ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

องค์การอนามัยโลกเตือนว่าทั่วโลกยังคงขาดแคลนพยาบาลอีกเกือบ 6 ล้านคน และปัญหานี้ยิ่งทวีความรุนแรงขึ้นท่ามกลางการระบาดของ COVID-19

“พยาบาลเป็นกระดูกสันหลังของระบบสุขภาพในทุกประเทศ” เทดรอส แอดฮานอม เกเบรเยซุส ผู้อำนวยการใหญ่อนามัยโลกกล่าวในแถลงการณ์

“พยาบาลจำนวนมากกำลังเป็นแนวหน้าในการต่อสู้กับ COVID-19 ซึ่งจำเป็นที่พยาบาลจะต้องได้รับการสนับสนุนที่จำเป็นเพื่อช่วยให้ประชากรโลกมีสุขภาพดี”

รายงานได้เรียกร้องให้นานาประเทศแก้ไขช่องว่างด้านจำนวนพยาบาลและผลักดันงบประมาณเพื่อการผลิตพยาบาล การจ้างงาน และพัฒนาความเป็นผู้นำของพยาบาล

ประเมินว่าสหราชอาณาจักรขาดแคลนพยาบาลวิชาชีพราว 50,000 อัตรา ซึ่งเฉพาะที่อังกฤษเพียงประเทศเดียวก็มีความต้องการสูงถึง 40,000 อัตรา

ความปลอดภัยของผู้ป่วยอยู่ในภาวะเสี่ยง

เฮาเวิร์ด แคตตัน ประธานสภาพยาบาลระหว่างประเทศ (ไอซีเอ็น) เตือนว่าจำนวนพยาบาลเป็นปัจจัยสำคัญต่อความปลอดภัยของผู้ป่วย

“หลักฐานชี้ว่าอัตราการติดเชื้อ ความผิดพลาดทางการแพทย์ ผู้ป่วยที่อาการแย่ลง และอัตราการเสียชีวิตล้วนสูงขึ้นเมื่อมีพยาบาลน้อยเกินไป”

“จำนวนของพยาบาลนั้นสัมพันธ์กับความปลอดภัยของผู้ป่วย นอกจากนี้การขาดแคลนพยาบาลทำให้พยาบาลที่มีอยู่ต้องแบกรับภาระหนักจนนำไปสู่ภาวะเครียด หมดไฟ และอัตราการลาออกที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นกัน”

ศ.แอน มารี แรฟเฟอร์ตี ประธานราชวิทยาลัยการพยาบาลเตือนว่าสหราชอาณาจักรเองก็กำลังเผชิญกับโรคระบาดทั้งที่ขาดแคลนพยาบาลอย่างรุนแรง

“ไม่ต้องสงสัยเลยว่าพยาบาลเป็นศูนย์กลางของการบรรลุความเท่าเทียมด้านสุขภาพและชีวิตในทุกชุมชน พยาบาลสหราชอาณาจักรกำลังต่อสู้กับการระบาดของ COVID-19 และพยายามช่วยชีวิตผู้ป่วยทั้งในโรงพยาบาล สถานดูแลผู้ป่วย และในชุมชน”

“ทว่าสหราชอาณาจักรกำลังเผชิญหน้ากับโรคระบาดทั้งที่ขาดแคลนพยาบาลจำนวนมาก เฉพาะในอังกฤษเพียงแห่งเดียวก็ขาดแคลนพยาบาลร่วม 40,000 อัตรา รัฐบาลและผู้บริหารสาธารณสุขจะต้องตระหนักถึงคำแนะนำให้รัฐบาลนานาประเทศเพิ่มการผลิตพยาบาล ส่งเสริมการจ้างงานสำหรับพยาบาล และพัฒนาความเป็นผู้นำแก่พยาบาล

พยาบาลเป็นกำลังสำคัญ

แอนเดรีย ซุทคไลฟ์ ประธานบริหารและนายทะเบียนสภาการพยาบาลและผดุงครรภ์แห่งสหราชอาณาจักร (เอ็นเอ็มซี) เผยว่าการระบาดของ COVID-19 ตอกย้ำบทบาทของพยาบาลและผดุงครรภ์ในฐานะแกนกลางของมาตรการรับมือกับวิกฤติครั้งนี้

“เราได้เห็นแล้วว่าเหตุใดพยาบาลและผดุงครรภ์จึงเป็นหัวใจสำคัญของระบบสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ รวมถึงเหตุใดพยาบาลและผดุงครรภ์จึงต้องได้รับการยอมรับและสนับสนุน”

“รายงานล่าสุดเผยให้เห็นความท้าทายทั้งในด้านทรัพยากร การจ้างงาน การรั้งตัวพยาบาล และการศึกษาต่อเนื่องสำหรับพยาบาล และเป็นเรื่องน่ายินดีที่เราเห็นการเน้นย้ำความสำคัญของการทำงานร่วมกันเป็นทีมสหสาขาซึ่งเป็นที่ทราบดีว่าจะนำมาซึ่งผลลัพธ์ที่ดีที่สุดในทุกบริบทของระบบสุขภาพและสังคมสงเคราะห์”

“มีปัญหาหลายอย่างที่ต้องได้รับการแก้ไขเพื่อที่จะพัฒนาพยาบาลและผดุงครรภ์ และเราทั้งหมดต้องช่วยกัน”

อนึ่ง รายงานชื่อ The State of the World’s Nursing Report ซึ่งจัดทำโดยอนามัยโลกได้ชี้ให้เห็นบทบาทและความสำคัญของพยาบาล ตลอดจนความท้าทายที่พยาบาลประสบอยู่ในขณะนี้

แปลและเรียบเรียงโดย หฤทัย เกียรติพรพานิช

จากเรื่อง Nurses are the ‘backbone’ of healthcare and the world is six million short, declares WHO : nursingnotes.co.uk