ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

บุคลากรสาธารณสุขติดเชื้อ “โควิด-19” 99 ราย เหตุหลักจากการปฏิบัติหน้าที่ รองลงจากการใช้ชีวิตประจำวัน พบ 3 ราย ไม่สามารถระบุรายละเอียด

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 17 เม.ย. ที่กระทรวงสาธารณสุข นพ.โสภณ เอี่ยมศิริถาวร ผู้อำนวยการกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค(คร.) กระทรวงสาธารณสุข กล่าวตอนหนึ่งในการแถลงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ว่า กลุ่มบุคลากรที่ติดเชื้อฯ นั้นมีความเสี่ยง 2 อย่าง คือจากการใช้ชีวิตประจำวัน 15% และการปฏิบัติหน้าที่ 74% มี 3 ราย ไม่สามารถระบุได้ชัดเจน