ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

สหพันธ์แบคออฟฟิศกระทรวงสาธารณสุข ชี้แจงก.พ.ขอความเป็นธรรม หลังเป็นอีกกลุ่มที่อยู่เบื้องหลังนักรบเสื้อขาว กว่า 2 แสนคน ทั้งขรก. พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างทุกประเภท ขอเติบโตสายงาน

ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.) ทำหนังสือที่นร1008.3.3/58 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ถึงสหพันธ์แบคออฟฟิศกระทรวงสาธารณสุข หลังจากที่ยื่นหนังสือข้อเรียกร้องต่อนายกรัฐมนตรีวันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา โดยใจความสำคัญ ระบุว่า หากภายหลังบริบทของงานเปลี่ยนแปลงไป กระทรวงสาธารณสุขสามารถปรับเปลี่ยนสายงานของอัตราข้าราชการตั้งใหม่ เป็นสายงานบริการทางการแพทย์อื่นๆ ได้ตามความจำเป็น แต่ต้องไม่เกินจำนวนกรอบอัตรากำลังตามที่กำหนด ส่งผลให้บุคลากรสายงานสนับสนุน หรือแบคออฟฟิศ ต่างกังวลเรื่องดังกล่าว

ความคืบหน้าล่าสุดเมื่อเวลา 09.30 น. สหพันธ์แบคออฟฟิศกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขสายสนับสนุน ทั้งพนักงานเวรเปล พนักงานเวชสถิติ นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ นักโภชนาการ ฯลฯ โดยตัวแทนประมาณ 20 คน เดินทางมายังกระทรวงสาธารณสุข เพื่อแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ด้วยการถ่ายรูปหน้ากระทรวงฯ เพื่อให้เห็นว่า เป็นหนึ่งในบุคคลที่ปฏิบัติงานด้านทางการแพทย์และสาธารณสุข ก่อนเดินทางไปยังสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (กพ.)

นายอธิษฐาน วงศ์ใหญ่ ที่ปรึกษาสหพันธ์ฯ พร้อมด้วย นายชาติชาย เดชรัตน์ ประธานสหพันธ์แบคออฟฟิศ กระทรวงสาธารณสุข ให้ข้อมูลว่า พวกเรามาในฐานะสหพันธ์แบคออฟฟิศ เป็นผู้ทำงานอยู่เบื้องหลังนักรบเสื้อขาว แต่พวกเรากลับถูกละเลย ตำแหน่งเกษียณก็ถูกยุบ และจ้างแบบรูปแบบพิเศษ ความก้าวหน้าในอาชีพราชการก็ไม่มี พอมีตำแหน่งพิเศษก็บรรจุไม่ได้ เพราะไปบรรจุสายงานอื่น คนทำงานมานานก็ไม่ได้ น้องๆหลายคนค่าแรงขั้นต่ำยังไม่ได้ แต่เมื่อเราได้ทำหนังสือถึงนายกรัฐมนตรี ท่านก็เมตตา และทาง ก.พ.ก็ให้โอกาสพวกเรามาชี้แจงเรื่องตำแหน่งราชการ เพื่อขอโอกาสในการเติบโตสายอาชีพกันบ้าง เพราะปัจจุบันบุคลากรสายสนับสนุนมีรวมทั้งหมด 2 แสนคน แบ่งเป็นข้าราชการ 5,000 คน และอีก 1.5 แสนคนเป็นลูกจ้างทุกประเภท พนักงานกระทรวงสาธารณสุข พนักงานราชการ

“ส่วนที่เรามากระทรวงฯนั้น ท่านปลัดสธ.ให้โอกาสเรามาครั้งหนึ่งแล้ว แต่วันนี้เรามาเพื่อแสดงว่า เราเป็นบุคลากรส่วนหนึ่งของกระทรวง และเรามาสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิในกระทรวงฯ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจของพวกเรา” นายอธิษฐาน กล่าว

สำหรับข้อเรียกร้องของสหพันธ์แบคออฟฟิศ ประกอบด้วย

1.ลูกจ้างประจำ พนักงานนราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราวที่มีวุฒิสายสนับสนุนบริการ ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ขออนุมัติบรรจุเป็นข้าราชการในตำแหน่งที่เหลือจากการบรรจุครั้งนี้ เนื่องจากปฏิบัติงานจริง แต่กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาสายวิชาชีพ 24 สายงานเท่านั้น

2.พนักงานกระทรวงสาธารณสุข ลูกจ้างชั่วคราวที่ไม่มีวุฒิสายสนับสนุนบริการ ปฏิบัติหน้าที่ป้องกันควบคุมโรคโควิด-19 ขออนุมัติบรรจุเป็นลูกจ้างประจำ

3.ขอให้เลื่อนระดับตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานบริหารทั่วไป (นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการโรงพยาบาลชุมชน)ให้มีความก้าวหน้าเป็นนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษทุกระดับโรงพยาบาลชุมชน

4.ขอให้เลื่อนระดับตำแหน่งเจ้าพนักงานที่ปฏิบัติงานสายสนับสนุนบริการ ประเภททั่วไป เช่น เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี เจ้าพนักงานพัสดุ เจ้าพนักงานเวชสถิติ เจ้าพนักงานธุรการ นายช่างฯลฯ ให้เลื่อนระดับเป็นระดับอาวุโส

5.ขอให้เลื่อนระดับตำแหน่งผู้อำนวยการด้านบริหารโรงพยาบาลศูนย์/โรงพยาบาลทั่วไปจากนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ ให้เป็นระดับเชี่ยวชาญ