิดเป็น 3.4% ของผู้ป่วยทั้งหมด

“จากการวิเคราะห์แหล่งที่ติดเชื้อนั้น จะพบว่าติดในโรงพยาบาล 50 ราย คิดเป็น 62.5% ทั้งแผนกผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน แผนกฉุกเฉิน ทันตกรรม ห้องปฏิบัติการ พนักงานสนับสนุน ติดในชุมชน 18 ราย คิดเป็น 22.5% อยู่ระหว่างสอบสวนอีก 12 ราย คิดเป็น 15% สิ่งสำคัญต้องย้ำว่าเมื่อมาพบแพทย์ อยากให้ผู้ป่วยแจ้งด้วยว่า มีไข้หรือไม่ เพราะหากไม่แจ้งแล้วป่วย ก็จะทำให้แพทย์ พยาบาลที่ดูแลเราติดเชื้อไปด้วย” นพ.ทวีศิลป์ กล่าว

อย่างไรก็ตาม หากแยกตามวิชาชีพ จะพบว่า เป็นพยาบาล ผู้ช่วยพยาบาล สูงถึง 36 ราย หรือ 45% รองลงมาเป็นแพทย์ 16 ราย หรือ 20% เภสัชกร/ผู้ช่วยเภสัชกร/เจ้าพนักงานเภสัชกร 2 ราย หรือ 2.5% ทันตแพทย์/ผู้ช่วยทันตฯ/เจ้าพนักงานทันตฯ 2 ราย หรือ 2.5% เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ 1 ราย หรือ 1.25% อื่นๆ 10 ราย หรือ12.5% ไม่ระบุอีก 13 ราย หรือ 16.25%

Add new comment