เปิดเส้นทาง “พยาบาลจ้างเหมา” 3 จังหวัดชายแดนใต้ ขอมีสิทธิ์บรรจุราชการ เช่นเดียวกับเพื่อนร่วมวิชาชีพ

Thu, 2020-05-07 17:34 -- hfocus
Print this pagePrint this page

พยาบาลวิชาชีพจ้างเหมาบริการจังหวัดชายแดนภาคใต้ วอนขอ “กระทรวงสาธารณสุข” และ “รัฐบาล” มองเห็นตัวตนเช่นเดียวกับบุคลากรร่วมวิชาชีพทุกกลุ่ม ระบุการออกมาเรียกร้องในครั้งนี้ ขอเพียงเปิดกรอบให้กลุ่มพยาบาลจ้างเหมา ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 182 คน มีสิทธิบรรจุเป็นราชการในครั้งนี้ด้วย เช่นเดียวกับ กลุ่มพนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

นายมัฮดี มูเด็ง ประธานชมรมพยาบาลวิชาชีพจ้างเหมาบริการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ให้สัมภาษณ์สำนักข่าว HFocus เพิ่มเติมถึงประเด็นความไม่มั่นคงในวิชาชีพ ของกลุ่มพยาบาลวิชาชีพจ้างเหมาบริการ พร้อมวอนขอให้มีการเปิดกรอบบรรจุข้าราชการ ให้ครอบคลุมและทั่วถึงผู้ปฏิบัติงานทุกกลุ่ม ระบุว่า ตามปกติการจ้างงานพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลรัฐ แบ่งออกเป็น 3 ระบบ คือ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข แต่ย้อนกลับไปเมื่อประมาณ 10 ปีที่แล้ว ได้มีโครงการผลิตพยาบาลวิชาชีพ 3,000 อัตราในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เนื่องจากขณะนั้นในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ขาดแคลนพยาบาลอย่างหนัก

แต่ต่อมาภายหลังเมื่อมีการคิดคำนวณอัตรากำลังเทียบกับภาระงาน หรือ FTE ปรากฎว่าในพื้นที่มีพยาบาลเพียงพอแล้ว ทำให้กลุ่มที่เข้าร่วมโครงการดังกล่าวบางส่วน เมื่อเรียนจบออกมากลับไม่มีตำแหน่งบรรจุเป็นข้าราชการ หรืออยู่ในสัญญาจ้างที่มีรหัสราชการ ดังนั้น เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ประกอบกับหน้างานจริง โรงพยาบาลแต่ละแห่ง มีพยาบาลไม่เพียงพอและน้อยกว่าภาระงาน จึงใช้เงินงบประมาณของโรงพยาบาล จ้างพยาบาลวิชาชีพกลุ่มนี้ในลักษณะ “จ้างเหมาบริการ”

นายมัฮดี อธิบายเพิ่มเติมว่า แม้การปฏิบัติงานภายใต้สัญญาจ้างเหมาบริการ จะทำให้รู้สึกไม่มั่นคงในอาชีพการงาน เพราะส่วนใหญ่จะเป็นสัญญาปีต่อปี หรือทุกๆ 6 เดือนในโรงพยาบาลบางแห่ง แต่ด้วยลักษณะเฉพาะพิเศษของพื้นที่ การให้บริการโดยคนในพื้นที่น่าจะมีประสิทธิมากกว่า ที่ผ่านมาจึงยอมรับชะตากรรม ไม่ไปสอบบรรจุเมื่อมีการเปิดแข่งขันในพื้นที่อื่น ซึ่งตั้งแต่จบและทำงานมา 6 ปี ปัจจุบันยังเป็นเพียงพยาบาลจ้างเหมา หากเป็นข้าราชการเทียบเท่ากับตำแหน่งชำนาญการ ที่สำคัญจนถึงตอนนี้ก็ยังได้เงินเดือนเท่าเดิม โดยค่าตอบแทนกลุ่มพยาบาลวิชาชีพจ้างเหมาบริการ จะอยู่ที่ 11,000 - 14,000 บาท รวมค่าเวรอีกประมาณเดือนละ 2,800 บาท เท่ากับว่าแต่ละเดือนเฉลี่ยประมาณ 16,000 บาท เท่านั้น

แต่หากเทียบกับพยาบาลวิชาชีพกลุ่มอื่น ในบางกลุ่มนอกจากเงินเดือนเริ่มต้น ประมาณ 19,000 บาทแล้ว ยังได้ค่าเสี่ยงภัย ค่าเวร และค่าพื้นที่ทุรกันดาร รวมแล้วค่าตอบแทนต่อเดือนตกอยู่ที่ประมาณ 25,000 - 30,000 บาท ขณะที่ล่าสุดในการบรรจุราชการเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ กรณีโรคโควิด-19 จำนวน 45,242 ตำแหน่งนั้น เพื่อนพยาบาลทั้ง 3 กลุ่ม ได้แก่ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ต่างมีสิทธิได้รับการบรรจุเป็นราชการทั้งสิ้น แต่สำหรับกลุ่มพยาบาลจ้างเหมาในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้และอีก 4 อำเภอของ จ.สงขลา จำนวน 182 คน กลับไม่ได้ถูกรวมอยู่ด้วย ทั้งๆ ที่หน้าที่มีรับผิดชอบและต้องปฏิบัติงานเหมือนกันทุกประการ

“ขอให้กระทรวงสาธารณสุขและรัฐบาล มองพวกเราว่ามีตัวตนเช่นเดียวกับบุคลากรทุกกลุ่ม อย่างน้อยการออกมาเรียกร้องในครั้งนี้ ของเพียงให้เปิดกรอบให้กลุ่มพยาบาลจ้างเหมา ซึ่งส่วนใหญ่อยู่ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ 182 คน จาก 224 คนทั่วประเทศ ได้รวมอยู่ในกลุ่มที่มีสิทธิบรรจุเป็นราชการในครั้งนี้ด้วย ซึ่งในรายละเอียดหากจะกำหนดให้ต้องสอบบรรจุเราก็ยินดี แต่จากประกาศปรากฎว่าไม่มีสิทธิใดๆ เลย ซึ่งในสถานการณ์โควิด-19 ทุกคนต่างก็เป็นด่านหน้า ในการควบคุมป้องกันรักษาเช่นเดียวกัน” ประธานชมรมพยาบาลวิชาชีพจ้างเหมาบริการจังหวัดชายแดนภาคใต้ กล่าวทิ้งท้าย

Comments

Submitted by ไพบูลย์ รัตนชั... on
ทราบมาว่า ยังมีอีกหลายวิชาชีพครับ ที่ถูกจ้างในลักษณะเดียวกันกับน้องๆ พยาบาลกลุ่มนี้ เช่น นักเทคนิคการแพทย์ นักกายภาพบำบัด นักวิชาการสาธารณสุข เป็นต้น ซึ่งมีทั้งถูกจ้างในรูปแบบจ้างเหมาบริการ ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน และ ลูกจ้างรายคาบ แม้ชื่อจะเหมือนชั่วคราวแต่ก็มีการจ้างที่ต่อเนื่องเป็นเดือนๆ หลายคนถูกจ้างเป็นปีๆ บางคนนานถึง 10 ปี ด้วยเพราะเหตุผลว่า FTE เกินกรอบ (แต่หน้างานจริงๆ ภาระงานหนักกว่าตัวเลข FTE มาก) ทำให้น้องๆ กลุ่มนี้ ไม่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการเช่นเดียวกับพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และ ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน (ที่มีเลขตำแหน่งในระบบ) จึงถือว่าเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจมากๆ ครับ เพราะมีแต่เงินค่าจ้าง (ที่น้อยมาก) แถมหยุดก็ถูกหักเงินค่าจ้างในวันที่หยุดด้วย เงินค่าจ้างก็ไม่ขึ้น และไม่ได้รับสวัสดิการใดๆ เลย รวมถึงไม่ได้รับเงินค่าตอบแทนอื่นๆ เหมือนกับ พกร., พกส. และ ขรก. (เป็นเพราะติดระเบียบราชการที่เกี่ยวข้อง) ดังนั้น หากกระทรวงฯ จะรับพิจารณาหาตำแหน่งข้าราชการเพิ่มเติมให้น้องๆ กลุ่มนี้ ทุกวิชาชีพ ก็จะเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากๆ ครับ และ ถือว่าได้สร้างบุญให้กับอีกหลายๆ ชีวิตครับ อย่างน้อยๆ ถ้าไม่สามารถเป็นข้าราชการได้ ก็อย่ายุบเลิกเลขตำแหน่งพนักงานราชการ และ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข เลยครับ เพื่อเอาเลขตำแหน่งเหล่านี้ให้น้องๆ ทุกวิชาชีพ ได้มีโอกาสเข้าสู่การจ้างงานในระบบก็ยังดีครับ (อย่างน้อยได้บรรเทาความเดือดร้อนไปบ้าง) เพราะอย่างไรเสียน้องกลุ่มนี้ก็เป็นกำลังสำคัญในระบบสุขภาพ ที่สร้างคุณประโยชน์ให้โรงพยาบาล และ ให้บริการประชาชนเช่นเดียวกัน แม้ในสถานการณ์โควิดก็เถอะ เขาก็อยู่ร่วมต่อสู้ฝ่าฟันอยู่ในทีมเช่นกัน // เพื่อขวัญและกำลังใจของน้อง โปรดรับไว้พิจารณาด้วยครับ

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม