ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อดีตนายกทันตแพทยสภา ย้ำความปลอดภัยผู้ให้บริการ- ผู้รับบริการ “คลินิกทำฟัน” แนะแนวทาง ป้องกันการติดเชื้อโควิดทางทันตกรรม วอนปชช.ร่วมมือตอบแบบคัดกรองผู้ป่วยตามความเป็นจริง

วันที่ 28 เม.ย. ทพ.ไพศาล กังวลกิจ อดีตนายกทันตแพทยสภา เปิดเผยว่า สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในช่วงที่ผ่านมา ซึ่งส่งผลทำให้คลินิกทันตกรรมส่วนใหญ่ต้องปิดให้บริการ เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แม้ว่าจะไม่อยู่ในกลุ่มกิจการที่ต้องปิดชั่วคราว ตามประกาศรัฐบาลก็ตาม ยกเว้นคลินิกในพื้นที่ จ. ภูเก็ต ซึ่งในภาพรวมแม้จะส่งผลกระทบต่อผู้ป่วยบ้าง แต่หลายแห่งยังคงเปิดรักษาเคสฉุกเฉิน ส่วนคลินิกที่ปิดให้บริการส่วนใหญ่ ใช้โอกาสนี้ในการปรับปรุงระบบ เพื่อเพิ่มความปลอดภัยยิ่งขึ้น ทั้งต่อตัวทันตแพทย์เอง รวมไปถึงทีมงาน และต่อตัวผู้ป่วย โดยให้ความสำคัญกับระบบป้องกันการติดเชื้อ โดยเฉพาะระบบระบายอากาศ การฆ่าเชื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ การสวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล รวมไปถึงการวางรูปแบบการให้บริการ แบบ New Normal ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขณะเดียวกัน ทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ได้มีการแต่งตั้งคณะทำงาน โดยมีวัตถุประสงค์เสนอแนวทางการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อทางทันตกรรม ในสถานการณ์แพร่ระบาดโควิด-19 เพื่อความปลอดภัยจากการติดเชื้อ รวมถึงโรคติดเชื้ออื่นๆ ออกประกาศ “แนวทางการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อทางทันตกรรม ในสถานการณ์ COVID-19” เพื่อให้ทันตแพทย์และทันตบุคลากร ปฏิบัติตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ พร้อมกันนี้ยังได้จัดทำแบบฟอร์ม คัดกรองคนไข้ก่อนเข้ารับการรักษาทางทันตกรรมด้วย อันเป็นตามแนวทางระบาดวิทยา โดยหากพบผู้ป่วยที่มีประวัติสัมผัส เดินทางมาจากพื้นที่แพร่ระบาด หรือมีอาการเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ โดยเฉพาะอาการเหนื่อยหอบจากปอดติดเชื้อ จมูกไม่ได้กลิ่นหรือลิ้นไม่รู้รส ซึ่งเหล่านี้ถือเป็นลักษณะเฉพาะของโควิด-19 อาจต้องพิจารณาไม่รับรักษา และส่งต่อไปเพื่อตรวจวิเคราะห์ตามระบบต่อไป

“ขณะนี้คาดว่าสถานการณ์แพร่ระบาด น่าจะค่อยๆ คลี่คลายลงแล้ว แต่อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัย ทั้งต่อผู้ให้บริการและผู้รับบริการ ทันตแพทย์และทีมงานต้องปฏิบัติตามไกด์ไลน์แนวทางการควบคุมและป้องกันอย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งซักประวัติผู้ป่วยตามแบบคัดกรองคนไข้ก่อน เข้ารับการรักษาทางทันตกรรม ที่ออกโดยทันตแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ส่วนนี้ถือว่าสำคัญมากในการป้องกันการแพร่ระบาด ต้องขอความร่วมมือจากประชาชนให้ข้อมูลตามข้อเท็จจริง” อดีตนายกทันตแพทยสภา กล่าว

สามารถคลิกอ่าน แนวทางการควบคุมและป้องกันการติดเชื้อทางทันตกรรม ในสถานการณ์ COVID-19 ฉบับเต็มได้ที่ https://www.thaidental.or.th/

ทพ.ไพศาล กังวลกิจ อดีตนายกทันตแพทยสภ