FTA Watch ออก ‘สมุดปกดำCPTPP เหตุใดไทยไม่ควรเข้าร่วม’ ทั้งลิดรอนสิทธิเกษตร-ผูกขาดยา

Mon, 2020-05-11 09:35 -- hfocus
Print this pagePrint this page

FTA Watch จัดทำสมุดปกดำCPTPP เหตุใดประเทศไทยไม่ควรเข้าร่วมความตกลงCPTPP พร้อมระบุเอกสารที่กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศเผยแพร่เรื่อง CPTPP นั้น ยังให้ข้อมูลไม่ถูกต้อง สะท้อนว่ายังมีความเข้าใจเรื่องนี้ไม่เพียงพอ

เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2563 กลุ่มศึกษาข้อตกลงเขตการค้าเสรีภาคประชาชน หรือ FTA Watch รายงานว่า แม้ว่า ทางกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ จะออกเอกสาร ‘เข้าใจ #CPTPP อย่างถูกต้อง ไขคำตอบทุกข้อกังวล’ เพื่อให้สาธารณชนลดแรงต่อต้าน แต่ทางทีมวิชาการของ FTA Watch ก็ยิ่งพบว่า หน่วยราชการที่รับผิดชอบยังมีความเข้าใจเรื่องนี้ไม่เพียงพอ จึงได้ทำคำชี้แจงทั้ง 9 ประเด็นรวมทั้งประเด็นที่กรมเจรจาฯไม่ได้ให้ความสำคัญในการชี้แจงด้วย นี่คือ สมุดปกดำCPTPP เหตุใดประเทศไทยไม่ควรเข้าร่วมความตกลงCPTPP

UPOV1991 ลิดรอนสิทธิเกษตรอย่างไร

ค่ายกลเรื่องจีเอ็มโอ

ผูกขาดยา

ดาวน์โหลดได้ที่ https://bit.ly/3cfPXAO

 

Hfocus ปิดการแสดงความคิดเห็นท้ายข่าว/บทความ

สำนักข่าว Hfocus มีความจำเป็นต้องปิดการแสดงความคิดเห็นในเนื้อหาที่นำเสนอ เนื่องจากที่ผ่านมามีการเผยแพร่ข้อความที่ไม่เหมาะสมในช่องแสดงความคิดเห็นดังกล่าว อาทิ การโฆษณาขายสินค้าที่สุ่มเสี่ยงต่อกฎหมาย การเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคล ชื่อ นามสกุล หมายเลขบัตรประชาชน หมายเลขโทรศัพท์ ด้วยความเข้าใจผิด หรือเพื่อเป็นการกลั่นแกล้ง แม้จะลบข้อความดังกล่าวออกไปจากระบบเว็บไซต์ของสำนักข่าว Hfocus แล้ว แต่ก็ยังมีข้อความบางส่วนปรากฎอยู่ในฐานข้อมูลของ Google โดยต้องแจ้งให้ Google เป็นผู้ดำเนินการลบข้อความดังกล่าว

คลิกอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม