ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

รองนายกฯ-รมว.สธ.เผยมาตรการ “ไทยเที่ยวไทย” ให้อสม.-รพ.สต.เที่ยวฟรี ชี้เป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้คนทำงาน นำเงินไทยใช้ในประเทศไทย

จากมาตรการ “ไทยเที่ยวไทย” เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจ และให้ อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาล ส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ได้รับสิทธิ์เที่ยวฟรี ตามเงื่อนไขที่กำหนด ในแพคเกจ “กำลังใจ”

เมื่อวันที่ 17 มิ.ย. ที่กระทรวงสาธารณสุข นายอนุทิน ชาญวรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในประเด็นนี้ว่า สนับสนุนโครงการที่เกิดขึ้น เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับคนทำงาน และเมื่อนำเงินไทย ใช้ในประเทศไทย ก็เป็นการหมุนเงินในระบบเศรษฐกิจไทย ย่อมเป็นผลดีต่อภาพรวม อย่างไร ก็ตาม การใช้งบ ก็ต้องมีการตรวจสอบ ซึ่งคิดว่า ภาครัฐ ไม่ได้ปล่อยปละละเลย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ก่อนหน้านี้ กระทรวงสาธารณสุข มีนโยบายในการพัฒนาระบบสวัสดิการให้แก่ อสม.ทั่วประเทศ เพื่อเสริมสร้างขวัญกำลังใจ ควบคู่ไปกับการสร้างหลักประกันความมั่นคงให้กับ อสม.และครอบครัว โดยแก้ไขระเบียบและปรับปรุงระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการรักษาพยาบาล จากเดิม อสม.ที่ปฏิบัติหน้าที่เกิน 10 ปีขึ้นไปและ อสม.ดีเด่น ระดับจังหวัดขึ้นไป ซึ่งมีประมาณ 6 แสนคน ได้รับสิทธิค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษฟรี ส่วน อสม.ที่ปฏิบัติหน้าที่ไม่ถึง 10 ปี (ซึ่งมีประมาณ 4 แสนคน) รวมถึงบุคคลในครอบครัว จะได้สิทธิค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษ 50 % จึงได้ปรับปรุงระเบียบดังกล่าวโดยให้ อสม.ทุกคน ได้รับสิทธิค่าห้องพิเศษและค่าอาหารพิเศษฟรี

ส่วนบุคคลในครอบครัว อสม. ยังคงให้เรียกเก็บ 50% ของอัตราที่กำหนด โดยผู้ที่มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลจากส่วนราชการ ให้เรียกเก็บตามสิทธิก่อน ส่วนที่เกินให้ เรียกเก็บ 50 % เมื่อเข้าพักรักษาตัวในโรงพยาบาลภาครัฐสังกัดกระทรวงสาธารณสุข โดยระเบียบกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยการช่วยเหลือในการรักษาพยาบาล (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม 2563 ที่ผ่านมา นอกจากนี้  กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.) กระทรวงสาธารณสุขยังได้มีการจัดตั้งสมาคมฌาปนกิจสังเคราะห์อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านแห่งประเทศไทย (ฌกส.อสม.) ดำเนินการค่าจัดการศพและสงเคราะห์ครอบครัว อสม.