ข่าวปลอม ดื่มกาแฟดำผสมมะนาว แก้ปวดไมเกรน

Tue, 2020-08-18 14:39 -- hfocus infographic
Print this pagePrint this page

จากกรณีที่มีข้อความชวนเชื่อแนะนำว่าการดื่มกาแฟดำผสมมะนาว ช่วยแก้อาการปวดหัวไมเกรนได้ ทางสำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข ได้ชี้แจงว่าการกินกาแฟดำผสมมะนาวเพื่อบรรเทาอาการปวดศีรษะไมเกรนนั้นไม่เป็นความจริง แม้การดื่มกาแฟ 1 แก้วอาจช่วยบรรเทาอาการปวดไมเกรนได้ แต่การผสมมะนาวในปริมาณมากอาจจะทำให้กระตุ้นอาการปวดไมเกรนเพิ่มขึ้นได้ในบางคน โดยไมเกรน เป็นโรคที่ก่อให้เกิดอาการปวดศีรษะเรื้อรังชนิดหนึ่ง มีลักษณะเฉพาะตัวที่สำคัญ คือ อาการปวดศีรษะ โดยมักปวดข้างเดียว หรือเริ่มปวดข้างเดียวก่อนแล้วจึงปวดทั้ง 2 ข้าง แต่ละครั้งที่ปวดมักจะย้ายข้างไปมาหรือย้ายตำแหน่งได้ บางครั้งอาจปวดทั้ง 2 ข้างขึ้นมาพร้อมๆ กันตั้งแต่แรก โดยผู้ป่วยโรคไมเกรนส่วนใหญ่เป็นผู้ที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ ซึ่งโอกาสที่ผู้หญิงจะเป็นมีมากกว่าผู้ชาย และมักเป็นในผู้ที่มีความครียดทางอารมณ์และจิตใจสูง

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารสำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข สามารถติดตามได้ที่ nutrition.anamai.moph.go.th หรือโทร. 02 5904332

บทสรุปของเรื่องนี้คือ : การดื่มกาแฟดำ 1 แก้วอาจช่วยบรรเทาอาการปวดไมเกรนได้ แต่การดื่มกาแฟดำผสมมะนาว ไม่ได้มีส่วนช่วยให้อาการปวดไมเกรนดีขึ้น และอาจกระตุ้นอาการปวดเพิ่มขึ้นได้ในบางคน

หน่วยงานที่ตรวจสอบ : สำนักโภชนาการ กรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข

Add new comment