เตือนประชาชนระวังป่วยด้วยโรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือ โรคชิคุนกุนยา

Wed, 2020-06-10 20:32 -- hfocus infographic
Print this pagePrint this page

เตือนประชาชนระวังป่วยด้วยโรคไข้ปวดข้อยุงลาย หรือ โรคชิคุนกุนยา

จากการเฝ้าระวังของกรมควบคุมโรค สถานการณ์โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา ในปี 2563 พบผู้ป่วยแล้ว 1,630 ราย ไม่มีผู้เสียชีวิต กลุ่มอายุที่พบมากที่สุด 3 อันดับ คือ 25-34 ปี (19.45%) 35-44 ปี (18.53%) และ 45-54 ปี (16.26%) ตามลำดับ ส่วนภาคที่มีอัตราป่วยสูงสุด คือ ภาคกลาง ภาคใต้ ภาคเหนือ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตามลำดับ

โดยโปรแกรมตรวจสอบข่าว การระบาดในช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา พบการรายงานผู้ป่วยรายใหม่ ในพื้นที่จังหวัด สกลนคร นครราชสีมา และพิษณุโลก

จากการพยากรณ์โรคและภัยสุขภาพประจำสัปดาห์ ของกรมควบคุมโรค คาดว่าในช่วงนี้จะมีจำนวนผู้ป่วยโรคไข้ปวดข้อยุงลายเพิ่มขึ้น จากการที่มีฝนตกในหลายพื้นที่ของประเทศไทย ประกอบกับพื้นที่ภาคใต้ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีการระบาดยังคงมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง และมีการแพร่กระจายของโรคไปยังจังหวัดอื่นจากผู้ที่เดินทางกลับมาจากพื้นที่ที่มีการระบาดของโรค

โรคไข้ปวดข้อยุงลายหรือโรคชิคุนกุนยา เป็นโรคติดต่อนำโดยแมลง ซึ่งมียุงลายเป็นพาหะ ผู้ที่ติดเชื้อจะมีอาการไข้สูง ปวดข้อ ข้อบวมหรือข้ออักเสบร่วมกับการมีอาการปวดศีรษะ ปวดกระบอกตา ปวดเมื้อยกล้ามเนื้อ มีผื่นหรืออ่อนเพลีย 

การป้องกันการแพร่กระจายของโรคที่ดีที่สุด คือ การกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลายด้วยมาตรการ "3 เก็บ ป้องกัน 3 โรค" คือ เก็บบ้าน เก็บขยะ และเก็บน้ำ เพื่อกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ซึ่งเป็นพาหะของโรคไข้เลือดออก โรคติดเชื้อไวรัสซิกา และโรคไข้ปวดข้อยุงลาย และการป้องกันไม่ให้ถูกยุงลายกัดด้วยการทายากันยุงและกำจัดยุงในบ้าน

 

Add new comment