ลูกจ้างโอดหลังสอบข้าราชการ รอตำแหน่งบรรจุ แต่หวั่นชวดเหตุตำแหน่งให้บรรจุโควิด19 ก่อน

Wed, 2020-06-24 13:57 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

ชมรมนักวิชาการสาธารณสุขประเทศไทย ขอบคุณ “รมช.สาธิต” ตั้งศูนย์ร้องทุกข์บรรจุขรก. เหตุปัญหามาก ล่าสุดพบลูกจ้าง “4 กรมในสธ.” ประสบปัญหารอเรียกตัวบรรจุ แต่หวั่นตำแหน่งให้กลุ่มทำงานโควิดก่อน กังวลตำแหน่งหมดอายุขึ้นบัญชี

ตามที่ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข(รมช.สธ.) รับทราบปัญหาการบรรจุข้าราชการปฏิบัติงานช่วงโควิด-19 พร้อมเตรียมตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์เกี่ยวกับการบรรจุข้าราชการ เพื่อหาทางออก แต่ต้องอยู่ในกรอบกฎหมาย กฎระเบียบที่กระทรวงสาธารณสุขดำเนินการได้ โดยพร้อมจะช่วยเหลือและเยียวยาอย่างเป็นธรรมนั้น

(อ่านข่าวเกี่ยวข้อง : “รมช.สธ.” จ่อตั้งศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ไม่ได้รับความเป็นธรรมบรรจุขรก.สธ.)

ดร.สาธิต ปิตุเตชะ

ความคืบหน้าเมื่อวันที่ 24 มิ.ย. นายริซกี สาร๊ะ เลขาธิการชมรมนักวิชาการสาธารณสุขประเทศไทย กล่าวว่า เห็นด้วยและต้องขอขอบพระคุณท่านสาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการ สธ. ที่ให้ความสำคัญเรื่องนี้ เนื่องจากขณะนี้บุคลากรสาธารณสุขกำลังประสบปัญหาอย่างมาก โดยแบ่งออกเป็นกลุ่ม 3 กลุ่มหลักๆ ประกอบด้วย

1. กลุ่มที่มีคุณสมบัติผ่านเกณฑ์บรรจุข้าราชการสู้โควิด19 แต่มีปัญหาชื่อตำแหน่ง กับกรณีวุฒิไม่ตรง อย่างวุฒิปริญญาตรี แต่ถูกจ้างต่ำกว่าวุฒิ ไปจ้างเป็นเจ้าพนักงานสาธารณสุข ไม่ได้จ้างนักวิชาการสาะรณสุข พอระบบเช็กไม่ตรงกับวุฒิ ทั้งๆที่น้องๆจบวุฒิปริญญาตรรี ก็ทำให้ไม่สามารถบรรจุได้ หรือแม้แต่กรณีชื่อตำแหน่งอย่างที่เจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉินต้องเจอ ที่มีการร้องเรียนก่อนหน้านี้ กลุ่มนี้ควรต้องมีการเยียวยาให้พวกเขา

2.กลุ่มลูกจ้างทำงานโควิด เป็นลูกจ้างรายคาบ หรือเหมาบริการ ซึ่งกลุ่มนี้ ก.พ.ไม่ให้บรรจุข้าราชการ ซึ่งเพื่อให้เกิดขวัญกำลังใจ อยากให้พวกเขาได้บรรจุเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข หรือลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน จากที่เป็นลูกจ้างรายวันรายคาบ ซึ่งไม่ได้สิทธิสวัสดิการอะไรเลย โดยขอให้พวกเขามีเลขตำแหน่งอยู่ในระบบ เพื่อเป็นการตอบแทนการทำงาน

3.กลุ่มนี้กำลังเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวาง เนื่องจากพวกเขาสามารถสอบข้าราชการได้ แต่รอขึ้นบัญชี หรือที่เรียกว่ารอเรียกเข้าบรรจุเมื่อมีตำแหน่ง แต่ปรากฏว่า เมื่อมีการบรรจุข้าราชการสู้โควิด19 กลายเป็นสิ่งที่พวกเขารอตำแหน่งกลับไม่ได้ ซึ่งกลุ่มนี้ตอนนี้กระจายอยู่ในกรมต่างๆ ของกระทรวงสาธารณสุข ที่ได้รับเรื่องร้องเรียนมีกรมควบคุมโรค กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ(สบส.) กรมสุขภาพจิต กรมการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก ส่วนมีกลุ่มอื่นๆอีกหรือไม่ยังไม่ทราบ เพราะขณะนี้มีที่ร้องมาให้ช่วยเป็นกระบอกเสียงเพียง 4 กรม อย่างไรก็ตาม สำหรับกลุ่มนี้ สามารถใช้ตำแหน่งว่างได้ เพราะกลุ่มที่รอเรียกบรรจุข้าราชการมี 273 คน ซึ่งตำแหน่งว่างมีเพียงพอ เพราะพวกเขามีผลสอบยืนยัน เพียงแต่อยากให้ผู้บริหารให้ความสนใจประเด็นนี้ ก็จะช่วยลดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ประเด็นนี้ได้ และให้พวกน้องๆได้ทราบว่า กระทรวงฯให้ความสำคัญทุกภาคส่วน เนื่องจากพวกน้องๆก็กังวลว่าจะกระทบกับตำแหน่งที่พวกเขารอเรียกบรรจุหรือไม่ และหากพวกเขาไม่ได้ บัญชีที่รอเรียกจะหมดอายุเสียก่อน

“ก่อนจะทราบว่าจะมีศูนย์ที่รมช.สธ.จะตั้งขึ้น เห็นว่า แต่ละส่วนจะไปร้องทุกข์ศูนย์ดำรงธรรม แต่เมื่อมีศูนย์ฯ นี้ก็น่าจะเป็นความหวังได้ แต่มีอีกเรื่องที่ขณะนี้บุคลากรในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) กำลังสนใจมาก คือ กรณีที่จะมีการบรรจุในส่วน รพ.สต. รอบ 3 พร้อมกับการบรรจุรอบ 2 อยากทราบว่า ในส่วนของรพ.สต. ที่จะรอบรรจุรอบ 3 แต่เลื่อนมาบรรจุรอบ 2 พร้อมกันนั้น อยากขอความกรุณาทางผู้บริหารสธ.ว่า คณะกรรมการกำหนดเป้าหมายและกำลังคนภาครัฐ (คปร.) จะมีประกาศออกมาเมื่อไหร่ เพื่อให้น้องๆได้เตรียมตัวเรื่องนี้” นายริซกี กล่าว

Add new comment