ร้อง “อนุทิน - สบส.” ขอบรรจุข้าราชการ หวั่นบัญชีหมดอายุ 16 ม.ค. 64

Sat, 2020-07-11 09:58 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

เครือข่ายนักวิชาการสาธารณสุข ผู้สอบแข่งขันได้และรับการคัดเลือกขึ้นบัญชี ร้อง “อนุทิน” กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สำนักนายกฯ ขอบรรจุข้าราชการ เหตุบัญชีรอเรียกบรรจุจะหมดอายุ 16 ม.ค.64

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เมื่อช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เครือข่ายนักวิชาการสาธารณสุข ผู้สอบแข่งขันได้และได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชี ยื่นหนังสือถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) รวมถึงยังยื่นหนังสือต่อกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ (สบส.) , สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข และยังยื่นถึงสำนักนายกรัฐมนตรี เพื่อเรียกร้องขอความเป็นธรรมในการบริหารจัดการอัตราตำแหน่งว่างที่มีอยู่เพื่อบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ หรือผู้ได้รับคัดเลือกในบัญชีที่ยังไม่หมดอายุให้เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

โดยสาระสำคัญคือ ตามที่กรมสนับสนุนบริการสุขภาพได้มีการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเข้ารับราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการจำนวน 346 คน(เรียกถึงลำดับที่ 50) และบัญชีจะหมดอายุในวันที่ 16 มกราคม 2564 ปัจจุบันยังเหลือผู้ที่ขึ้นบัญชีและยังไม่ได้ถูกเรียกบรรจุ 36 คน ซึ่งทั้งหมดปฏิบัติตามเกณฑ์การบรรจุเข้ารับราชการของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) และมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเกณฑ์ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด อีกทั้งยังสอบผ่านการสอบแข่งขันเพื่อวัดความรู้ ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งและความเหมาะสมกับตำแหน่งเมื่อมีโอกาสตามมติครม. ซึ่งต้องการกำลังคนเพื่อสู้สถานการโรคระบาดและสร้างขวัญกำลังใจโดยอนุมัติให้บรรจุข้าราชการในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขจำนวนมากนั้น

เครือข่ายนักวิชาการสาธารณสุขผู้สอบแข่งขันได้ และได้รับการคัดเลือกขึ้นบัญชี จึงทำหนังสือขอความเป็นธรรม เพื่อพิจารณาบริหารจัดการอัตราว่างที่มีอยู่เพื่อบรรจุผู้สอบแข่งขันได้ และผู้ได้รับการคัดเลือกในบัญชีที่ยังไม่หมดอายุให้เข้ารับราชการแต่ละเขตสุขภาพอย่างเสมอภาค และเป็นธรรม เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้บุคลการสาธารณสุข เนื่องจากกังวลว่าจากการบรรจุข้าราชการรุ่นสถานการณ์โควิด19 อาจส่งผลให้เกิดการระงับหรือชะลอการเรียกกลุ่มรอขึ้นบัญชีข้าราชการได้

Comments

Submitted by ผู้เดือนร้อนแสน... on
เครือข่ายนักวิชาการสาธารณสุข เป็นกลุ่มเครือข่ายที่ออกมาเคลื่อนไหวมากที่สุดในเวลานี้ โดยเฉพาะใกล้เลือกตั้งสภาวิชาชีพนักวิชาการสาธารณสุข จะมีการออกมาเคลื่อนไหวในนาม ชมรมหมออนามัย ชมรมนักวิชาการสาธารณสุข ชมรมผู้อำนวยการ รพ.สต.(นักวิชาการสธ.) ชมรมผู้อำนวย รพ.สต.(จพ.สช.) ชมรมผู้อำนวสยการ รพ.สต. (จพ.อาวุโส) ชมรมวิชาชีพสาธารณสุข สมาคมหมออนามัย มูลนิธิหมออนามัย สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข กลุ่มกรรมการสภาวิชาชีพสาสุข(ผอ.รพ.สต.ล้วนๆ ) นอกจากนี้ยังแยกไปจัดตั้งเป็นสาขาเพื่อการเคลื่อนไหวในนามภาค ในนามจังหวัด อาทิ สมาพันธ์เครือข่ายหมออนามัยชายแดนใต้ เหนือ กลาง ตก ตะวันออก โดยสรุปกว่า 50 กลุ่ม/ชมรม/องค์กร อันเป็นการจัดตั้งจากกลุ่มคนคนเดียวกัน แล้วสลับกันออกมาแสดงออกให้เป็นข่าวอยู่เรื่อยๆ คราวนี้ถึงตอนเดือดร้อนของน้องๆ ผู้สอบผ่านขึ้นบัญชี หวังว่ากลุ่ม ชมรม องค์กร สภาวิชาชีพ เครือข่าย กว่า 50 หน่วย จะไม่ลืมน้องๆ นะครับ

Add new comment