รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก “ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง”

Sat, 2020-05-30 13:28 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

กรมควบคุมโรค รณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง #เลิกสูบลดเสี่ยง เพื่อให้เยาวชนมีความรู้เท่าทันกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบ

เมื่อวันที่ 30 พ.ค. นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข(สธ.) กล่าวว่า องค์การอนามัยโลก (WHO) ได้กำหนดให้วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปี เป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ซึ่งในปีนี้ องค์การอนามัยโลกได้กำหนดประเด็นการรณรงค์ว่า Protecting youth from industry manipulation and preventing them from tobacco and nicotine use โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนมีความรู้เท่าทันกลยุทธ์ของอุตสาหกรรมยาสูบ และปกป้องเยาวชนจากการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบ และรวมถึงผลิตภัณฑ์ที่มีนิโคติน แต่เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยประสบปัญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายและอยู่ในระหว่างการควบคุมการแพร่ระบาดของโรค ซึ่งการควบคุมการบริโภคยาสูบเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่มีความสำคัญต่อการช่วยลดการแพร่กระจายของเชื้อโรคดังกล่าวได้ จึงได้กำหนดประเด็นรณรงค์ภาษาไทย คือ ติดบุหรี่ ติดโควิด เสี่ยงตายสูง #เลิกสูบลดเสี่ยง

ทั้งนี้ ประเทศไทย โดยคณะกรรมการควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบแห่งชาติ มีมติเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานดำเนินการขับเคลื่อนกิจกรรมส่งเสริมการเลิกบุหรี่ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด 19 ตามประเด็นรณรงค์ที่ว่า เลิกสูบลดเสี่ยง เพื่อลดโอกาสการแพร่กระจายของโรคดังกล่าว ซึ่งข้อมูลจากองค์การอนามัยโลก พบว่า ผู้ป่วยโควิด 19 ที่สูบบุหรี่มีโอกาสที่อาการทรุดลงและเสียชีวิตมากกว่าคนที่ไม่สูบบุหรี่สูงถึง 14 เท่า และได้มอบหมายให้กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการขับเคลื่อนคลินิกเลิกบุหรี่แบบครบวงจร ให้มีการเปิดให้บริการ ณ สถานพยาบาลในสังกัดทั่วประเทศ เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการอย่างทั่วถึง

นพ.สุวรรณชัย กล่าวต่อว่า ทางองค์การอนามัยโลกได้มอบรางวัล World No Tobacco Day Award 2020 เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก โดยมี ดร.แดเนียล เคอร์เทสซ์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทย เป็นผู้แทนผู้อำนวยการองค์การอนามัยโลก ในการมอบรางวัลแก่ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมกล่าวชื่นชมและขอบคุณรองนายกรัฐมนตรีฯ ที่มีนโยบายสนับสนุนการควบคุมการบริโภคยาสูบของประเทศไทย และมอบรางวัลฯ ให้แก่ คณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค พร้อมทั้งกล่าว ชื่นชมและขอบคุณหน่วยงานที่มีนโยบายสนับสนุนการบังคับใช้การควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่ของประเทศไทยอย่างจริงจัง

“ในโอกาสวันงดสูบบุหรี่โลกนี้ ขอเชิญชวนประชาชนคนไทย ใช้วิกฤตการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในครั้งนี้ เป็นโอกาสเริ่มต้นการเลิกสูบบุหรี่ เพราะการสูบบุหรี่หรือบุหรี่ไฟฟ้า นอกจากจะทำลายสุขภาพของตัวเองและคนรอบข้างแล้ว ยังเป็นการเพิ่มค่าใช้จ่ายที่ไม่จำเป็น หากประชาชนต้องการเลิกบุหรี่ สามารถรับคำปรึกษาเพื่อเลิกบุหรี่ โทรฟรีสายด่วนเลิกบุหรี่ทางโทรศัพท์แห่งชาติ โทร.1600 หรือเข้ารับบริการเลิกบุหรี่ได้ที่สถานพยาบาลสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ” นพ.สุวรรณชัย กล่าว

Add new comment