สบส.รุดตรวจ “คลินิกชุมชนอบอุ่น” 18 แห่งเบิกเงินบัตรทองเกิน 72 ล้าน

Sun, 2020-07-05 10:59 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ นำทีมตรวจสอบคลินิกชุมชนอบอุ่น 18 แห่งหลังพบเบิกเงินเกิน 72 ล้านบาท หากพบทุจริตเบิกเงินโดยไม่มีการตรวจสุขภาพ ต้องถูกปิด มีโทษทั้งจำทั้งปรับ

หลังจาก ส.ส.ในสภาฯได้มีการอภิปรายถึงปัญหาการใช้งบประมาณบัตรทองกรณีคลินิกในเครือข่ายบัตรทองเบิกจ่ายงบตรวจสุขภาพป้องกันโรคเกินจำนวน ขณะที่นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เรียกประชุมผู้บริหารสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ(สปสช.) พร้อมแถลงพบคลินิกชุมชนอบอุ่น 18 แห่งทุจริตเบิกจ่ายงบตรวจสุขภาพป้องกันโรคเกินไป 72 ล้านบาท ตามคืนแล้ว 60.77 ล้านบาท ขณะเดียวกันได้มอบให้ดำเนินการตามกฎหมายนั้น

4 ก.ค.ที่ผ่านมา นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (กรม สบส.) นำทีมพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ รุดตรวจสอบข้อเท็จจริงการเบิกจ่ายเงินบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในคลินิก 18 แห่ง ทั่วกรุงเทพมหานคร มุ่งรักษาผลประโยชน์ประชาชน ตัดตอนขบวนการทุจริต

นพ.ธเรศ กระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า ตนได้นำทีมพนักงานเจ้าหน้าที่จากกองกฎหมาย และกองสถานพยาบาลและการประกอบโรคศิลปะ สบส.เข้าตรวจสอบการดำเนินการของสถานพยาบาลที่ถูกกล่าวอ้าง พร้อมกันทั้ง 18 แห่ง ในเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อขจัดกระบวนการทุจริตการเบิกจ่ายงบของรัฐ และรักษาผลประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน โดยพนักงานเจ้าหน้าที่ จะมีการเก็บข้อมูลจากผู้เกี่ยวข้องของคลินิก และตรวจสอบเอกสารทางการแพทย์อย่างละเอียด เพื่อส่งข้อมูลให้แก่พนักงานสอบสวนดำเนินคดีต่อไป

ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ รองอธิบดี สบส. กล่าวว่า หากผลการตรวจสอบพบว่า คลินิกมีการทุจริตเบิกจ่ายงบประมาณโดยไม่มีการตรวจลงพื้นที่ให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนจริง หรือลงประวัติข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเพื่อให้เข้าเกณฑ์การตรวจ สบส.จะดำเนินการเอาผิดตามกฎหมายพระราชบัญญัติสถานพยาบาล พ.ศ. 2541 ในฐานที่ผู้รับอนุญาต ผู้ดำเนินการ ผู้ประกอบวิชาชีพ หรือเจ้าหน้าที่ของสถานพยาบาล จัดทำหรือยินยอมให้ผู้อื่นจัดทำหลักฐานเกี่ยวกับค่ารักษาพยาบาลและค่าบริการเอกสารแสดงการตรวจโรค เอกสารแสดงผลการรักษาพยาบาลของสถานพยาบาล หรือเอกสารกรณีอื่นอันเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และ สบส.อาจจะมีคำสั่งปิดสถานพยาบาลหากพบการกระทำการหรือละเว้นกระทำการอย่างใดจนเป็นเหตุให้เกิดอันตราย ความเสียหายหรือความเดือดร้อนอย่างร้ายแรงแก่ผู้ที่อยู่ในสถานพยาบาล หรือผู้ที่อยู่ใกล้เคียงกับสถานพยาบาลอีกด้วย

อ่านข่าวเกี่ยวข้อง :

เอาผิด “คลินิกชุมชนอบอุ่น” 18 แห่ง ทุจริตเบิกจ่ายงบตรวจสุขภาพเกิน 72 ล้าน 

 

Add new comment