อธิบดี สบส. แจงข้อเท็จจริงบรรจุข้าราชการโควิด19 ทำตามระเบียบชอบธรรม

Fri, 2020-07-17 15:17 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

“นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิงค์” อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ชี้แจงประเด็นหลังมีบุคลากรร้องเรียนการบรรจุข้าราชการโควิด19 อาจกระทบกลุ่มรอบรรจุเดิม เผยทุกอย่างเป็นไปตามระเบียบ ให้ความเป็นธรรมทุกฝ่าย

เมื่อวันที่ 17 ก.ค. นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ( สบส.) กล่าวถึงกรณีที่มีการรายงานข่าวว่าเครือข่ายนักวิชาการสาธารณสุข ได้ยื่นหนังสือร้องขอความเป็นธรรมเรื่องการบรรจุเข้ารับราชการ หวั่นบัญชีรอเรียกบรรจุของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพหมดอายุก่อนนั้น ว่า ตามที่คณะรัฐมนตรี (ครม.)มีมติเมื่อวันที่ 15 เมษายน 2563 ให้บรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์โควิด-19 เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ และสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน(ก.พ.) ได้เห็นชอบกรอบอัตราข้าราชการตั้งใหม่ โดยเป็นการคัดเลือกพนักงานราชการของ สบส. ที่ปฏิบัติงานในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขอยู่เดิม มาบรรจุเป็นกรณีพิเศษ และยุบเลิกตำแหน่งพนักงานราชการที่ได้บรรจุเข้ารับราชการไป ซึ่งเป็นคนละกรณีกับการบรรจุเข้ารับราชการอัตราว่างของ สบส. โดยปัจจุบัน สบส.มีอัตราตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ/ชำนาญการ ว่างอยู่ทั้งหมด 4 อัตรา อยู่ระหว่างเรียกรายงานตัว 2 อัตรา และรับโอน 2 อัตรา

ขอยืนยันว่าการบรรจุข้าราชการของกรม สบส. ได้ดำเนินการตามระเบียบของการบริหารอัตราว่างโดยชอบธรรมแล้ว และการบรรจุพนักงานราชการที่ปฏิบัติงานอยู่เดิม เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ก็เป็นไปตามมติ ครม.เรื่องการเพิ่มอัตราข้าราชการตั้งใหม่ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่ผู้ปฏิบัติงานด่านหน้าในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยไม่ได้ส่งผลกระทบกับผู้สอบขึ้นบัญชีในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการของกรม สบส.

นพ.ธเรศ กล่าวเพิ่มเติมว่า จำนวนผู้ขึ้นบัญชีในตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการของกรม สบส. มีจำนวน 396 ราย มีการเรียกบรรจุตามลำดับที่สอบขึ้นบัญชีไว้อย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันเรียกบรรจุถึงลำดับที่ 67 รวมผู้ได้รับการบรรจุที่กรม สบส.ทั้งสิ้น 36 ราย นอกจากนี้ กรม สบส. ได้ส่งบัญชี ผู้สอบแข่งขันได้ ในลำดับที่ 25-34 และลำดับที่ 56-71 ให้กรมอนามัยเพื่อดำเนินการคัดเลือกบรรจุเข้ารับราชการ โดยกรมอนามัยได้คัดเลือกและบรรจุเข้ารับราชการไปแล้ว จำนวน 4 ราย ซึ่งหากมีตำแหน่งว่างลง เช่น มีการลาออก โอนย้าย หรือเกษียณอายุราชการ กรม สบส.ก็จะดำเนินการสรรหาบุคคลเข้ารับราชการโดยวิธีการต่างๆ เช่น การเรียกบรรจุ การรับย้าย/โอน ตามระเบียบต่อไป 

ข่าวเกี่ยวข้อง : ร้อง “อนุทิน - สบส.” ขอบรรจุข้าราชการ หวั่นบัญชีหมดอายุ 16 ม.ค. 64

Add new comment