แจกฟรี! ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทานเพื่อผู้ป่วยพาร์กินสัน

Thu, 2020-05-28 18:09 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสันฯ พัฒนาไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน อาศัยหลักการของสิ่งกระตุ้นทางสายตา ลดปัญหาการเดินติด เปิดช่องทางผู้เข้าเกณฑ์ขอไม้เท้าฯฟรี

ศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์โรคพาร์กินสัน และกลุ่มโรคความเคลื่อนไหวผิดปกติ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ได้พัฒนาไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน เพื่อช่วยแก้อาการเดินติด โดย ศ.นพ.รุ่งโรจน์ พิทยศิริ และทีมวิจัยพัฒนาขึ้น โดยอาศัยหลักการของสิ่งกระตุ้นทางสายตา (Visual Cues) เพื่อใช้เป็นอุปกรณ์ลดปัญหาการเดินติด และเพิ่มความมั่นคงในการก้าวเดิน โดยใช้แสงเลเซอร์เป็นสิ่งชี้นำภายนอกเพื่อช่วยกระตุ้นให้ก้าวเดิน

โดยลักษณะพิเศษ คือ 1. จุดกำเนิดแสงเลเซอร์ ไม้เท้ามีการควบคุมการฉายแสงเลเซอร์ด้วยแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ โดยแสงเลเซอร์จะตัด เมื่อมีการกด หรือลงน้ำหนัก ยังบริเวณด้ามจับไม้เท้าเลเซอร์เพื่อช่วยในการเดิน 2.ตำแหน่งปรับระยะแสง สามารถปรับระยะของแสงเลเซอร์ที่บริเวณปลายด้ามจับให้ได้ระยะ ใกล้-ไกลตามความเหมาะสมของระยะการก้าวเดินของผู้ใช้งานแต่ละท่าน โดยผู้ใช้สามารถดันปุ่มปรับระยะ ขึ้น -ลง ให้ได้ระยะ ใกล้-ไกล ตามต้องการ

3.แสงเลเซอร์สีเขียว จะช่วยกระตุ้นสายตาช่วยแก้ไขปัญหาการเดินติดขัด 4.ส่วนโค้งของไม้เท้า สามารถปรับระดับความสูงได้ตามต้องการและออกแบบให้มีการหักมุม 15 องศา ออกจากขาผู้ใช้เพื่อช่วยลดการเดินเตะไม้เท้า ซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ผู้สูงอายุหกล้ม การปรับส่วนโค้งทำให้ลดการสะดุดหกล้มได้เผื่อเปรียบเทียบกับไม้เท้าแบบตรง และ5.ส่วนฐาน ได้รับการออกแบบให้กว้างเป็นพิเศษเพื่อช่วยยึดติดพื้นผิวทุกชนิดได้ดี โดยฐานไม้เท้าเลเซอร์มีลักษณะ 3 แฉกและเป็นฐานยางที่รับน้ำหนักได้มาก ออกแบบให้มีการลดหลั่นตามขั้นบันได เพื่อรองรับน้ำหนักและยึดติดพื้นได้ดี

ไม้เท้านี้ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี อุปนายิกาผู้อำนวยการสภากาชาดไทย พระราชทานนามว่า ‘ไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน’ เมื่อปี 2553 สำหรับผู้สนใจรับไม้เท้าดังกล่าว ต้องผ่านเกณฑ์การคัดเลือก คือ 1. ได้รับการวินิจฉัยจากแพทย์ว่าป่วยเป็นโรคพาร์กินสัน 2.มีใบรับรองแพทย์ ว่า มีอาการเดินติดก้าวขาไม่ออก และ3. ยินดีให้ความร่วมมือกับศูนย์พาร์กินสันฯ ในการให้ข้อมูลก่อนและระหว่างการใช้งานไม้เท่าเลเซอร์พระราชทาน (ข้อมูลของท่านจะได้รับการปกปิดและจะไม่เปิดเผยแก่สาธารณชน) โดยสามารถลงทะเบียนผ่านทาง  https://forms.gle/ZLELMbb22quuT3gu5

Comments

Add new comment