ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

“นพ.วชิระ เพ็งจันทร์” อดีตผู้บริหาร สธ. เผยรักษาการขอถอนตัวผอ.รพ.ขอนแก่น เป็นการถอนฟืนออกจากไฟ จากนี้ต้องจับตาการตรวจสอบข้อเท็จจริง “นพ.ชาญชัย” กับปมสอบกรณี รพ.186 แห่ง

ความคืบหน้ากรณีบุคลากรสาธารณสุขภาคอีสานออกมาแต่งชุดดำคัดค้านและยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมต่อ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ให้ตรวจสอบกรณีการสอบสวนวินัย นพ.ชาญชัย จันทร์วรชัยกุล ผอ.รพ.ศูนย์ขอนแก่น จากบัตรสนเท่ห์ว่ารับรับเงินบริษัทยา จนถูกสั่งย้ายมายังสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และแต่งตั้งให้นพ.เกรียงศักดิ์ วัชรนุกูลเกียรติ ผอ.รพ.พระปกเกล้า จ.จันทบุรี รักษาการผอ.รพ.ขอนแก่นแทน ล่าสุด นพ.เกรียงศักดิ์ ประกาศขอถอนตัวจากรักษาการ ผอ.รพ.ขอนแก่นนั้น

ล่าสุดวันที่ 16 มิ.ย.63 นพ.วชิระ เพ็งจันทร์ อดีตอธิบดีกรมอนามัย และอดีตรองปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงเรื่องนี้ ว่า การที่นพ.เกรียงศักดิ์ถอนตัวจากการเป็นรักษาการรพ.ศูนย์ขอนแก่น ก็ถือว่าเป็นการถอนฟืนออกจากไฟได้ระดับหนึ่ง แต่ตามระเบียบข้อกฎหมายแล้วผู้ใต้บังคับบัญชาสามารถแถลงข่าวถอนตัวได้หรือไม่ ทั้งนี้ ตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือนระบุถึงกรณีถอนตัวมาตราที่เกี่ยวข้องอยู่ในหมวด 6 วินัย มาตรา 82 (4) มาตรา 84 มาตรา 85 กำหนดบทบาท คือ 1.ผู้บังคับบัญชา มีอำนาจสั่งการ และ2.ผู้ใต้บังคับบัญชา มีหน้าที่ปฏิบัติตาม ถ้าไม่ปฏิบัติตามมีความผิดผิดวินัย ตั้งแต่ไม่ร้ายแรงจนถึงร้ายแรงขึ้นกับความเสียหายในการปฏิบัติราชการว่ารุนแรงหรือไม่เพียงใดในการไม่ปฏิบัติตาม

“ จึงอยากตั้งคำถามว่ากรณีแถลงข่าวถอนตัวจากคำสั่งให้ไปรักษาการ ผอ.รพ.ศูนย์ขอนแก่น ของผู้บังคับบัญชาเป็นธรรมเนียมปฏิบัติหรือไม่ การแถลงข่าวถอนตัวเคยมีในกระทรวงสาธารณสุขหรือไม่ หรือ อาจเป็นวิถีใหม่ (New normal) จริงๆ เรื่องนี้ถ้าตามระเบียบสิ่งที่ทำได้คือการที่นพ.เกรียงศักดิ์ ต้องทำหนังสืออุทธรณ์คำสั่งแต่งตั้งดังกล่าวมาถึงปลัดกระทรวงสาธารณสุขเพื่อพิจารณา ก่อนออกคำสั่งส่งตัวต่อผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไป” นพ.วชิระ กล่าว

นพ.วชิระ กล่าวต่อว่า อย่างไรก็ตาม หากเรื่องรักษาการผอ. รพ.ศูนย์ขอนแก่นคลี่คลาย แต่ประเด็นที่ 2 ที่ต้องดูกัน คือ นพ.ชาญชัย โดยต้องพิจารณา 2 เรื่องตามที่ระบุในหนังสือย้าย คือ การข่มขู่พยานมีจริงหรือไม่ หากไม่ใช่จะคืนความเป็นธรรมให้อย่างไร อีกประเด็น คือ ข้อกล่าวหาฉ้อราษฎร์บังหลวง ซึ่งถือว่าเป็นข้อหาที่รุนแรงมาก ดังนั้นคณะกรรมการสอบวินัยที่มีนพ.พิทักษ์พล บุณยมาลิก ผู้ตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข เขต 11 ที่ตั้งขึ้นมานั้นต้องสอบให้กระจ่างทั้ง 2 ประเด็น อย่างไรก็ตาม นี่คือฟืนท่อนที่ 2 หากเคลียร์ด้วยความเป็นธรรมเรื่องก็น่าจะจบ สำหรับประเด็นที่ 3 ซึ่งอยู่นอกรพ.ขอนแก่นแล้ว คือการสอบข้อเท็จจริงกรณีรพ.ในสังกัด สธ. 186 แห่ง รับเงินจากบริษัทยา 5% ที่มีนพ.ม.ล.สมชาย จักรพันธุ์ เป็นประธานนั้น หากทำอย่างถูกต้องโปร่งใส เป็นธรรมตรวจสอบได้ก็จะสงบ