ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

เวลา 11.30 น. วันที่ 17 เม.ย.2563 ที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรน่า (ศบค.) นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษก ศบค. แถลงข่าวสถานการณ์ไวรัสโควิด-19 ว่า สำหรับผู้ป่วยรายใหม่วันนี้(17 เม.ย.) เพิ่มขึ้น 28 ราย โดยผู้ป่วยสะสมรวม 2,700 ราย กระจาย 68 จังหวัดทั่วประเทศ หายป่วยและกลับบ้าน 1,689 ราย กำลังรักษาในรพ. 964 ราย และเสียชีวิตเพิ่ม 1 ราย รวมผู้เสียชีวิต 47 ราย

ทั้งนี้ สำหรับรายละเอียดผู้เสียชีวิต 1 ราย ประกอบด้วย

รายที่ 1(เคสที่ 47) เป็น หญิงไทย 85 ปี แม่บ้าน มีโรคประจำตัวเบาหวาน ความดันโลหิตสุง ระหว่างวันที่ 22 มี.ค.-2 เม.ย. สัมผัสผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้ โดยรักษาในรพ.แห่งหนึ่งในชุมพร ซึ่งเคยแอดมิทมาก่อน โดยวันที่ 12 เม.ย.มีอาการไข้ ไอ เหนื่อยหอบ แพทย์ใส่ท่อช่วยหายใจ เอกซเรย์พบปอดอักเสบรุนแรง ตรวจยืนยันเชื้อโดวิด-19 จากนั้นวันที่ 15 เม.ย. อาการแย่ลง และเสียชีวิตวันที่ 16 เม.ย. โดยกรณีนี้ได้เรียนรู้อีกครั้งสำหรับคนสูงอายุว่า มีโรคประจำตัว และการสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วย

ส่วนผู้ป่วยรายใหม่ 28 ราย แบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ๆ แบ่งเป็น

กลุ่มที่ 1 ผู้ป่วยรายใหม่ จากระบบเฝ้าระวังและระบบบริการฯ 28 ราย ดังนี้

1.1 ผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัสกับผู้ป่วยยืนยันหรือเกี่ยวข้องกับสถานที่ที่พบผู้ป่วยก่อนหน้านี้ 16 ราย

- การสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ป่วยยืนยันก่อนหน้านี้

1.2 ผู้ป่วยกลุ่มอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับผู้ป่วยรายก่อนหน้า 5 ราย

-คนต่างชาติเดินทางมาจากต่างประเทศ - ราย

-คนไทยเดินทางกลับจากต่างประเทศ - ราย

-ไปสถานที่ชุมนุม เช่น ห้างสรรพสินค้า ตลาดนัด สถานที่ท่องเที่ยว 1 ราย

-อาชีพเสี่ยง เช่น ทำงานในสถานที่แออัด หรือทำงานใกล้ชิดชาวต่างชาติ 4 ราย

-บุคลากรด้านการแพทย์และสาธารณสุข - ราย

1.3 อยู่ระหว่างการสอบสวนโรค 7 ราย

กลุ่มที่ 2 ผู้ป่วยที่เดินทางจากต่างประเทศ - ราย

 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง