เริ่มบรรจุข้าราชการโควิดรอบ 2 “5,616 ตำแหน่ง” พร้อมแนวทางคัดเลือก

Tue, 2020-07-28 15:28 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

เปิดตัวเลขบรรจุข้าราชการ สธ.รุ่นโควิด-19 รวม 3 รอบ “38,105” ตำแหน่ง พร้อมแนวทางคัดเลือกรอบ 2 ตีกรอบเสร็จสิ้น 24 ส.ค.นี้ 

หลังจากคณะรัฐมนตรี(ครม.) มีมติบรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(โควิด-19) เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษ ซึ่งกระทรวงสาธารณสุข ได้ดำเนินการตามมติ พร้อมทั้งออกหลักเกณฑ์แบ่งการบรรจุออกเป็น 3 รอบ โดยรอบแรกได้บรรจุไปแล้วจำนวน 25,051 ตำแหน่ง ยังเหลือรอบ 2 และ 3 นั้น

ความคืบหน้าล่าสุดกระทรวงสาธารณสุขได้ออกหนังสือเมื่อวันที่ 23 ก.ค.ที่ผ่านมา เกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานสถานการณ์โควิด-19 รอบ 2 ลงนามโดย นพ.ณรงค์ สายวงศ์ รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยให้นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรในส่วนภูมิภาคเข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษระยะที่ 2 และให้ดำเนินการคัดเลือกให้ตรงตามตำแหน่งงานที่จ้างอยู่เดิม และรายงานผลการดำเนินการคัดเลือกให้สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขภายในวันที่ 18 ส.ค. 2563 และแจ้งวันรายงานตัว ในวันที่ 24 ส.ค.2563 เพื่อดำเนินการสั่งบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการต่อไป

สำหรับบุคลากรสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานสถานการณ์โควิด-19 แบ่งการบรรจุออกเป็น 3 รอบ รวมทั้งหมด 38,105 ตำแหน่ง

โดยรอบแรกที่มีการบรรจุข้าราชการไปแล้วมีจำนวน 25,051 ตำแหน่ง แบ่งเป็นสายงานต่างๆ ดังนี้ แพทย์ พยายาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค นักรังสีการแพทย์ เจ้าพนักงานรังสีการแพทย์ นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก นักเทคนิคการแพทย์ เจ้าพนักงานวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข เภสัชกร และเจ้าพนักงานเภสัชกรรม

ส่วนรอบที่ 2 มีจำนวน 5,616 ตำแหน่ง แบ่งออกเป็นสายงานต่างๆ ดังนี้ นักจิตวิทยาคลินิก นักจิตวิทยา นักเทคโนโลยีสารสนเทศ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักกายภาพบำบัด เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข วิศวกร(ชีวการแพทย์) นักวิชาการอาหารและยา นักกิจกรรมบำบัด นักโภชนาการ โภชนาการ

รอบที่ 3 มีจำนวน 7,438 ตำแหน่ง แบ่งออกเป็นสายงานต่างๆ ดังนี้ พยาบาลวิชาชีพ พยาบาลเทคนิค นักเทคนิคการแพทย์ นักวิชาการสาธารณสุข เจ้าพนักงานสาธารณสุข เภสัชกร เจ้าพนักงานเภสัชกรรม นักจิตวิทยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ นักกายภาพบำบัด เจ้าพนักงานทันตสาธารณสุข

 

นอกจากนี้ ยังมีแนวทางการดำเนินการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคลากรเข้ารับราชการฯ ดังนี้

 

Comments

Submitted by Santanico on
บรรจุแห้ง บรรจุแบบไม่มีเงินเดือนจ่าย ไม่รู้ว่ากระทรวงเล่นอะไรอยู่

Submitted by Anonymous on
"กลุ่มนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ร้องศาลปกครองสั่ง สธ.ทบทวนมติไม่บรรจุเป็น ขรก.กรณีพิเศษ ชี้ไม่เป็นธรรม-เลือกปฏิบัติ" เผยแพร่: 30 ก.ค. 2563 12:11 โดย: ผู้จัดการออนไลน์ https://mgronline.com/politics/detail/9630000077820 .......................................................................................................................................................................................................... กลุ่มนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ร้องศาลปกครอง สั่ง สธ.ทบทวนมติไม่บรรจุเป็น ขรก.กรณีพิเศษในสถานการณ์โควิด-19 ชี้ไม่เป็นธรรม-เลือกปฏิบัติ ยันเป็นหนึ่งในกลุ่มงานบริการผู้ป่วยโดยตรง–ดูแลผู้ป่วยโควิด ตรงตามเกณฑ์ที่กำหนดต้องได้รับการพิจารณา วันนี้ ( 30 ก.ค.) นางเยาวเรศ คำมะนาด นายกสมาคมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ไทย และตัวแทนชมรมนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ จากโรงพยาบาลต่างๆ ทั่วประเทศ เข้ายื่นฟ้องปลัดกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข ต่อศาลปกครองกลาง ขอให้มีคำพิพากษาสั่งให้กระทรวงสาธารณสุขพิจารณาบรรจุพนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักสังคมสงเคราะห์เข้ารับราชการเป็นกรณีพิเศษจากการที่บุคคลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19โดยนางเยาวเรศ กล่าวว่า ปัจจุบันมีนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในโรงพยาบาลทั่วประเทศ 590 คน ในจำนวนนี้ 230 คนยังไมได้บรรจุเป็นข้าราชการนับตั้งแต่ปี 2560 ซึ่งพวกเราก็ได้มีการเรียกร้องมาตลอด จนกระทั่งเมื่อวันที่ 15 เม.ย. ครม.มีมติอนุมัติให้กระทรวงสาธารณสุขคัดเลือกบรรจุบุคลากรในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 แต่นักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์ กลับไม่ได้เป็นหนึ่งใน 24 สายงานอาชีพทางการแพทย์ที่กระทรวงสาธารณสุขบรรจุ ซึ่งพวกเราได้มีการยื่นหนังสืออุทธรณ์ต่อกระทรวงสาธารณสุขพร้อมกับวิชาชีพอื่นที่ตกหล่น และรัฐบาลแล้วแต่ก็ไม่ได้รับการพิจารณา จึงเห็นว่าการดำเนินการดังกล่าวไม่เป็นธรรม เป็นการเลือกปฏิบัติ ไม่เป็นธรรม เนื่องจากนักสังคมสงเคราะห์ทางการแพทย์เราเป็นหนึ่งใน 35 กลุ่มงานที่อยู่ในโครงสร้างบริการผู้ป่วยโดยตรง และในสถานการณ์แพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ช่วงเดือน มี.ค.-มิ.ย. เราเข้าไปปฏิบัติงานช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 จำนวนกว่า 1,600 รายอย่างเต็มที่ร่วมกับกลุ่มวิชาชีพแพทย์ พยาบาล ซึ่งถือว่าอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ควรต้องได้รับการพิจารณาบรรจุเป็นข้าราชการ จึงต้องมาร้องต่อศาลปกครอง https://mgronline.com/politics/detail/9630000077820

Add new comment