เปิดโครงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมถวายเป็นพระราชกุศล

Tue, 2020-07-14 17:27 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

มูลนิธิมหาวชิราลงกรณ ร่วมกับกองออร์โธปิดิกส์ รพ.พระมงกุฎเกล้า จัดโครงการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 68 พรรษา

วันที่ 9 ก.ค. 2563 ที่ผ่านมา มูลนิธิมหาวชิราลงกรณ ร่วมกับกองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เปิดตัวโครงการ หกสิบเก้า ข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมายุ 68 พรรษา

พ.อ.ดนัย หีบท่าไม้ ศัลยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า กล่าวถึงรายละเอียดโครงการว่า เป็นที่ทราบดีว่าโรคข้อเข่าเสื่อมและข้อสะโพกเสื่อมเป็นโรคที่พบบ่อย โดยเฉพาะในกลุ่มผู้สูงอายุ ทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวด มีการผิดรูปของข้อ ทำให้จำกัดการเคลื่อนไหวของข้อและการเดินผิดปกติไปจากเดิม การผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนข้อเข่าและข้อสะโพกเทียม เป็นวิธีรักษาภาวะข้อเสื่อมให้กลับมาใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิต มีการยืนและการเดินที่ดีขึ้น

อย่างไรก็ตาม พบว่ายังมีผู้ป่วยที่รอรับการผ่าตัดข้อเทียมอยู่เป็นจำนวนมาก และเมื่อผ่าตัดแล้วยังมีค่าใช้จ่ายส่วนเกินจากสิทธิอีกจำนวนหนึ่ง ทำให้คนไข้ไม่สามารถรับการผ่าตัดเปลี่ยนข้อเทียมได้ ซึ่งหากช่วยเหลือผู้ป่วยเหล่านี้ให้เข้าถึงการรักษา ได้รับการผ่าตัดรวดเร็วและมีการแบ่งเบาค่าใช้จ่ายในส่วนที่เกินสิทธิ จะเป็นการทำให้ผู้ป่วยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น บรรเทาจากอาการเจ็บป่วยทนทุกข์ทรมาน ซึ่งนับเป็นพระราชปณิธานหนึ่งของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์ประธานมูลนิธิมหาวชิราลงกรณ

ด้วยเหตุนี้ ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวจะทรงเจริญพระชนมายุ 68 พรรษา ในวันที่ 28 ก.ค. 2563 ที่จะถึงนี้ ทางมูลนิธิฯร่วมกับกองออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าจึงได้จัดโครงการผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียมจำนวน 69 ข้อ ให้กับประชาชนได้รับการผ่าตัดที่เร็วขึ้นและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายส่วนเกินสิทธิ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว องค์ประธานมูลนิธิฯ

พ.อ.ดนัย กล่าวอีกว่า ในส่วนของขั้นตอนการดำเนินงานนั้น ได้มีการสำรวจจำนวนผู้ป่วยที่รอรับการผ่าตัดข้อเข่าและข้อสะโพกเทียมของกองออร์โธปิดิกส์รวมทั้งประชาสัมพันธ์ผู้ป่วยใหม่ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่ข้อเข่าและข้อสะโพกเสื่อมผิดรูป จำเป็นต้องได้รับการผ่าตัดและไม่สามารถชำระค่าใช้จ่ายส่วนที่เกินสิทธิไดเป็นจำนวน 69 ข้อ โดยมูลนิธิฯจะสนับสนุนช่วยเงินส่วนเกินสิทธิแก่ผู้ป่วยและติดตามการรักษาจนหาย

ทั้งนี้ ผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสามารถติดต่อได้ที่มูลนิธิมหาวชิราลงกรณ หมายเลขโทรศัพท์ 027633539

Add new comment