ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

ป้องกันโควิด-19 ระบาดคลื่นที่สอง NO Second Wave สมดุลระหว่างการสาธารณสุข สังคม และเศรษฐกิจ กับมาตรการทุบและคลาย (The Hammer and the Dance) อาจต้องอยู่กับเราประมาณ 6-18 เดือน

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ TDRI) โดยการสนับสนุนจาก สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดทำ "TDRI Policy Pop up: ปราบการแพร่ระบาด Covid-19 มาตรการที่ต้องไม่ทุบธุรกิจและผู้คนไปด้วย" เพื่อนำเสนอชุดข้อมูลจำนวนกลุ่มคนเปราะบางและบางธุรกิจที่เสี่ยงได้รับผลกระทบจากมาตรการ 'ทุบ’ และ ‘คลาย’ (The Hammer and The Dance) ซึ่งกระจายอยู่ทั่วประเทศ

แม้วันนี้รัฐบาลจะเริ่มผ่อนคลาย lockdown โดยพิจารณาจากผลสำเร็จในการรับมือการแพร่ระบาดโควิด-19 เป็นสำคัญ แต่ควรมีมาตรการเสริมในด้านเศรษฐกิจและสังคมควบคู่ไปด้วย เพื่อป้องกันหรือรองรับกลุ่มคนต่างๆ และภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบจากการ 'ทุบ’ และ ‘คลาย’ ในแต่ละจังหวัดระดับที่ไม่เท่ากัน เช่น บางจังหวัดมี SMEs จำนวนมาก และบางจังหวัดพึ่งพารายได้จากการท่องเที่ยวเป็นสำคัญ หรือในบางจังหวัดมีคนสูงวัย คนไร้บ้านจำนวนมาก เป็นต้น การพิจารณา ทุบ หรือ คลาย จำเป็นต้องพิจารณาควบคู่กับข้อมูลดังกล่าว เพื่อให้ธุรกิจและประชาชนรอดทั้งจากโควิด-19 และยังมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประกอบอาชีพต่อไปได้

4 สัญญาณเตือนด้านระบาดวิทยา ป้องกันการระบาดระลอกใหม่

1.จำนวนผู้ติดเชื้อรายใหม่แบบทวีคูณอย่างต่อเนื่อง

2.จำนวนผู้ป่วยที่แพร่เชื้อที่ซ่อนอยู่ในชุมชน

3.ประชาชนเริ่มกลับมาใช่พฤติกรรมเสี่ยงมากขึ้น

4.จำนวนผู้ป่วยวิกฤติที่ต้องการ ICU มากเกินขีดความสามารถในการดูแล

มาตรการทุบและคลาย (The Hammer and the Dance) อาจต้องอยู่กับเราประมาณ 6-18 เดือน

มาตรการนี้ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจและการใช้ชีวิตของผู้คนอย่างรุนแรง นอกจากการจัดการด้านระบาดวิทยาแล้ว รัฐต้องมองเห็น “ผลกระทบที่ภาคธุรกิจและผู้คนกลุ่มเปราะบางกลุ่มต่างๆ ได้รับ” ตามพื้นที่ เพื่อวางแผนให้ความช่วยเหลือที่ตรงจุด

หมายเหตุ ใน web site Policy Pop Up สามารถเลือกกดดูข้อมูลละเอียดในแต่ละมิติรายจังหวัดเพิ่มเติมใน https://tdri.or.th/covid19-people-business-impact/