ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

อย. ผนึกกำลังคณะทำงานภาคประชาชน สร้างเครือข่าย “ รู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน กับข่าวลวง (Fake News) บนโลกออนไลน์ หลังพบข่าวลวงบนโซเชียลฯ ส่วนใหญ่เป็นเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ

นพ.ไพศาล ดั่นคุ้ม เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 ส่งผลให้เกิดชีวิตวิถีใหม่ ที่เรียกกันว่าNew Normal เช่น การจัดประชุม อบรม สัมมนา มีการปรับเปลี่ยนใช้การสื่อสารด้วยระบบออนไลน์มากขึ้น ซึ่งในวันที่ 3 สิงหาคม 2563 ที่ผ่านมา สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ผนึกกำลังกับคณะทำงานภาคประชาชน ซึ่งเป็นเครือข่ายของ อย. จัดเสวนา “รู้ให้เท่า ก้าวให้ทัน กับข่าวลวง” (Fake News) โดยใช้ระบบออนไลน์ในการสื่อสาร เนื่องจากพบว่าผู้บริโภคเปิดรับข้อมูลข่าวสารจากช่องทางสื่อออนไลน์เพิ่มขึ้น เพราะสะดวก รวดเร็ว และเข้าถึงได้ง่าย ทำให้มีโอกาสได้รับข่าวลวงผ่านสื่อออนไลน์ได้เช่นกัน

“สำหรับข้อมูลเท็จหรือข่าวลวงบนโลกออนไลน์ส่วนใหญ่เป็นเรื่องผลิตภัณฑ์สุขภาพ การจัดเสวนาดังกล่าวก็เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงาน รู้เท่าทันรูปแบบต่าง ๆ ของการหลอกลวงที่พบบนโลกออนไลน์ รวมถึงมีทักษะตรวจสอบและรับมือกับข่าวลวงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพที่พบในสื่อออนไลน์ได้” นพ.ไพศาล กล่าว และว่า งานเสวนที่ผ่านมา นอกจากจะสร้างความรอบรู้แก่ผู้บริโภคให้รู้เท่าทันและป้องกันตนเองจากข่าวลวงได้แล้ว ยังสามารถขยายความร่วมมือของภาคีเครือข่ายในการช่วยขับเคลื่อนเฝ้าระวังข่าวลวงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Fake News) ได้ด้วย โดยกลุ่มเครือข่ายจากภาคประชาชนและภาครัฐที่เข้าร่วมงาน สามารถกระจายความรู้ส่งต่อให้แก่เครือข่าย ตลอดจนบริหารจัดการและรับมือกับข่าวลวงด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ (Fake News) ในพื้นที่ เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็งด้านการเฝ้าระวังข่าวลวง