อภัยภูเบศรหนุนชุดยาสมุนไพรให้ รพ.สันกำแพง สู้โควิด-19

Thu, 2020-04-16 16:29 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

วันที่ 16 เม.ย. พญ.โศรยา ธรรมรักษ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และประธานมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จ.ปราจีนบุรี เปิดเผยว่า โรงพยาบาล และ มูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ตระหนักถึงความสำคัญของบุคลการทางการแพทย์ ที่ต้องให้การดูแลผู้ป่วย และเตรียมพร้อมรับมือกับจำนวนผู้ป่วยโรคโควิด-19 ที่เพิ่มขึ้น ในหลายจังหวัดได้จัดให้มีโรงพยาบาลสนาม และทีมเจ้าหน้าที่ประจำโรงพยาบาลสนาม เช่น โรงพยาบาลสันกำแพง จ.เชียงใหม่ และ โรงพยาบาลสตูล จ.สตูล ได้มีการจัดเตรียมเรียบร้อยแล้ว

พญ.โศรยา กล่าวอีกว่า นอกจากความพร้อมในด้านการรักษาผู้ป่วยแล้ว ยังมีความพร้อมเกี่ยวกับสุขภาพบุคลากรสาธารณสุข อภัยภูเบศรฯ จึงจัดส่งยาสมุนไพร ที่มีหลักฐานเชิงประจักษ์แล้วว่า มีศักยภาพในการเสริมภูมิคุ้มกันเพื่อต้านไวรัส และมีความปลอดภัย ได้แก่ ฟ้าทะลายโจรแคปซูล เพื่อช่วยแก้ไข้ ตัวร้อน พร้อมทั้งมีข้อมูลพบว่าสามารถช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน และปรับภูมิคุ้มกันได้ นอกจากนี้ ยังมียาอมแก้ไอมะขามป้อม ที่ช่วยบรรเทาอาการไอ ช่วยให้ระบบทางเดินหายใจมีความชุ่มชื้น นับว่ามีประโยชน์ในการใช้เพื่อการป้องกันเมื่อมีความเสี่ยงสูง

“เรายังสนับสนุนผลิตภัณฑ์สมุนไพรสำหรับทำความสะอาดและใช้ในระหว่างปฏิบัติภารกิจในโรงพยาบาลสนามดังกล่าว ซึ่งในภาวะวิกฤตโควิด 19 เราไม่มีทางที่จะทำวิจัยได้ทัน ทำให้โรงพยาบาลต่าง ๆ หันมาคิดว่าเราต้องใช้หลักวิชาการและค้นหาสมุนไพรที่มีในประเทศมาใช้ การป้องกันนั้นนับว่ามีความจำเป็นในผู้ที่มีความเสี่ยงสูง และยังสร้างขวัญกำลังใจให้บุคลากร เราจึงสนับสนุนตรงนี้” พญ.โศรยา กล่าว

ผู้อำนวยการรพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร กล่าวต่อว่า ตลอดเวลาที่เกิดวิกฤตดังกล่าว รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศรได้ดำเนินการค้นหาและจัดทำข้อมูลเพื่อเผยแพร่ให้ความรู้กับประชาชนรวมถึงบุคลการของ โรงพยาบาลโดยดึงศักยภาพที่เรามีมาใช้ประโยชน์ให้ได้มากที่สุด รวมถึงองค์ความรู้ด้านสมุนไพรและการแพทย์แผนไทยเช่นกัน เนื่องจากประเทศไทยยังคงมีความอุดมสมบูรณ์และมียาสมุนไพรเป็นพื้นฐาน ในขณะที่เรายังไม่ได้ยาเฉพาะในการรักษาการติดเชื้อไวรัสดังกล่าว นอกจากการดูแลตามหลัก Universal Precaution แล้วการเลือกใช้สมุนไพรยังคงเป็นทางเลือกที่สามารถทำได้ในสถานการณ์เช่นนี้

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม