“กนกวรรณ” ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอน

Sat, 2020-06-20 12:39 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

รมช.ศธ. ชื่นชม "กศน.-สช.สกลนคร" ตอบโจทย์นโยบาย WOW ระดับพรีเมียม เชื่อพลังการศึกษาจะช่วยขับเคลื่อนจังหวัด สู่สังคมอุดมปัญญาอย่างยั่งยืนในทุกมิติ

เมื่อวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563  นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการจัดการเรียนการสอนและติดตามภารกิจของ กศน. สช. ภายใต้สถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ สำนักงาน กศน.สกลนคร

"สำหรับการเตรียมความพร้อมรองรับการเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2563 ถือว่าทำได้ดีอย่างมีระบบแบบแผน ทั้งในส่วนของสถานศึกษาสังกัด กศน. และ สช. ไม่ว่าจะเป็น ความปลอดภัยด้านสุขภาพอนามัย การจัดห้องเรียนและสื่อการเรียนการสอน ทั้งออฟไลน์ ออนไลน์ และนวัตกรรมการศึกษา อย่างหลากหลายตามบริบท และสภาพแวดล้อมของแต่ละพื้นที่ ในส่วนของ ครู กศน. และ สช. ซึ่งเป็นครูพันธุ์พิเศษ และเป็น Good Idol ของครูพี่โอ๊ะ เพื่อเป็นอีกหนึ่งพลังขับเคลื่อนการสร้างสังคมสกลนคร สู่สังคมอุดมปัญญา ด้วยการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างมีคุณภาพ เพื่อสร้างความอยู่ดี กินอิ่ม นอนอุ่น ร่วมกับภาคีเครือข่ายในพื้นที่อย่างเข้มแข็ง" รมช.ศึกษาธิการ

Add new comment