“สาธิต” รมช.สธ.แต่งตั้งที่ปรึกษาเพิ่ม!

Sat, 2020-07-11 16:08 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข แต่งตั้งที่ปรึกษา 3 ราย “หมอบุญเรือง” อดีตอธิบดีกรมสุขภาพจิต นั่ง 1 ใน 3

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ขณะนี้ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข(รมช.สธ.) ได้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข (เพิ่มเติม) จำนวน 3 ท่าน คือ

1.น.ต. นพ.บุญเรือง ไตรเรืองวรวัฒน์ อดีตอธิบดีกรมสุขภาพจิต

2.นายนันทวัชร กี่สง่า

3.นายกว้าง เกตุศร

โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 24 มิ.ย.2563 เป็นต้นไป

Add new comment