3 กุนซือโควิด เปิดความเสี่ยง-พร้อมแผนรับมือระบาดรอบ2

Tue, 2020-07-21 15:29 -- hfocus editor
Print this pagePrint this page

ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ,นพ.คำนวณ  อึ้งชูศักดิ์ ที่ปรึกษากรมควบคุมโรค ,นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ ได้ร่วมกันจัดทำ เอกสาร วิเคราะห์แนวโน้ม ผลกระทบและการเตรียมรับมือการระบาดรอบที่สอง ของ Covid-19 เสนอในเวที Virtual Policy Forum ในหัวข้อ “เตรียมพร้อมอย่างไรกับการระบาดรอบสองของ Covid-19”  ซึ่งจัดโดยสำนักข่าว Hfocus , ศูนย์สื่อสารวาระทางสังคมและนโยบายสาธารณะ ( The Active ) สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ในวันที่ 22 กรกฎาคมนี้   โดยเอกสารดังกล่าวจะเผยแพร่ในวันพรุ่งนี้พร้อมในเวทีเสวนา แต่หากสื่อมวลชนสนใจสามารถติดต่อ Hfocus ได้

โดยเอกสารดังกล่าว ระบุโอกาส ความเสี่ยง และสาเหตุการระบาดรอบที่สอง ในแง่มุมของความรุนแรงจากเชื้อที่กลายพันธุ์ ,การตอบข้อสงสัยของสาธารณะในมุมของการเปิดประเทศจะทำให้เกิดการระบาดใหญ่ซ้ำอีกหรือไม่ รวมทั้งหากเกิดการระบาดระลอกสองจะมีพื้นที่ใดบ้างเป็นพื้นที่เสี่ยง ซึ่งเบื้องต้นคาดว่า มีประมาณ 15 จังหวัดทั่วประเทศ

สำหรับแนวทางการรับมือ 3 ผู้เชี่ยวชาญได้นำเสนอบทเรียนจากการระบาดระลอกแรก ซึ่งสังคม ระบบการแพทย์ และระบบการสาธารณสุขได้นำมาเป็นแนวทางในการเตรียมการรับมือ โดยมีการกำหนดเป้าหมายไว้ว่า การระบาดระลอกต่างๆที่จะตามมา ผู้ติดเชื้อจะต้องไม่เกินเท่าใด จึงจะไม่เกินความสามารถการรองรับของระบบการสาธารณสุขไทย และแต่ละพื้นที่เสี่ยง มีขีดความสามารถรองรับได้เพียงใด โดยแยกจำแนกความรุนแรงการระบาดออกเป็นระดับต่างๆ เพราะจะเป็นปัจจัยสำคัญในการกำหนดแนวทางควบคุมการแพร่เชื้อให้อยู่ในระดับต่ำ พร้อมกันนี้ได้มีข้อเสนอการตั้งคณะทำงานร่วม ภาครัฐ เอกชน เพื่อออกแบบกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจที่มี

ความเสี่ยงต่อการระบาดในระดับต่ำด้วย

ทั้งนี้เวที Virtual Policy Forum ในหัวข้อ เตรียมพร้อมอย่างไร กับการระบาดCovid-19 ในภาคเช้าตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ศ.คลินิกเกียรติคุณ นพ. อุดม คชินทร ประธานคณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านสาธารณสุข ปาฐกถาในหัวข้อ “ผลกระทบของ Covid-19 เมื่อสุขภาพกำหนดวาระทางสังคม” จากนั้นต่อด้วยเสวนาหัวข้อ “แนวโน้ม ผลกระทบ และการเตีรยมรับมือการระบาดรอบที่สองของ Covid-19” โดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์ นพ.คำนวณ  และ นพ.สมศักดิ์ 

ต่อด้วยภาคบ่ายเสวนาในหัวข้อ “วัคซีน-ยา : ความหวัง - โอกาส - วิกฤต “ โดย นพ.โสภณ เมฆธน ประธานกรรมการองค์การเภสัชกรรม , รศ.ภญ.จิราพร ลิ้มปานนานนท์ นายกสภาเภสัชกรรม , นพ.ทวิราป ตันติวงษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารสมาคมผู้วิจัยและผลิตเภสัชภัณฑ์ ( PReMa ) และ นายกลินท์ สารสิน ประธานสภาหอการค้าไทยแห่งประเทศไทย

ผู้สนใจร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นในเสวนาครั้งนี้ สามารถติดตามได้โดยลงทะเบียนผ่าน ZOOM MEETING ได้ที่ แฟนเพจ Hfocus และ The ACTIVE 

 

Comments

Add new comment