กลุ่มบุคลากรสธ. ประสบปัญหาจ้างงานไม่ตรงปฏิบัติงานจริงเผยผลหารือ 3 ส.ค. ความหวังบรรจุขรก.

Thu, 2020-08-06 20:41 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

พนง.กระทรวงสาธารณสุข 6 คน ประสบปัญหาสัญญาจ้างไม่ตรงปฏิบัติงานจริง ทำงานเทียบนวก.สธ. แต่ตำแหน่งเป็นนักวิเคราะห์นโยบายฯ พร้อมรอ 60 วันหลังยื่นอุทธรณ์ขอ สธ.ช่วยได้สิทธิ์บรรจุขรก.โควิด-19

จากกรณีที่ชมรมผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล(รพ.สต.) และบุคลากรสาธารณสุขที่ประสบปัญหาการบรรจุข้าราชการรุ่นโควิด-19 เข้าหารือผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข นำโดย นพ.สุขุม กาญจนพิมาย ปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สธ.) ที่สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข(สป.สธ.) เมื่อวันที่ 3 ส.ค.ที่ผ่านมานั้น

ล่าสุดวันที่ 6 ส.ค. แหล่งข่าวพนักงานกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการบรรจุข้าราชการโควิด-19 เนื่องจากมีการจ้างงานไม่ตรงกับการปฏิบัติงานจริง ให้ข้อมูลว่า ตนเป็นหนึ่งในกลุ่มที่ไปร่วมหารือในวันที่ 3 ส.ค. ซึ่งตนเป็นกลุ่มที่ได้รับผลกระทบจากการบรรจุข้าราชการโควิด-19 เนื่องจากไม่ได้บรรจุ ทั้งที่ปฏิบัติงานด่านหน้าเกี่ยวกับโควิด-19 มาตั้งแต่แรกๆ แต่ปัญหา คือ เพราะตำแหน่งของพวกตนถูกจ้างเป็น “นักวิเคราะห์นโยบายและแผน” ซึ่งเป็นสายสนับสนุน แต่เมื่อทำงานจริงกลับไม่ใช่ โดยถูกให้ทำงานเป็น “นักวิชาการสาธารณสุข” ซึ่งเป็นสายวิชาชีพ โดยพวกตนมีทั้งหมดเพียง 6 คน กระจายตามจังหวัดต่างๆ คือ เชียงใหม่ อุบลราชธานี เพชรบูรณ์ และสมุทรปราการ แต่ยังตกหล่นทั้งที่จำนวนน้อย และทำงานตามจริงตามเกณฑ์ทุกอย่าง

แหล่งข่าวพนักงานกระทรวงสาธารณสุข กล่าวอีกว่า ตนจบการศึกษาด้วยวุฒิปริญญาตรี สาขาอนามัยสิ่งแวดล้อมสาธารณสุขศาสตร์ แต่ด้วยการจ้างงานตั้งแต่อดีตใช้ชื่อเป็นนักวิเคราะห์นโยบายและแผน พวกตนก็ทำงานมาตลอด ทำด้วยความตั้งใจ แต่เมื่อมีการบรรจุข้าราชการรุ่นโควิด-19 เกิดขึ้น ทำให้เกิดปัญหาความไม่ยุติธรรมเกิดขึ้น เพราะพวกตนเป็นคนทำงานโควิด แต่กลับไม่ได้รับสิทธิ์ตรงนี้ ซึ่งพวกตนทำงานกันมาเฉลี่ย 7-10 ปี ก็ไม่เคยเรียกร้อง แต่เมื่อเปิดการบรรจุกรณีพิเศษเช่นนี้ พวกเราก็ทำงานมีคุณสมบัติครบ เพราะอะไรถึงไม่ได้รับสิทธิ์ดังกล่าว

3 ส.ค.ที่ผ่านมา ได้คำตอบว่า หลังจากมีการบรรจุข้าราชการรุ่นโควิด 3 กลุ่ม คือ กลุ่มแรกจะเป็นคนทำงานในกลุ่มสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด กรมต่างๆ สำนักงานปลัดฯ โรงพยาบาลต่างๆ กลุ่มที่ 2 เป็นระดับชุมชน สำนักงานอนามัย โรงพยาบาลชุมชน กลุ่มที่ 3 จะเป็น รพ.สต. ซึ่งกลุ่มพวกเราจะจัดอยู่ในกลุ่มที่ต้องได้รับการเยียวยา ซึ่งต้องรอการบรรจุทั้ง 3 รอบแล้วเสร็จ โดยจะต้องนำเสนอเข้าสู่การพิจารณาของ อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุข และเสนอครม. ส่วนกลุ่มลูกจ้างรายคาบ รายวัน ก็จะให้รพ.ทำแผนเสนอให้เป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขแทน ในปีงบประมาณ 2564 แต่ส่วนตัวยอมรับ ว่า ไม่มั่นใจ เพราะกลุ่มเยียวยามีจำนวนมาก และในที่ประชุมก็ไม่ได้รับปากชัดเจนว่า จะได้ตำแหน่งแน่นอน” แหล่งข่าวรายเดิมกล่าว

แหล่งข่าวพนักงานกระทรวงฯ ยังกล่าวอีกว่า ขณะนี้คงต้องรอต่อไป เพราะเมื่อพวกตนได้ยื่นอุทธรณ์ต่อปลัดสธ.แล้ว เพื่อให้ช่วยดำเนินการแก้ปัญหาเรื่องนี้ ตามระเบียบจะมีเวลา 60 วัน นับแต่วันที่ยื่น ซึ่งพวกตนยื่นวันที่ 1 ก.ค.ที่ผ่านมา ดังนั้น คงต้องรอไปจนถึง ก.ย. จากนั้นหากไม่มีอะไรคืบหน้า พวกตนกลุ่มสัญญาจ้างไม่ตรงตามการปฏิบัติงานก็จะมีเวลาอีก 90 วัน สามารถใช้สิทธิ์ฟ้องศาลปกครองได้ ซึ่งส่วนตัวไม่อยากฟ้องศาลปกครอง อยากให้ทุกอย่างเป็นไปตามระบบที่ควรจะเป็น เพียงแต่ก็ต้องรอว่าจะได้รับความเป็นธรรมอย่างไร

Add new comment