รมต.‘สุชาติ’ ดูแล 47 ลูกเรือไทยกลับจากฟิลิปปินส์เหตุพิษโควิด-19

Sat, 2020-08-15 16:17 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กำชับดูแลแรงงานไทย 47 รายเดินทางกลับจากฟิลิปปินส์ เหตุได้รับผลกระทบจากโควิด-19 หากเป็นสมาชิกกองทุนคนหางานเพื่อไปทำงานตปท. ต้องได้รับสิทธิตามกฎหมาย

เมื่อวันที่ 15 ส.ค. นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน มอบหมายให้ นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองปลัดกระทรวงแรงงาน เดินทางไปสนามบินสุวรรณภูมิเพื่อรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศฟิลิปปินส์ เนื่องจากประสบปัญหาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด – 19 สำหรับแรงงานไทยที่เดินทางกลับจากประเทศฟิลิปปินส์กลุ่มนี้ได้ไปทำงานเป็นลูกเรือสำราญ จำนวน 47 ราย สาเหตุที่ได้เดินทางกลับมายังประเทศไทยเนื่องจากได้รับผลกระทบจากภัยโควิด-19

 

นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์

นางเธียรรัตน์ กล่าวว่า กระทรวงแรงงาน ได้ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด – 19 (ศบค.) กระทรวงการต่างประเทศ และบริษัทจัดหางาน เพื่อบูรณาการทำงานร่วมกันในการช่วยเหลือพาแรงงานไทยกลับประเทศ ซึ่งจากการตรวจสอบสถานะความเป็นสมาชิกกองทุนคนหางานเพื่อไปทำงานในต่างประเทศของแรงงานไทยที่เดินทางไปทำงานในประเทศฟิลิปปินส์ พบว่า จากแรงงานไทย จำนวน 47 ราย มีข้อมูลในระบบสมาชิกกองทุน 37 ราย ในจำนวนนี้ยังอยู่ในความคุ้มครอง 14 ราย และสิ้นสุดความคุ้มครอง 23 ราย ไม่มีประวัติสมาชิกกองทุน 8 ราย และเดินทางไปทำงานต่างประเทศด้วยตนเอง 2 ราย สำหรับผู้ที่ได้รับการคุ้มครองจะได้รับเงินช่วยเหลือจากกองทุนฯ 15,000 บาท

"ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ห่วงใยแรงงานไทยทุกคนที่ได้เดินทางกลับจากฟิลิปปินส์ ทุกคนต่างดีใจที่ได้กลับมายังบ้านเกิด ขั้นตอนจากนี้ เจ้าหน้าที่จะให้ไปกักตัวตามสถานที่เฝ้าระวังที่รัฐจัดให้ (State Quarantine) เป็นเวลา 14 วัน เพื่อเฝ้าระวังระยะการฟักตัวของโควิด-19 ส่วนผู้ที่เป็นสมาชิกกองทุนฯ จะได้รับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด จึงแจ้งเตือนให้แรงงานไทยที่จะเดินทางไปทำงานในต่างประเทศสมัครเป็นสมาชิกกองทุน เพื่อจะได้รับสิทธิประโยชน์ที่คุ้มค่า และช่วยบรรเทาความเดือดร้อน หากต้องประสบปัญหาที่ไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ โดยสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 2 กรมการจัดหางาน" นางเธียรรัตน์ กล่าว

Add new comment