“อนุทิน” เผยสเปกปลัด สธ.คนใหม่ ต้องทำงาน รมว.สธ.ได้ (คลิป)

Thu, 2020-07-30 12:38 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

รมว.สธ.เผยคุณสมบัติว่าที่ปลัดสธ.คนใหม่ มีในใจแต่ไม่บอก ขณะที่แคนดิเดตเพิ่มอีก 1 ราย รวม 4 ราย

 

เมื่อวันที่ 30 ก.ค. ที่อาคารสภาวิชาชีพ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวถึงการเตรียมพิจารณาแต่งตั้งปลัดกระทรวงสาธารณสุขคนใหม่ แทนนพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดสธ.ที่จะเกษียณอายุราชการในเดือน ก.ย. นี้ ว่า ขณะนี้มีในใจแล้ว รัฐมนตรีสามารถแต่งตั้งปลัดสธ.ได้ คนเดียว ต้องเลือกให้ดี ส่วนคุณสมบัติ คือ คนที่ทำงานกับรัฐมนตรีได้ รับนโยบายได้  ไม่ใช่แค่ต้องทำงานกับรัฐมนตรีได้เท่านั้น แต่ต้องเป็นคนที่รับนโยบายแล้วไปปฏิบัติให้เป็นรูปธรรมโดยเร็วที่สุด

"ต้องเป็นคนที่ข้าราชการทุกคนยอมรับต้องเป็นคนที่สามารถแก้ไขปัญหาทั้งในเรื่องเฉพาะหน้า และระยะยาวได้ต้องเป็นคนที่ให้ความเป็นธรรมและมองถึงความผาสุขประโยชน์ของประชาชนเป็นใหญ่เพราะกระทรวงสาธารณสุขวันนี้ เป็นกระทรวงที่รับผิดชอบโดยภารกิจจำนวนมาก ส่วนตัวมองว่าตั้งแต่ตั้งกระทรวงมาช่วงนี้ก็หนักที่สุดเพราะฉะนั้นปลัดใหม่จะต้องเก่งทั้งด้านบริหารการแพทย์ และมีบารมีมากเพียงพอทำให้ทุกคนในกระทรวงยอมรับและปฏิบัติตามนโยบายยอมรับทั้งผู้บังคับบัญชาของผู้ใต้บังคับบัญชาและทำงานให้เกิดพลังประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆด้วย" นายอนุทิน กล่าว

เมื่อถามถึงอายุราชการที่จะได้รับการพิจารณาขึ้นเป็นปลัดสธ. จำเป็นต้องกี่ปี มากกว่า หรือเท่ากับ 1 ปี   นายอนุทิน กล่าวว่า ทุกอย่างต้องอธิบายได้ แต่มีในใจแล้วยังไม่สามารถบอกได้

แหล่งข่าวรายงานว่า ขณะนี้มีแคนดิเดตว่าที่ปลัด สธ.คนใหม่ เพิ่มอีก 1 ท่าน รวม 4 ท่าน คือ พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค และเพิ่มมาล่าสุดคือ นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ โดยมีรายงานว่ามีการเสนอรายชื่อให้ท่านอนุทินแล้ว

พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อายุราชการ ถึงปี 2564

 

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อายุราชการถึงปี 2565

นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อายุราชการถึงปี 2565

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อายุราชการถึงปี 2566

 

Add new comment