ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก

กระทรวงสาธารณสุข เปิดอาคารศูนย์กลางด้านวิชาการทางทันตกรรมในอาเซียน สถาบันทันตกรรม เป็นที่ฝึกอบรมทันตแพทย์หลังปริญญาเป็นทันตแพทย์เฉพาะทาง เป็นที่ศึกษาดูงานด้านทันตกรรมของอาเซียน พร้อมให้บริการด้วยนวัตกรรม เพิ่มความแม่นยำการตรวจวินิจฉัย ลดระยะเวลาการรักษา เพิ่มความสะดวกสบายผู้ป่วย

วันที่ 28 ส.ค. นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยดร.สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ และนพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต เปิดอาคารศูนย์กลางด้านวิชาการทางทันตกรรมในอาเซียน สถาบันทันตกรรม กรมการแพทย์ พร้อมชมนิทรรศการเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรมทางทันตกรรม และห้อง Negative Pressure Dental Room ที่สมบูรณ์แบบแห่งหนึ่งของไทย

นายอนุทิน ให้สัมภาษณ์ว่า สถาบันทันตกรรม เป็นสถานที่ฝึกอบรมทันตแพทย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญา ต่อยอดเป็นทันตแพทย์เฉพาะทาง ทั้งหลักสูตรระยะสั้น 1 ปี และระยะยาว 3 ปี เพิ่มความรู้ ทักษะความชำนาญ ประสบการณ์ และเทคโนโลยีทางทันตกรรม ไปจัดบริการประชาชนในโรงพยาบาลเมื่อจบหลักสูตร และยังเป็นที่ฝึกอบรมศึกษาดูงานของทันตแพทย์ในอาเซียน และเปิดให้บริการประชาชนรองรับความต้องการที่มีมากขึ้น โดยมีทันตแพทย์เฉพาะทางทุกสาขา มีเครื่องมืออุปกรณ์ทันสมัย และใช้เทคโนโลยีที่เป็นนวัตกรรมมาใช้เพื่อให้การตรวจวินิจฉัยแม่นยำขึ้น ลดระยะเวลาในการรักษา เพิ่มความสะดวกสบายแก่ผู้ป่วยขณะรักษา

ด้านนพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า สถาบันทันตกรรม ได้นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ทางทันตกรรม อาทิ การใช้ digital x-ray, เครื่องสแกนในช่องปาก จับภาพและบันทึกลักษณะในช่องปาก แทนการพิมพ์ปากแบบดั้งเดิม, การใช้ซอฟต์แวร์วางแผนการรักษาและออกแบบชิ้นงานทางทันตกรรม เช่น วางแผนการฝังรากเทียม การทำวีเนียร์ครอบฟันบนฟันธรรมชาติและรากฟันเทียม ฟันเทียม ออกแบบรอยยิ้มเฉพาะบุคคล, ใช้เทคโนโลยี CAM ในการผลิตชิ้นงานทันตกรรมบูรณะฟัน ทันตกรรมประดิษฐ์ ทันตกรรมเพื่อความสวยงาม ทันตกรรมรากเทียม สามารถทำครอบฟันเสร็จภายใน 1 วัน สามารถฝังรากเทียมพร้อมใส่ครอบฟันได้ทันทีหลังจากถอนฟันภายในครั้งเดียวกัน, ศัลยศาสตร์ช่องปาก เช่น การผ่าตัดเพิ่มความสูงของตัวฟันเพื่อแก้ไขภาวะยิ้มเห็นเหงือก, การวิเคราะห์การสบฟันโดยใช้ระบบดิจิทัล, การใช้ microscope ในการรักษาคลองรากฟัน รวมทั้งใช้ dental simulators ในการฝึกปฏิบัติการรักษาทางทันตกรรม ทดแทนการฝึกปฏิบัติจริงในคลินิกช่วงสถานการณ์โรคโควิด 19 และจัดทำสื่อซีรีย์แอนิเมชัน ชุดครอบครัวตัว ฟ (For Fun Family) ให้ความรู้ทันตสุขภาพที่น่าสนใจแก่ประชาชน

สำหรับอาคารศูนย์กลางด้านวิชาการทางทันตกรรมในอาเซียน อยู่ในบริเวณสถาบันทันตกรรม ซอยบำราศนราดูร ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จ.นนทบุรี  โดยอาคารสร้างขึ้นเพื่อเพิ่มพื้นที่ให้บริการ จากเดิมที่มีเพียง 1 อาคารใช้งานมา 31 ปี เป็นอาคาร 8 ชั้น ชั้นที่ 1 เป็นบริเวณจอดรถ ชั้นที่ 2 เป็นบริเวณเวชระเบียนและประชาสัมพันธ์ ชั้นที่ 3-6 เป็นส่วนคลินิกให้บริการและด้านการเรียนการสอน เปิดให้บริการด้านทันตกรรมทุกวัน วันจันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 08.30 – 16.30 น. วันศุกร์ เวลา 08.30 – 12.00 น. และคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการวันจันทร์-ศุกร์ 16.30 – 20.00 น. เสาร์-อาทิตย์ 08.30 – 16.30 น. สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 0 2150 5787 ต่อ 11203, 11204