เครือข่ายนักสาธารณสุข อปท.ร้องขอบรรจุขรก.รุ่นโควิด19

Thu, 2020-07-16 15:29 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

เครือข่ายนักสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้องก.มหาดไทย ขอความเป็นธรรมบรรจุข้าราชการรุ่นโควิด19 เหตุมติครม. ไม่ครอบคลุมถึงผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในส่วนท้องถิ่น ทั้งที่ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. เครือข่ายนักสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดินทางไปยังสำนักงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กทม.) เพื่อยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกรณีบรรจุข้าราชการกระทรวงมหาดไทย (ยุคโควิด – 19) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน โดยมีนายอเนก ทิมทับ รักษาการเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน เข้าหารือ เรื่องค่าตอบแทนวิชาชีพ/การกำหนดตำแหน่ง/การทำมาตรฐานวิชาชีพ ในส่วนของท้องถิ่น    โดยมี นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ ส.ส.ยะลา  นายวันชัย ปริญญาศิริ ส.ส.สงขลา  และนายภาคภูมิ  บูลย์ประมุข ส.ส.ตาก ซึ่งทั้ง 3 ท่านสังกัดพรรคพลังประชารัฐ มาร่วมนำทีมเครือข่ายนักสาธารณสุขในท้องถิ่นครั้งนี้ด้วย

โดยหนังสือเรียกร้อง ระบุถึง มติบรรจุข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข 24 สายงาน (ยุคโควิด – 19) แต่ทางเครือข่ายลูกจ้างที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกจังหวัด เห็นตรงกันว่ามติดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด แต่ไม่ได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากไม่ได้รับสิทธิเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการเช่นเดียวกับลูกจ้างในหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข

เครือข่ายพนักงานจ้างตามภารกิจ ลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกจังหวัดจึงขอเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาอัตราตั้งใหม่ เพื่อบรรจุพนักงานจ้างตามภารกิจ ลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างขวัญกำลังให้บุคลากรสาธารณสุขในสังกัดท้องถิ่นมีขวัญกำลังใจในการทำงานสู้ โควิด-19 ต่อไป

Comments

Submitted by ผู้เดือนร้อนแสน... on
อีกเครือข่ายที่เดือนร้อน เครือข่ายนักวิชาการสาธารณสุข เป็นกลุ่มเครือข่ายที่ออกมาเคลื่อนไหวมากที่สุดในเวลานี้ โดยเฉพาะใกล้เลือกตั้งสภาวิชาชีพนักวิชาการสาธารณสุข จะมีการออกมาเคลื่อนไหวในนาม ชมรมหมออนามัย ชมรมนักวิชาการสาธารณสุข ชมรมผู้อำนวยการ รพ.สต.(นักวิชาการสธ.) ชมรมผู้อำนวย รพ.สต.(จพ.สช.) ชมรมผู้อำนวสยการ รพ.สต. (จพ.อาวุโส) ชมรมวิชาชีพสาธารณสุข สมาคมหมออนามัย มูลนิธิหมออนามัย สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข กลุ่มกรรมการสภาวิชาชีพสาสุข(ผอ.รพ.สต.ล้วนๆ ) นอกจากนี้ยังแยกไปจัดตั้งเป็นสาขาเพื่อการเคลื่อนไหวในนามภาค ในนามจังหวัด อาทิ สมาพันธ์เครือข่ายหมออนามัยชายแดนใต้ เหนือ กลาง ตก ตะวันออก โดยสรุปกว่า 50 กลุ่ม/ชมรม/องค์กร อันเป็นการจัดตั้งจากกลุ่มคนคนเดียวกัน แล้วสลับกันออกมาเคลื่อนไหวให้เป็นข่าวอยู่เรื่อยๆ คราวนี้ถึงตอนเดือดร้อนของน้องๆ สาสุขท้องถิ่น หวังว่ากลุ่ม ชมรม องค์กร สภาวิชาชีพ เครือข่ายสาธารณสุขศาสตร์ กว่า 50 กลุ่ม อย่ามัวแต่หาเสียงกรรมการสภาจนลืมน้อยๆ น้องๆ นะครับ

Add new comment