สธ.ตั้งทีมตรวจติดตาม ประเมินผลแล็ปตรวจเชื้อโควิด-19 ทั่วประเทศ

Fri, 2020-05-08 15:15 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพิ่มความเชื่อมั่นต่อผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเครือข่าย COVID-19 แต่งตั้งคณะทำงานตรวจติดตาม ประเมินผล ส่งเสริม และธำรงรักษาคุณภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายทั่วประเทศ

การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า ตามข้อสั่งการศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉินด้านการแพทย์และสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข (Public Health Emergency Operation Center) ให้กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รับผิดชอบห้องปฏิบัติการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จึงได้จัดทำโครงการ “หนึ่งห้องปฏิบัติการ หนึ่งจังหวัด” เพื่อรองรับการตรวจวินิจฉัย การรักษาและติดตามผู้ป่วย สอบสวนโรค และเฝ้าระวังโรค ให้กับประชาชนทั่วประเทศ มีเป้าหมายพัฒนาให้มีการตรวจทางห้องปฏิบัติการโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในทุกจังหวัดของประเทศไทย

โดยการวางระบบการประเมินความสามารถ ความชำนาญของบุคลากร ความพร้อมด้านเครื่องมือ สถานที่ และระบบการจัดการความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการก่อนการเปิดให้บริการของห้องปฏิบัติการเครือข่าย COVID-19 ดังกล่าว ซึ่งนพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ได้มีคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจประเมินที่มีความรู้ ประสบการณ์การตรวจทางห้องปฏิบัติการ COVID-19 และระบบความปลอดภัยและการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพในห้องปฏิบัติการจากสำนักมาตรฐานห้องปฏิบัติการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุข และศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ทุกแห่ง เพื่อออกตรวจติดตาม ประเมินผล รวมทั้งช่วยส่งเสริมพัฒนาให้ห้องปฏิบัติการเครือข่ายสามารถธำรงรักษาคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ ยังได้แต่งตั้งคณะทำงานที่มีองค์ประกอบของผู้บริหาร นักวิชาการของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รวมทั้งผู้แทนจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นคณะทำงานเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ เงื่อนไขการตรวจติดตามประเมินผลห้องปฏิบัติการเครือข่าย พิจารณารายงานการตรวจประเมินเพื่อให้การรับรองและการต่ออายุการรับรองห้องปฏิบัติการเครือข่ายและจัดทำแผนส่งเสริม พัฒนาศักยภาพห้องปฏิบัติการเครือข่ายให้ธำรงรักษาระบบคุณภาพได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถยื่นขอการรับรองตามมาตรฐานสากล

นพ.โอภาส กล่าวต่ออีกว่า ในช่วงปลายเดือนเมษายนที่ผ่านมา กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้ส่งผู้ตรวจประเมินออกตรวจติดตามประเมินผลห้องปฏิบัติการเครือข่ายโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า จำนวน 34 แห่งในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล รวมทั้งต่างจังหวัดในรอบที่ 1 พบว่า ห้องปฏิบัติการเครือข่ายดังกล่าวส่วนมาก มีการดำเนินการที่สอดคล้อง ตามเงื่อนไขที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กำหนด มีเพียง 2 แห่งที่ต้องปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานให้เกิดความปลอดภัย ทางชีวภาพอย่างสูงสุดต่อผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งทั้ง 2 แห่ง ได้ให้ความร่วมมือและปรับปรุงแล้วเสร็จโดยทันที

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เพิ่มความเชื่อมั่นต่อผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเครือข่าย โดยคณะทำงานได้กำหนดแนวทางการติดตาม ประเมินผลคุณภาพการตรวจทางห้องปฏิบัติการเครือข่ายในระยะสั้นด้วยการมอบหมายให้สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สาธารณสุขตรวจวิเคราะห์ซ้ำในตัวอย่างที่แสดงผลบวกและผลลบ โดยห้องปฏิบัติการเครือข่าย หากผลการตรวจวิเคราะห์ซ้ำนั้นได้ผลไม่ตรงกันตัวอย่างใดตัวอย่างหนึ่ง ทีมผู้ตรวจประเมิน จะลงพื้นที่เพื่อติดตามประเมินผลหาสาเหตุทันที และรายงานต่อคณะทำงาน ซึ่งจะพิจารณารายงานเสนออธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์พิจารณายกเลิกการเป็นเครือข่ายต่อไป นอกจากนี้ คณะทำงานยังมีแนวทางการดำเนินการ ในระยะยาวด้วยการส่งตัวอย่างทดสอบความชำนาญและการออกตรวจประเมิน ณ ห้องปฏิบัติการ

Comments

Submitted by ศิริลักษณ์ on
ขอสอบถามนะคะ ว่าทำไม เราโทรสอบถามหลังจากตรวจ2วันแล้ว จนท.แจ้งว่า ผลเป็นลบ ให้มารอตรวจรอบที่2ตามใบนัดค่ะ แล้วหลังจากนัันอีก2วัน รพ.ได้โทรมาแจ้งว่าผลเป็นบวก ให้รีบเข้าแอดมิดที่รพ.ค่ะ สักพัก หนูเลยไม่มั่นใจ ทางหนู ก็เลยโทรไปเบอร์ที่ได้โทรไปเมื่อ2วันก่อนรอบแรก ที่สอบถามผลตรวจรอบแรกว่าเป็นลบค่ะ จนท.ก็เช็คชื่อ-นามสกุล เช่นเดิม แล้วแจ้งว่า ผลเราเป็นลบ ค่ะ ให้มารอตรวจรอบ2วันพรุ่งนี้ค่ะ ทีนี้ หนูเลยสอบถามไปว่า เมื่อกี้ทางรพ.ได้ติดต่อมา ว่าผลเป็นบวกค่ะ หนูเลยไม่มั่นใจ ว่าเค้าดูชื่อผิด หรือไม่ เลยโทรกลับมาขอสอบถามในเบอร์ที่หนูติดต่อไปรอบแรกค่ะ แล้ว จนท.ก็เลย แจ้งว่า อ้าวหรอคะ ขอชื่อ-นามสกุลอีกรอบ จะเช็คให้ค่ะ ให้รอสักครู่ เด่วโทรกลับค่ะ พอสักแปปนึง จนท.ได้โทรกลับมา แจ้งว่า ผลเป็นบวก ให้รีบมาแอดมิด แฟนหนูเลยต้องรีบไปแอดมิดค่ะ แต่หนูก็เลยสงสัย ว่า ทำไมระบบ การแจ้งผล และการตรวจ เค้าถึงเชื่อถือไม่ได้เลยค่ะ หลังจากแอดมิด พอช่วงพบคุณหมอ คุณหมอก็แจ้งอีกแบบนึง ว่าผลเชื้อมีน้อย10กว่า% อาจไม่แพร่กระจายออกสู่คนรอบข้างได้ แต่ผลออกไม่ชัด เลยต้องส่งตรวจที่กทม.ค่ะ แล้วอีกวัน หนูก็สอบถามน้องที่เค้ารูัจักพี่ทำงานแผนกนี้ พี่พยาบาล ก็แจ้งประมาณว่า ตรวจครั้งแรกผลเราขึ้นเจอเชื้อเลย แต่ยังไม่แน่ใจ เลยส่งผลไปตรวจที่นครราชสีมา ค่ะ หนูเลยอยากสอบถามว่า แอดมิดมาหลายวันแล้ว ผลก็ยังไม่ออก ขึ้นว่า สถานะ อยู่ระหว่างรอตรวจค่ะ(เช็คในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลค่ะ) ตัวแฟนก็ยังไม่มีอาการผิดปกติ แบบตามที่รพ.แจ้งไว้ค่ะ แล้วถ้าระหว่างเรารอผลตรวจ แต่ผลเรายังไม่แน่ชัดว่ามีเชื้อ ทำไมให้เรารอ หรือกักตัวที่บ้านเราก่อนคะ เพราะถ้าไปรพ.ให้ไปกักตัว กับ ผู้ที่ผลเค้าออกมาชัวร์ว่ามีเชื้อแล้ว ทางเราจะไม่ไปรับเชื้อมาหรอคะ เพราะต้องอยู่กับผู้ป่วยหลายๆท่าน ที่รพ.หลายๆๆๆวัน แทนที่น่าจะรอผลชัวร์ๆก่อน ค่อยแจ้งเราจะดีกว่าไหมคะ

Submitted by ศิริลักษณ์ on
ขอสอบถามนะคะ ว่าทำไม เราโทรสอบถามหลังจากตรวจ2วันแล้ว จนท.แจ้งว่า ผลเป็นลบ ให้มารอตรวจรอบที่2ตามใบนัดค่ะ แล้วหลังจากนัันอีก2วัน รพ.ได้โทรมาแจ้งว่าผลเป็นบวก ให้รีบเข้าแอดมิดที่รพ.ค่ะ สักพัก หนูเลยไม่มั่นใจ ทางหนู ก็เลยโทรไปเบอร์ที่ได้โทรไปเมื่อ2วันก่อนรอบแรก ที่สอบถามผลตรวจรอบแรกว่าเป็นลบค่ะ จนท.ก็เช็คชื่อ-นามสกุล เช่นเดิม แล้วแจ้งว่า ผลเราเป็นลบ ค่ะ ให้มารอตรวจรอบ2วันพรุ่งนี้ค่ะ ทีนี้ หนูเลยสอบถามไปว่า เมื่อกี้ทางรพ.ได้ติดต่อมา ว่าผลเป็นบวกค่ะ หนูเลยไม่มั่นใจ ว่าเค้าดูชื่อผิด หรือไม่ เลยโทรกลับมาขอสอบถามในเบอร์ที่หนูติดต่อไปรอบแรกค่ะ แล้ว จนท.ก็เลย แจ้งว่า อ้าวหรอคะ ขอชื่อ-นามสกุลอีกรอบ จะเช็คให้ค่ะ ให้รอสักครู่ เด่วโทรกลับค่ะ พอสักแปปนึง จนท.ได้โทรกลับมา แจ้งว่า ผลเป็นบวก ให้รีบมาแอดมิด แฟนหนูเลยต้องรีบไปแอดมิดค่ะ แต่หนูก็เลยสงสัย ว่า ทำไมระบบ การแจ้งผล และการตรวจ เค้าถึงเชื่อถือไม่ได้เลยค่ะ หลังจากแอดมิด พอช่วงพบคุณหมอ คุณหมอก็แจ้งอีกแบบนึง ว่าผลเชื้อมีน้อย10กว่า% อาจไม่แพร่กระจายออกสู่คนรอบข้างได้ แต่ผลออกไม่ชัด เลยต้องส่งตรวจที่กทม.ค่ะ แล้วอีกวัน หนูก็สอบถามน้องที่เค้ารูัจักพี่ทำงานแผนกนี้ พี่พยาบาล ก็แจ้งประมาณว่า ตรวจครั้งแรกผลเราขึ้นเจอเชื้อเลย แต่ยังไม่แน่ใจ เลยส่งผลไปตรวจที่นครราชสีมา ค่ะ หนูเลยอยากสอบถามว่า แอดมิดมาหลายวันแล้ว ผลก็ยังไม่ออก ขึ้นว่า สถานะ อยู่ระหว่างรอตรวจค่ะ(เช็คในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลค่ะ) ตัวแฟนก็ยังไม่มีอาการผิดปกติ แบบตามที่รพ.แจ้งไว้ค่ะ แล้วถ้าระหว่างเรารอผลตรวจ แต่ผลเรายังไม่แน่ชัดว่ามีเชื้อ ทำไมให้เรารอ หรือกักตัวที่บ้านเราก่อนคะ เพราะถ้าไปรพ.ให้ไปกักตัว กับ ผู้ที่ผลเค้าออกมาชัวร์ว่ามีเชื้อแล้ว ทางเราจะไม่ไปรับเชื้อมาหรอคะ เพราะต้องอยู่กับผู้ป่วยหลายๆท่าน ที่รพ.หลายๆๆๆวัน แทนที่น่าจะรอผลชัวร์ๆก่อน ค่อยแจ้งให้เราไปรพ.จะดีกว่าไหมคะ

Add new comment