เจ้าพนักงานเวชสถิติหวั่นเอกสารคำสั่งปรับกรอบอัตราชื่อผิด! ไม่พบ รพ.ใดของสธ.จ้างตำแหน่งนี้

Tue, 2020-09-01 18:14 -- hfocus team
Print this pagePrint this page

ชมรมเจ้าพนักงานเวชสถิติ ทำหนังสือร้อง “อนุทิน” ช่วยเหลือหลังพบเอกสารสรุปผลปรับกรอบอัตรากำลัง เผยรายละเอียดผิด! เพราะไม่มีหน่วยบริการใดจ้างเจ้าพนักงานเวชสถิติในตำเแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชสถิติ)

เมื่อวันที่ 1 ก.ย. นายกฤษชนะ สร้อยสัตย์ ประธานชมรมเจ้าพนักงานเวชสถิติต้องการบรรจุ ทำหนังสือถึงนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ขอให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงการระบุชื่อตำแหน่งเจ้าพนักงานเวชสถิติ และขอให้มีการพิจารณาบรรจุวาระการประชุมการบรรจุข้าราชการเจ้าพนักงานเวชสถิติในการประชุม อ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุขวันที่ 11 กันยายน 2563

ระบุว่า เนื่องด้วยมีเอกสารฉบับหนึ่งที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการสรุปผลการปรับกรอบอัตรากำลัง ซึ่งระบุรายละเอียดเกี่ยวกับตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (เวชสถิติ) และเจ้าพนักงานสาธารณสุข (เวชสถิติ) ซึ่งมีการส่งต่อกันมาผ่านทางโซเชียลมีเดียไม่ทราบว่าต้นเรื่องรายละเอียดเป็นอย่างไร แต่สร้างความสับสนเป็นอย่างมากแก่เจ้าพนักงานเวชสถิติทั้งประเทศ เกรงว่าหากเป็นเอกสารของทางกระทรวงสาธารณสุขจริง จะเกิดปัญหาในภายภาคหน้าหากมีการบรรจุข้าราชการของเจ้าพนักงานเวชสถิติ เช่นเดียวกับกรณีของเจ้าพนักงานเวชกิจฉุกเฉิน และจากการตรวจสอบข้อเท็จจริง ไม่มีหน่วยงานใดในกระทรวงสาธารณสุข ที่มีคำสั่งจ้างเจ้าพนักงานเวชสถิติในตำเแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุข(เวชสถิติ) ตามที่ปรากฎ

จึงขอกราบเรียนมาเพื่อโปรดให้มีการตรวจสอบข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาต่อการบรรจุข้าราชการตามที่กระทรวงสาธารณสุข โดยท่านปลัดฯ และรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้รับปากกับเจ้าพนักงานเวชสถิติไว้ เมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2563 อย่างไรก็ตามตลอดระยะเวลาสองเดือนที่ผ่านมานับแต่มีการเรียกร้องที่กระทรวงสาธารณสุขของเจ้าพนักงานเวชสถิติ ยังไม่มีความคืบหน้าอย่างเป็นทางการออกมาให้ได้คลายความกังวลแต่อย่างใด จึงขอกราบเรียนมายังท่านอีกครั้ง ขอได้โปรดดำเนินการพิจารณาหลักการในการบรรจุเจ้าพนักงานเวชสถิติ โดยบรรจุวาระการประชุม ในการประชุม อ.ก.พ กระทรวงสาธารณสุข ในวันที่ 11 กันยายน 2563 นี้ ให้ได้มีมติในรายลายละเอียดเป็นหลักการในการเยียวยาออกมาอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นการผดุงขวัญและกำลังใจแก่เจ้าพนักงานเวชสถิติทั่วประเทศต่อไป

Add new comment