เครือข่ายนักสาธารณสุข อปท.ร้องขอบรรจุขรก.รุ่นโควิด19

Thu, 2020-07-16 15:29 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

เครือข่ายนักสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร้องก.มหาดไทย ขอความเป็นธรรมบรรจุข้าราชการรุ่นโควิด19 เหตุมติครม. ไม่ครอบคลุมถึงผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในส่วนท้องถิ่น ทั้งที่ปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัด

เมื่อวันที่ 16 ก.ค. เครือข่ายนักสาธารณสุข องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เดินทางไปยังสำนักงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (กทม.) เพื่อยื่นหนังสือขอความเป็นธรรมกรณีบรรจุข้าราชการกระทรวงมหาดไทย (ยุคโควิด – 19) เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจในการทำงาน โดยมีนายอเนก ทิมทับ รักษาการเลขาธิการสภาการสาธารณสุขชุมชน เข้าหารือ เรื่องค่าตอบแทนวิชาชีพ/การกำหนดตำแหน่ง/การทำมาตรฐานวิชาชีพ ในส่วนของท้องถิ่น    โดยมี นายอาดิลัน อาลีอิสเฮาะ ส.ส.ยะลา  นายวันชัย ปริญญาศิริ ส.ส.สงขลา  และนายภาคภูมิ  บูลย์ประมุข ส.ส.ตาก ซึ่งทั้ง 3 ท่านสังกัดพรรคพลังประชารัฐ มาร่วมนำทีมเครือข่ายนักสาธารณสุขในท้องถิ่นครั้งนี้ด้วย

โดยหนังสือเรียกร้อง ระบุถึง มติบรรจุข้าราชการกระทรวงสาธารณสุข 24 สายงาน (ยุคโควิด – 19) แต่ทางเครือข่ายลูกจ้างที่ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกจังหวัด เห็นตรงกันว่ามติดังกล่าวไม่ครอบคลุมถึงผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุขในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ปฏิบัติงานตามคำสั่งอย่างเคร่งครัด แต่ไม่ได้รับความเป็นธรรม เนื่องจากไม่ได้รับสิทธิเข้ารับการบรรจุเข้ารับราชการเช่นเดียวกับลูกจ้างในหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุข

เครือข่ายพนักงานจ้างตามภารกิจ ลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกจังหวัดจึงขอเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากรัฐบาล กระทรวงมหาดไทย กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น พิจารณาอัตราตั้งใหม่ เพื่อบรรจุพนักงานจ้างตามภารกิจ ลูกจ้างชั่วคราว ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อสร้างขวัญกำลังให้บุคลากรสาธารณสุขในสังกัดท้องถิ่นมีขวัญกำลังใจในการทำงานสู้ โควิด-19 ต่อไป

Comments

Submitted by ผู้เดือนร้อนแสน... on
อีกเครือข่ายที่เดือนร้อน เครือข่ายนักวิชาการสาธารณสุข เป็นกลุ่มเครือข่ายที่ออกมาเคลื่อนไหวมากที่สุดในเวลานี้ โดยเฉพาะใกล้เลือกตั้งสภาวิชาชีพนักวิชาการสาธารณสุข จะมีการออกมาเคลื่อนไหวในนาม ชมรมหมออนามัย ชมรมนักวิชาการสาธารณสุข ชมรมผู้อำนวยการ รพ.สต.(นักวิชาการสธ.) ชมรมผู้อำนวย รพ.สต.(จพ.สช.) ชมรมผู้อำนวสยการ รพ.สต. (จพ.อาวุโส) ชมรมวิชาชีพสาธารณสุข สมาคมหมออนามัย มูลนิธิหมออนามัย สมาคมวิชาชีพสาธารณสุข กลุ่มกรรมการสภาวิชาชีพสาสุข(ผอ.รพ.สต.ล้วนๆ ) นอกจากนี้ยังแยกไปจัดตั้งเป็นสาขาเพื่อการเคลื่อนไหวในนามภาค ในนามจังหวัด อาทิ สมาพันธ์เครือข่ายหมออนามัยชายแดนใต้ เหนือ กลาง ตก ตะวันออก โดยสรุปกว่า 50 กลุ่ม/ชมรม/องค์กร อันเป็นการจัดตั้งจากกลุ่มคนคนเดียวกัน แล้วสลับกันออกมาเคลื่อนไหวให้เป็นข่าวอยู่เรื่อยๆ คราวนี้ถึงตอนเดือดร้อนของน้องๆ สาสุขท้องถิ่น หวังว่ากลุ่ม ชมรม องค์กร สภาวิชาชีพ เครือข่ายสาธารณสุขศาสตร์ กว่า 50 กลุ่ม อย่ามัวแต่หาเสียงกรรมการสภาจนลืมน้อยๆ น้องๆ นะครับ

Submitted by Anonymous on
เรียนผู้ที่มีภูมิเหมือกว่าช่วยเป็นกระบอกเสียงนำเรื่องนี้นำเรียนต่อผู้ที่มีอำนวจหน้าที่ด้วยค่ะ............ พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างชั่วคราว ที่มีวุฒิการศึกษาในด้านสาธารณสุขเท่านั้นใช้ไหมค่ะที่ได้ประโยชน์จากตรงนี้ แต่ในส่วนพนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างชั่วคราว ที่ไม่มีวุฒิการศึกษาในด้านสาธารณสุข แต่ปฏิบัติงานในด้านสาธารณสุขตามคำสั่งการของผู้บังคับบัญชา ปฏิบัติงานด้วยการศึกษาค้นคว้าหาข้อมูลและสอบถามผู้รู้เพื่อนำมาใช้ในการปฏิบัติงาน ถ้าว่าการปฏิบัติงานในด้านโควิดนี้ซึ่งทำให้พนักงานจ้างตามภารกิจ พนักงานจ้างชั่วคราว ที่มีวุฒิการศึกษาในด้านสาธารณสุข ได้แต่ตั้งบรรจุเข้ารับราชการ ในกรณีนี้ควรเห็นใจผู้ที่ปฏิบัติงานเช่นเดียวกันดังกล่าวด้วยนะค่ะ

Submitted by Anonymous on
ถ้ามัวแต่มาขัดคงไม่ได้บรรจุหรอกครับ ในฐานะที่ผมเป็นคน1ที่เรียน จบสาขาสาธารณสุขมา ซึ่งทำงานก็ตรงสายงานคือ อยู่กองสาธารณสุขของ อปท.แห่งหนึ่ง เป็นเวลาหลายปี ไม่ว่าจะสถานการณ์ฝุ่นPM2.5 หรือสถานการณ์โรคโควิด19 ซึ่งกองสาธารณสุขก็มีตำแหน่งที่ตรงสายที่เรียนมา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสุขาภิบาล เเละ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข ซึ่งตำแหน่งแบบนี้คนที่เรียนจบสาธารณสุขเท่านั้นที่มีสิทธิปฏิบัติหน้าที่ และก็ปฏิบัติงานสาธารณสุขได้ครอบคุมถ้า อปท.ไหนไม่ทำงานตรงสายคุณก็ควรเปิดกรอบหรือเปิดรับให้ตรงตำแหน่ง เเละรับคนที่เรียนจบสาธารณสุขมาปฏิบัติหน้าที่ครับ หรือว่าใน อปท.แห่งนั้นมีการฝากคนเข้ามาทำงานไม่ตรงสายเองหรือ? คนที่เรียนจบมาตรงสายงานก็ควรได้บรรจุมันก็ถูกต้องแล้วครับ เพราะคนที่เค้าเรียนมาเค้าก็ทุ่มเททั้งเวลา และเงินค่าเทอมมากว่าจะจบด้วยความยากลำบาก กว่าจะได้วุฒิสาธารณสุขมา ถ้าจะมาขัดแบบนี้ขอถามกลับว่าถ้าคุณจะทำงานด้านสาธารณสุขคุณก็ควรไปเรียนให้จบสาธารณสุขมาก่อนนะครับมันถึงจะถูก คนเรียนจบตรงสาย จะไม้ได้บรรจุมันใช่หรอครับ ควรคิดหน่อยครับก่อนที่จะมาขัดอะไร อีกอย่างงานใน อปท เค้าก็แบ่งกัน เป็นกองเป็นสังกัดอยู่ละครับ เวลามีหนังสือจากส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นเรื่องโควิดหรือเรื่องPM2.5 แม้แต่ไข้หวัดนกที่ผ่านมาแล้ว กองสาธารณสุขก็เป็นคนรับคนทำเป็นคนลงพื้นที่ ไม่เห็นจะมีกองอื่นมารับมาช่วยครับ เอาความจริงมาพูดครับ

Submitted by Anonymous on
......ต้องทำความเข้าใจก่อน คือไม่ได้ขัดนะค่ะ คุณผู้ชาย....... ดิฉันก่อเห็นด้วยกับการที่จะบรรจุให้กับผู้ที่เรียนจบสายตรงนะค่ะ แต่ที่ดิฉันได้กล่าวไว้คือควรเห็นใจคนที่เข้าทำงานในสาธารณสุขที่ไม่ตรงสายงานบ้าง กรอบตำแหน่งที่จะรับสายตรงอะเชื่อว่าทุกที่มีเกือบหมดค่ะ แต่ว่าผู้ที่จะมาทำงานตรงนี้ไม่มีถึงต้องใช้ผู้ที่ไม่จบสายตรงมาทำงานในสายสาธารณสุขควบไปด้วย เพราะพวกเขาเหล่านั้นเขาก็เรียนมาเค้าก็ทุ่มเททั้งเวลา และเงินค่าเทอมมากว่าจะจบด้วยความยากลำบาก แถมยังต้องมาศึกษางานที่ตัวเองไม่ได้จบมาอีกสะดวย นี้คือเอาความจริงมาผูดแล้วค่ะคุณผู้ชาย น

Add new comment